Musisz zainstalować flash player pobierz instalator

SPIS TREŚCI
IntroSTW

1. Spotkanie z historią............................3 2. Ślubujemy.........................................6 3. Andrzejki........................................ 11 4. Mikołajki ........................................ 13 5. Historia Świętego Mikołaja .............. 19 6. Rapunzel ....................................... 21 7. Dzień Baśni Braci Grimm - Dni otwarte w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli ..... 25 8. Internetowy spektakl w Stadnickiej Woli ............................. 32 9.Wielki finał w Stadnickiej Woli ......... 34 10. Nie było miejsca dla Ciebie ........... 38 11. Klasowe wigilie ............................ 46 12. Mój wymarzony prezent ............... 52 13. Tradycje bożonarodzeniowe ......... 53 14. Bombki, stroiki, aniołki ................. 55

IntroSTW

Dnia 8 listopada 2012 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości. Na uroczystość tę przybyli zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawicie-le Koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-wej, którzy zasłużyli się w walce z okupantami w czasie II wojny świato-wej. Wszyscy z uwagą podzi-wialiśmy najpierw wy-stępy naszych kolegów i koleżanek. Piękne pieśni i wiersze patriotyczne wzbudziły w nas duże emocje. Po akademii uczniowie klasy III c zaprosili gości do sali lekcyjnej. Ciekawie opowiadali nam oni o przeżyciach woje-nnych. Dowiedzieliśmy się, że wszystkich trzech panów łączyła prawdziwa żo-łnierska przyjaźń, która przetrwała do dziś. Najbardziej wzruszyła nas opowieść dotycząca za-głady Żydów w naszej okolicy i osobiste wyzna-nie pana Jerzego Łabę-towicza. Pan kapitan stracił w czasie wojny wielu bliskich i to skło-niło go do wstąpienia w szeregi AK. Bohatersko walczył w obronie O-jczyzny. Za swoje zasłu-gi został odznaczony wieloma orderami. Spotkanie z weteranami było dla nas prawdziwą lekcją historii. Na długo pozostanie ono w naszej pamięci, a szczególnie słowa pana Jerzego: „Kochajcie swoją Ojczyznę. Ona jest największą wartością”. Justyna Kowalczyk Julia Ciszek

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

Ślubujemy... 8 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum. Na uroczystość przybył Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Pan Michał Cichocki, a także przedstawiciele Koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Dla nas pierwszaków ta uroczystość była bardzo ważna. Przygotowania do ślubowania rozpoczęły się tydzień wcześniej. Chociaż sprawialiśmy wiele kłopotów, to nauczyciele, nie tracąc nerwów, starali się zadbać o każdy szczegół. Wszystkim zależało, żebyśmy dobrze wspominali ten dzień. Kiedy już nadszedł 8 listopada, pomimo dobrych humorów, można było dostrzec zdenerwowanie na twarzach pierwszoklasistów.

IntroSTW

Z okazji Święta Niepodległości kazdy z nas otrzymał kokardę narodową, co mobilizowało do odpowiedniego zachowania. Podczas akademii siedzieliśmy w wyznaczonych miejscach i czekaliśmy na moment ślubowania. Kiedy już dostaiiśmy sygnał i wstaliśmy, a pan dyrektor pasował nas, ogromnym ołówkiem, na uczniów Gimnazjum w Stadnickiej Woli, nikt nie czuł już zdenerwowania. Po tym wydarzeniu staliśmy się dumnymi gimnazjalistami. Po akademii każdej z klas zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Jagoda Lorek

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

ANDRZEJKI
20 listopada w Stadnickiej Woli odbyły się andrzejki. W zabawie mogli uczestniczyć wszyscy nasi gimnazjaliści, a także uczniowie z innych szkół.
IntroSTW

Z takiej możliwości skorzystali głó-wnie nasi absolwenci, którzy przyszli odwiedzić stare kąty i swoich zna-jomych. Dyskoteka rozpoczęła się o godzinie 15.30. Cena biletów wstę-pu była symboliczna. Dodatkowo wszyscy uczestnicy imprezy dostali bransoletki fluorescencyjne. Do za-bawy zachęcała także wspaniała dekoracje, którą w pocie czoła przygotowali członkowie samorządu pod czujnym okiem pań: Izabeli Szumilas, Edyty Kowalskiej i Ma-gdaleny Grot. Podczas imprezy prze-prowadziliśmy również wybory Miss i Mistera szkoły. Wszyscy kandydaci mieli szansę zaprezentować się przed jury, w którego skład wcho-dziły panie: Magdalena Grot, Beata Nowak, Ewelina Długosz. Uczniów w jury reprezentowali: Aleksandra Ję-drasik z klasy IIIb, Adrian Mły-narczyk z klasy IIIa oraz Adam Taler z klasy IIId. Kandydaci mieli niełatwe zadanie. Odpowiadali na pytania, które mogły wprowadzić ich w zakłopotanie, ale wszyscy świetnie sobie poradzili. Po burzliwej dyskusji jury zadecydowało, że Miss Szkoły zostanie Klaudia Młodawska, zaś Misterem Rafał Włodarczyk. Całą zabawę uświetnili nam DJ - e, którzy zapewnili wspaniałą muzykę. Wszy-scy dobrze się bawili. Mateusz Mytkowski

IntroSTWIntroSTW

Mikołajki :) W tym roku, jak co roku, w naszej szkole odbyły się klasowe mikołajki. W większości klas organizowane one były między 5 a 7 grudnia. Rozpoczęły się one losowaniem, które przeprowadzono średnio dwa tygodnie przed rozdaniem prezentów. Każdy uczeń (w niektórych klasach również wychowawca) wylo-sował karteczkę z imieniem i nazwiskiem kolegi lub koleżanki, której był zobo-wiązany kupić prezent. Później na klasowych mikołajkach wszystkie prezenty układane były (zazwyczaj) pod tablicą, a wyznaczona osoba rozdawała je. Jest to świetna zabawa, głównie dlatego, że nasz "Święty Mikołaj" jest anonimowy i tylko możemy się domyślać od kogo dostaliśmy upominek :) - oczywiście pod warunkiem, że osoba ta nie ujawni się, co czasem się zdarza.

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

Dobrze wiemy, że wszyscy mają własne tradycje obchodzenia tego dnia. Zastanówmy się teraz, jaki jest główny zwyczaj obchodzenia mikołajków, nie tylko klasowych. Główną zasadą jest to, że w nocy z 5 na 6 grudnia podkłada się prezenty pod poduszkę, w buciku lub umieszcza się je w dużej skarpecie. Istnieje wiele legend związanych z tym zwyczajem. Jedna z nich mówi, że 6 grudnia wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie dzieci śpią, Święty Mikołaj zagląda przez szybkę do domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia upominek dla domowników. Jeżeli zaś nie zobaczy żadnych butów lub będą one brudne, zamiast prezentu zostawi tylko zgniłego ziemniaka. Ale czy to prawda? Zdania jak zawsze są podzielone. Jeśli zapytamy o to nasze młodsze rodzeństwo, to zapewne odpowie, że Świety Mikołaj zakrada się w nocy przez komin lub okno, zjada zostawione przez nas ciasteczka i popija je mlekiem. I tylko GRZECZNYM dzieciom zostawia prezenty, nie-grzeczne rankiem znajdą zaledwie rózgę lub węgiel. Każdy ma własną interpretację tego, co dzieje się nocą z 5 na 6 grudnia. Niektórzy nawet uważają, że Święty Mikołaj nie istnieje. Nie jest to prawda, ponieważ Świętym Mikołajem jest każdy rodzic, babcia, dziadek. Często zapominamy, że Święty Mikołaj jest przede wszystkim postacią historyczną. Natalia Cholewa i Daria Smolec Fotorelacja: Patrycja Gołkowska i Daria Kaczmarczyk

IntroSTW Wskrzesił młodzieńców zabitych za niezapłacenie noclegu w gospodzie. Tak więc Mikołaj był bardzo dobrym człowiekiem. Dokonał więcej dobre-go niż inni ludzie w tych trudnych czasach. Na pamiątkę jego pobożno-ści i miłosierdzia, 6 grudnia, dzielimy się prezentami i spotykamy się w rodzinnym gronie. Paweł Szwed

Historia Świętego Mikołaja Znany wszystkim Święty Mikołaj nie zawsze był gruby, brodaty, z workiem zabawek na plecach. Na początku był „zwy-kłym” synem zamo-żnej rodziny. Mikołaj z Miry, znany również jako Mikołaj Cudo-twórca, żył na przeło-mie III i IV wieku.Po odziedziczeniu w spa-dku całego majątku rodziców, zaczął po-tajemnie i anonimo-wo pomagać biednym. Były to czasy trudne, więc Mikołaj chciał po prostu pomagać tym, którym się w życiu nie udało. Jego miło-sierdzie było tak wiel-kie, że został bisku-pem. Czyny tego czło-wieka z czasem sta- wały się coraz odwa-żniejsze. Wstawił się za trzema oficerami, którzy niesprawiedli-wie zostali wtrąceni do więzienia. Uratował trzech mężczyzn od wyroku śmierci, wyba-wił żeglarzy ze sztormu.

IntroSTW

RAPUNZEL Nasza szkoła już po raz trzeci brała udział w projekcie teatralnym PASCH. W tym roku przedstawiliśmy współczesną wersję baśni braci Grimm pt. „Roszpunka”. Dzięki wskazówkom pedagogów teatralnych: Jensa Neumanna i Jörga Iser Meyera stworzyliśmy naprawdę udaną sztukę. Opiekę nad naszą pracą sprawowały: pani Anna Milczarz i pani Marzena Piwowarczyk. W dniach 5-7 grudnia w Jadwisinie odbyła się druga część, a zarazem finał, warsztatów tea-tralnych. Pierwszego dnia przedstawiliśmy Jörgowi efekty naszej pracy. Następnego dnia, stosując się do jego rad, znów pracowaliśmy nad przedstawie-niem. Trzeciego dnia oficjalnie zaprezentowaliśmy naszą sztukę przed innymi grupami. Każda ze szkół spisała się naprawdę wspaniale. Wszyscy zasłużyli na ogromne brawa. W ciągu tych kilku dni spotkaliśmy się także z naszymi znajomymi, których poznaliśmy podczas warsztatów w Lublinie. Została również zorgani-zowana dyskoteka dla wszystkich uczestników. Podsumowując, trzeba przyznać, ze czas spędzony nad tym projektem z pewnością nie był stracony. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku weźmiemy udział w podobnym przedsięwzięciu, bo naprawdę warto. Weronika Gil

IntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTW

DZIEŃ BAŚNI BRACI GRIMM - DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ W STADNICKIEJ WOLI 12 grudnia 2012 roku w naszej szkole odbyły się dni otwarte. Odwiedzili nas uczniowie z większości koneckich szkół, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof Jasiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Milczarek. Uroczystość odbyła się w auli szkolnej. Zgromadzonych gości serdecznie przywitał Pan Dyrektor Czesław Staciwa. Na początku reprezentanci naszej szkoły, pod opieką Pani Izabeli Szumilas, krótko opowie-dzieli o działalności Gimnazjum. Następnie mo-gliśmy obejrzeć prezentację Piotrka Mejnartowicza i Justyny Świtoń na temat ich wakacyjnego pobytu w Niemczech. Tego dnia do szkoły przybyła również pani Joanna Lay – animatorka z Goethe Institut. Pani Lay przyjechała z programem Deutsch Wagen Tour i przeprowadziła warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Kolejnym punktem programu było premierowe wystawienie sztuki teatralnej "Rapunzel", nad którym nasi uczniowie pracowali od kilku tygodni. Przed występem Pani Anna Milczarz odpowiednio rozgrzała publiczność, by aktorzy mogli zadebiutować. Sztuka była w całości wystawiona w języku niemieckim. Wszyscy dobrze się bawili. Było dużo śmiechu, ale nie obyło się również bez kilku uronionych łez. „Odwaliliście kawał dobrej roboty" - powiedział, po zakończo-nym przedstawieniu, Pan Wiceburmistrz Krzysztof Jasiński. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu na „Ilustrację do baśni braci Grimm". Laureatkami zostały: Julia Ciszek i Małgosia Karasińska z kl. IIIc, Luiza Chrabąszcz z kl. IIIb i Kinga Fidos z kl. Ia. Aleksandra Turalska

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

INTERNETOWY TEATR W STADNICKIEJ WOLI
„Internetowy Teatr TVP dla szkół” to kolejna inicjatywa Telewizji Polskiej, której ideą jest tworzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych.
IntroSTW

Dzięki przychylności dyrektorów teatrów w Polsce tysiące u-czniów z miejscowo-ści znacznie oddalo-nych od placówek te-atralnych ma szansę obejrzeć na żywo cie-kawe spektakle. Telewizja Polska traktuje to przedsię-wzięcie nie tylko jako wzbogacenie i uro-zmaicenie szkolnych zajęć, ale także jako ważny element edu-kacji artystycznej i sposób na tworzenie nawyku uczestnictwa w życiu kulturalnym. 6 grudnia, w ramach projektu „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, uczniowie ze 100 szkół w całej Polsce mogli obejrzeć przez Internet, w sposób kodowany, spektakl „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, w reżyserii Jarosława Kiliana. Transmisję przepro-wadzono z Teatru Śląskiego im. Stani-sława Wyspiańskiego w Katowicach. W tym wyjątkowym gronie znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli. Inicjatywa cieszyła się dużym zaintere-sowaniem. Młodzi widzowie po-czuli atmosferę pra-wdziwego teatru. Jedni reagowali ba-rdzo spontanicznie, a inni w skupieniu po-dziwiali grę aktorów. Na zakończenie ucz-niowie podziękowali artystom gromkimi brawami. To były naprawdę u-dane mikołajki. Od stycznia 2013 r. Telewizja Polska pla-nuje realizować cykli-czne pokazy interne-towe 1-2 razy w mie-siącu przez cały rok. Do projektu zapra-szane będą kolejne teatry z całej Polski, które zaproponują zróżnicowany reper-tuar adresowany do uczniów szkół wszy-stkich szczebli – od podstawówek po po-nadgimnazjalne.

IntroSTWIntroSTW

19 grudnia 2012 r. w hali sportowej Gimnazjum w Sta-dnickiej Woli odbył się Finał Wojewódzki w Piłce Ręcznej Dziewcząt o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W rozgrywkach wzię-ły udział reprezenta-cje trzech szkół: - Gimnazjum Nr 16 w Kielcach, - Gimnazjum Nr 2 w Busku Zdroju, - Gimnazjum w Sta-dnickiej Woli. Zawodniczki z naszej szkoły, po wyrówna-nej i zaciętej rywali-zacji, zajęły II miej-sce. Skład reprezen-tacji Gimnazjum w Stadnickiej Woli to: Basiak Natalia, Śliz Martyna, Cholewa Natalia, Gierczyńska Marta, Giser Paulina, Jakubowska Justyna, Smolec Daria, Pawlik Magdalena, Lisowska Dominika, Lorek Ja-goda, Staciwa Zuza-nna i Olak Oliwia. Opiekunem drużyny jest pan Piotr Klu-sek. Podczas zawodów miało miejsce uroczy-ste wręczenie pucha-rów, dyplomów i medali dla najle-pszych szkół w kate-gorii: szkoły podsta-wowe, gimnazja i szkoły ponadgimna-zjalne za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy wyróżnił też pana dy-rektora Czesława Staciwę Me-dalem „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”. Zawody uatrakcyjnił występ ze-społu tanecznego naszej szkoły „JOKE”, w którego skład wchodzą: Jankowska Małgorzata, Kuleta Katarzyna, Kuleta Aleksandra, Ste-panek Alicja, Młodawska Klaudia, Dymińska Julia, Salata Magdalena, Dec Paulina, Świercz Liwia i Usi-ńska Adrianna. Jakub BanasikIntroSTW

20 grudnia odbyło się przedstawienie bożo-narodzeniowe przygo-towane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką p. Iwony Łyczek. Przepiękną dekorację wykonała p. Justyna Soja - Sadowska. Ponownie przenieśli-śmy się w czasy Na-rodzin Chrystusa, aby przypomnieć sobie wy-darzenia sprzed 2000 lat, gdy w Belejem przyszedł na świat Zbawiciel. Widowisko ukazywało cierpienie i trudności Maryi i Józefa w zna-lezieniu miejsca dla Jezusa. Młodzi artyści pokazali walkę dobra i zła. Strach Heroda i jego intrygę, by zgładzić Boże Dziecię. Aktorzy odegrali swoje role z zaangażowaniem i pasją. Trzymając się tradycyjnych wątków jasełek, wzbogacili je swoimi osobowościami, humorem i energią. W niezwykłą atmosferę Świąt Bożego Naro-dzenia wprowadził nas śpiew gimnazjalnego chóru i gra szkolnego zespołu instrumental-nego, których opieku-nem jest p. Aneta Karbownik. W tym roku wielu uczniów naszego Gimnazjum miało oka-zję zaprezentować swój talent muzyczny, śpie-wając solo lub w du-ecie. Natalia i Zuzanna Staciwa

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTWIntroSTW

21 grudnia wszystkie klasy naszego Gimnazjum zorganizowały klasowe wigilie. Coroczny zwyczaj odbył się w przyjaznej atmosferze. Tradycyjnie, wigilie rozpoczęliśmy od wspólnego dzielenia opła-tkiem. Najczęściej życzyliśmy sobie dużo zdrowia i mnóstwa prezentów pod choinką. Stoły były przepełnione pysznymi potrawami i smakołykami przygotowanymi przez nas. Wśród nich znalazły się tradycyjne potrawy, m.in. barszcz czerwony z uszkami, pierogi, śledzie, krokiety, czy pierniczki. W niektórych klasach wigilia różniła się od tradycjnej, na stole można było znaleźć pizzę i coca colę. Cudowny czas przyjścia na świat Zbawiciela pozwolił wyjaśnić wszelkie spory. W dobrych humorach siedzieliśmy przy stołach. Rozmawialiśmy, słuchając kolęd i świątecznych piosenek, które umilały nam wspólnie spędzane chwile.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW W tym dniu nie zabrakło wspólnych zdjęć, które stały się klasowymi pamiątkami. Wiedzieliśmy, że ten wyjątkowy dzień jest raz w roku, więc chcieliśmy go przeżyć jak najpiękniej. Te nie-powtarzalne chwile na długo pozostaną w naszej pamięci. Zuzanna i Natalia StaciwaIntroSTWIntroSTWIntroSTW

Mój wymarzony prezent... Wiele osób czeka już na swoje upragnione prezenty pod choinkę. Postanowiłam sprawdzić, o czym najczęściej marzą moi koledzy i koleżanki. Pytając ankietowanych, dowiedziałam się, że popularnym prezentem bożonarodzeniowym jest sprzęt ele-ktroniczny, konsola do gier, czy tzw. PSP. Inni wolą ciut skromniejszy podarunek, taki jak Pendrive, a jeszcze inni chcieliby dostać najnowszą płytę swo-jego ulubionego wykonawcy lub zespołu muzyczne-go. Oto jak odpowiadali ankietowani: Płyta ulubionego zespołu muzycznego – 5 osób na 18 pytanych Xbox czy PSP – 6 osób na 18 pytanych Pendrive - 1 osoba na 18 pytanych Nowy telefon komórkowy - 6 osób na 18 pytanych. Martyna Panek

IntroSTW

Tradycje Bożonarodze- niowe wyznań chrześcijańskich Polskie tradycje bożo-narodzeniowe są róż-ne. Wkładanie sianka pod obrus, zostawia- nie pustego talerza przy stole, śpiewanie kolęd czy chociażby dwanaście potraw wi-gilijnych. To niektóre z nich, ale jak święta obchodzą chrześcii-janie innych wyznań? Wszyscy chrześcijanie w wigilię łamią się o-płatkiem, lecz prawo-sławni używają do tego celu kwaśnego chleba przygotowy-wanego na rozczynie, którym dzielą się w wigilię Bożego Naro-dzenia. Protestanci obchodzą Święta ba-rdzo podobnie do katolików. Niektórzy ubierają choinkę, je-dzą polskie potrawy wigilijne, a inni nie. Podczas wigilii prote-stanci czytają Biblię i rozważają Słowo Boże. Dają sobie na-wzajem prezenty, a-le przypominają, że największym prezen-tem dla człowieka jest sam Jezus Chry-stus zesłany przez Boga. Anglikanie nie obchodzą wigilii. 26 grudnia świętują tzw. "Boxing Day". Jest to dzień wolny od pracy, w którym daje się biednym pieniądze oraz jedzenie. W Po-lsce przyjął się zwy-czaj, że Mikołajowi zostawia się ciaste-czka i mleko, angli-kanie zamiast tego zostawiają na stole kieliszek alkoholu, w podzięce za prezenty, i marchewkę dla re-nifera. Paweł Szwed

IntroSTWIntroSTW

Tradycyjnie już, w zwiazku ze zbliżającymi sie Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie naszej szkoły wykonywali różnego rodzaju ozdoby. Były wśród nich tradycyjne stroiki z zielonych świerkowych gałązek zdobione szyszkami, były bombki, choinki (z makaronu, bibuły i kolorowych papierów), dekoracje z masy solnej, anioły. Każdy mógł zgłosić swoją pracę do szkolnego konkursu pod hasłem "Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa". Wybór najbardziej ciekawych był naprawdę bardzo trudny. Ostatecznie jednak komisja konkursowa wybrała laureatów. W gimnazjum zostali nimi: Luiza Chrabąszcz z kl. IIIb, Mariola Słowik z kl. IIIa i Wiktor Kaźmierczyk z kl. Ia. Na następnych stronach prezentujemy wybrane prace.

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW Każdy z Was może zostać dziennikarzem! Zachęcamy Was do wspóltworzenia "Intro STW". Jeśli uważacie, że drzemie w Was talent dziennikarski, zgłoście się do nas!

Nasza redakcja: Redaktor naczelna: Natalia Staciwa Zastępca redaktor naczelnej: Zuzanna Staciwa Dziennikarze: Natalia Cholewa Daria Smolec Martyna Panek Aleksandra Turalska Jagoda Lorek Weronika Gil Julia Ciszek Justyna Kowalczyk Paweł Szwed Jakub Banasik