Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


IntroSTW

SPIS TREŚCI: 1. Wspaniałe trzy tygodnie w Niemczech ......................3 2. Wycieczka na słoneczną Sycylię............................. 10 3. Konecki Wrzesień z udziałem naszych uczniów ....... 15 4. Z ekologią na ty ................................................... 20 5. Mamy nową przewodniczącą ................................. 26 6. 76. rocznica powstania Polskiego Państwa Podzie- mnego.......................................................................27 7. Dzień Edukacji Narodowej ..................................... 32 8. Minerały - moje hobby .......................................... 36 9. Ptaki - nasi latający przyjaciele .............................. 41 10. O filmie "Dary anioła: Miasto Kości" ..................... 47 11. Pozycje ze szkolnej biblioteki, które warto przeczytać: Harry Potter" ........................................................... 48 12. Perspektywa zbieżna ........................................... 48 13. Jak przetrwać chłodne dni? Dieta jesienno - zimowa ...................................... 53 Zdjęcie na okładce: Natalia Kucharska WSPANIAŁE TRZY TYGODNIE W NIEMCZECH
Od 5 do 25 lipca byłyśmy razem z Wi-ktorią Karbownik z kl. IIIa na stypendium językowym w niemie-ckim Schwabisch Hall. Stypendium to jest o tyle wyjątkowe, że są na nim osoby z całego świata, dlatego może-my nie tylko uczyć się języka, ale również poznawać tradycje i obyczaje ludzi z ró-żnych części naszego globu.
IntroSTW

Od razu po przyjeździe zaprzyjaźniłyśmy się z wieloma osobami. Pie-rwszymi były nasze współlokatorki. Ja mie-szkałam z Aną z Brazylii oraz Caroline z Niemiec. Polska grupa była największa, liczyła aż 11 osób. Na początku każdy mu-siał napisać test, na podstawie którego zo-staliśmy przydzieleni do grup. Obie z Wiktorią napisałyśmy go na po-ziomie A2 i byłyśmy w jednej grupie, w której uczył pan Ulli, najfa-jniejszy i najzabawnie-jszy z nauczycieli. Le-kcje u niego były czystą przyjemnością. Muszę powiedzieć, że nie były to zwykłe za-jęcia w ławkach. Wszy-scy pracowaliśmy razem w grupie na zasadzie burzy mózgów. Ogląda-liśmy filmy po niemie-cku, uczyliśmy się pio-senek. Jedna z nich "Winke winke winke" była hitem wyjazdu i przy każdej możliwej okazji śpiewaliśmy ją, łącząc z zabawną chore-ografią. Parę razy zo-rganizowane były dla nas dyskoteki, na któ-rych wszyscy bawili się doskonale.

IntroSTW

Wraz z moimi koleżankami z Afryki i moją współlokatorką organizowałyśmy piżama party, na które przychodziły wszystkie dziewczyny z całego piętra. Kolejnym miłym elementem była pobudka. Tak, pobudka, i wcale nie żartuję. Wyżej wspominany Ulli codziennie rano budził nas muzyką. Każdy wtedy wstawał i wychodził z pokoju, a Ulli tańczył w piżamie na korytarzu. Zawsze się do niego dołączałyśmy i razem śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Po tak miło zaczętym dniu wszyscy szliśmy na śniadanie. Niestety niemieckie jedzenie, w poró-wnaniu do naszego, jest po prostu niesmaczne. Na szczęście zrekompensował nam wszystko dzień, kiedy prezentowaliśmy swoje kraje i smakołyki z nich pochodzące. Ten dzień był pyszny.

IntroSTW

Warto również powie-dzieć o certyfikatach językowych. Każdy uczestnik mógł przystąpić do niego nie-odpłatnie. Myślę, że jest to wspa-niałe przeżycie, którego każdy powinien spróbo-wać. Obie poznałyśmy wielu ciekawych ludzi, z nie-którymi do dzisiaj utrzy-mujemy kontakt. Zajęcia mieliśmy 5 razy w tygodniu, a soboty i niedziele były zareze-rwowane na wycieczki i wypady do miasta. Najciekawszy był wy-jazd do Muzeum Me-rcedesa. Znajdowały się w nim wszystkie mode-le, jakie kiedykolwiek zostały wyprodukowa-ne. Budynek był wspa-niały, jakby pochodził z XXII wieku. Można się było o tym przekonać zaraz po we-jściu, wsiadając do wi-ndy, która wyglądem przypominała kosmiczną kapsułę. Kolejnym ba-rdzo interesującym pu-nktem podczas pobytu były projekty. Każdy uczestnik mógł wybrać sobie jeden z trzech, najbliższy jego sercu: projekt fotograficzy, projekt idol, teatr oraz teatr cieni. Ja wybrałam idola, na którym zapre-zentowałam genialnego artystę, jakim jest Mi-chael Jackson. Finały naszej pracy prezento-waliśmy dwa dni przed powrotem do domów. Oswoiłyśmy się już tro-chę z niemieckim i teraz jest nam dużo łatwiej się go uczyć. Zachęcam wszystkich do starania się o takie sty-pendium językowe. Na-prawdę warto. Na na-pisanie pracy konkurso-wej, bardzo krótkiej, potrzebujecie niewiele czasu, a możecie dostać w zamian mnóstwo mi-łych wspomnień. Natalia Kucharska

IntroSTWIntroSTW

WYCIECZKA NA SŁONECZNĄ SYCYLIĘ
Witam wszystkich czytelników. Chciałabym opowiedzieć o mojej wycieczce na wyspę słońca, przyrody, historii, kultury i dobrego jedzenia, czyli na Sycylię.
IntroSTW IntroSTW

Nasz lot trwał 3 godziny. Wszyscy byliśmy nim zmęczeni, ale kiedy dotarliśmy już do hotelu, mogliśmy trochę odpocząć. Pierwsze miasto, które zwie-dziliśmy, to starożytne Marsala położone 5 km od naszego hotelu. Obecnie nazwa miasta związana jest ze słynnym winem „Marsala” produkowanym w tym rejonie od XVIII wieku. Mieszczą się tam przepiękne budowle historyczne. Kiedy pierwszego dnia poszliśmy na kolację, od razu zasmakowały mi włoskie przysmaki, jakimi były: pesto, risotto, owoce morza, a także przepyszne spa-ghetti.

IntroSTW IntroSTW Podczas pobytu na wyspie, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc m.in. stolicę Sycylii - Palermo. Urzekły mnie tam wspaniałe widoki gór oraz bujna rośli-nność. Odwiedziłam wspaniałą kaplicę na planie bazyliki, która nazywa się „Cappella Palatina”. Wszystkie jej ściany i podłogi pokry-te są mozaikami. Na kopule absydy znajduje się Chrystus Pantokra-tor w otoczeniu Archa-niołów. Odwiedziłam też kataku-mby - prawdziwy cme-ntarz w podziemiach kla-sztoru Kapucynów. Jest tam ok. 8 tysięcy zaba-lsamowanych zwłok. Na-jwiększe wrażenie zro-biła na mnie Katedra w Monreale, ponieważ w jej majestatycznym wnę-trzu można podziwiać uderzające pięknem zło-te mozaiki, które tworzą poważną i niesamowitą atmosferę. Mozaiki po-krywają prawie całe ściany i pokazują sce-ny ze Starego i Nowego Testamentu. Zwiedziłam także takie miasta jak Erice czy Trapani.IntroSTW

Godne podziwu są również ruiny Teatru Greckiego pochodzącego z VIII w. p.n.e. i majestatyczna Świątynia Dorycka z V w. p.n.e. Te wakacje były bardzo udane. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia tej malowniczej wyspy. Zuzanna Rurarz
Konecki Wrzesień 2015 z udziałem naszych uczniów!
IntroSTW

Jak co roku, w pierwszych dniach września, obchodzone są uroczystości upamiętniające wszystkich walczących w latach 1939-1945 z niemieckim okupa-ntem. W tym roku uroczystości Koneckiego Wrze-śnia odbyły się 5 i 6 września. W sobotę 5 września uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Partyzantów na koneckim cmentarzu. Wzięło w nich udział wielu konecczan, poczty sztandarowe, w tym oczywiście poczet naszej szkoły, burmistrzowie Krzysztof Obratański i Krzysztof Jasiński, samorządowcy, posłowie Halina Olendzka i Renata Janik, podse-kretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pani Beata Oczkowicz. Najważniejsi byli jednak tego dnia kombatanci - żołnierze AK, którym dedy-kowana była ta uroczystość. Wszyscy wysłuchali hymnu państwowego, który zagrała miejska orkiestra, a hymn żołnierzy AK zaśpiewali uczniowie naszej szkoły. Ksiądz prałat Andrzej Zapart odmówił modlitwę i poświęcił tablicę upamiętniająca Jana Zbigniewa Wroni-szewskiego „Znicza”, Tablicę odsłonili Miro-sława – żona bohatera, synowie Jaromir i Jan Kazimierz Wroniszewscy, burmistrz Krzysztof Obratański oraz prezes kone-ckiego Koła ŚZŻAK Franciszek Telecki. W uroczystości brał także udział wnuk „Znicza” Jan Wroniszewski z żoną. Był również uroczysty apel poległych, salwa

IntroSTW

honorowa i złożenie wieńców przed pomnikiem. Po zakończeniu uroczystości kolumna przemaszerowała w Aleję Dębów Katyńskich. Zapalono znicze, mundurowi z ZDZ podnieśli flagę państwową. Pokłoniły się sztandary. Drugi dzień obchodów koneckiego września był nie mniej uroczysty Całość rozpoczęła msza święta polowa (kolegiata św. Mikołaja w Końskich), a następnie zorganizowano grę miejską przybliżającą uczestnikom realia działań polskiej partyzantki w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce w latach 1939–1945. Wzięli w niej też udział uczniowie naszej szkoły. W godzinach popołudniowych w parku miejskim mogliśmy wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów koneckich szkół oraz występu zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w repertuarze patriotycznym.

IntroSTWIntroSTWIntroSTW Przygotowała: Natalia Kucharska

Z ekologią na ty...
Witam! Nazywam się Karol Kamiński i jestem redaktorem biologiczno-chemicznym. Co to znaczy?
IntroSTW

To znaczy, że będę zajmował się ekologią. Obecnie, na całym świecie mamy problem z nadmiarem śmieci. Oczywiście część Polaków dba o środowisko, skrupulatnie je segregując, ale duża grupa ludzi nie do końca zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Bardzo poważnym problemem są plastikowe reklamówki, które rozkładają się około 450 lat. 18 września 2015 roku uczniowie klas 6 oraz gimnazjaliści z naszej szkoły, w ramach akcji „Sprzątanie świata”, ruszyli do lasu, by pozbierać śmieci. Udało nam się zebrać kilkanaście worków. Ilość zebranych zanieczyszczeń zadziwiła wszy-stkich. Myśl o potrzebie rozwiązania tego problemu spędza mi sen z powiek. Nie wystarczy bowiem jeden dzień w roku, by zrobić porządek w naszym otoczeniu. A może czytelnicy podsuną mi jakieś pomysły. Jeśli wpadnie wam coś do głowy, zgłaszajcie to do mnie w formie klasowych lub indywidualnych pomysłów. Na pewno napiszę o tym w następnym numerze. Akcja „Sprzątania Świata” była połączona w naszej szkole z ogniskiem integra-cyjnym.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW

MAMY NOWĄ PRZEWODNICZĄCĄ
Tradycją jest, że zawsze pod koniec września odbywają się wybory do samorządu uczniowskiego. Tak było i w tym roku. 28 września każdy mógł wziąć udział w demokratycznych wyborach i oddać głos na swojego kandydata.
IntroSTW

Na stanowisko przewodniczącej startowały cztery uczennice, zaś do samorządu czternaście osób. Wyniki były jednoznaczne. Przewodniczącą została Katarzyna Pluta z kl. III b. Zaraz po ogłoszeniu wyników udało nam się porozmawiać z nową przewodniczącą. Czy to pierwszy raz, kiedy startowałaś w wyborach szkolnych ? KP: Nie, już w szkole podstawowej brałam udział w takich wyborach.  Co spowodowało, że wzięłaś w nich udział? KP: Chęć dołożenia jakiejś malej cegiełki od siebie dla społeczności szkolnej. Sądzę, że z takim składem samorządu może się zdarzyć dużo ciekawych rzeczy. Czy było to dla ciebie duże przeżycie ? KP: Bardzo duże! W końcu jestem wizytówką uczniów Gimnazjum. Czy spodziewałaś się wygranej ? KP: Szczerze mówiąc, byłam zaskoczona. Nie chcę powiedzieć, że w siebie nie wierzyłam, ale niczego nie można być pewnym, a moje rywalki były godnymi konkurentkami. Jak sądzisz, co spowodowało, że wygrałaś? KP: Koledzy i koleżanki uwierzyli w moje możliwości i mi zaufali. Jak się teraz czujesz? KP: Czuję się zobowiązana wobec nich. Co zamierzasz zrobić jako nowa prze-wodnicząca szkoły i jakie masz plany na najbliższy czas ? KP: Zaczniemy od dyskoteki integracyjnej, a potem zobaczymy, czego brakuje uczniom w naszej szkole. W imieniu redakcji „IntroSTW” życzymy przewodniczącej i pozostałym członkom sa-morządu powodzenia w realizowaniu zamierzo-nych planów.       Milena Kupisińska Iza Ferensztajn

IntroSTW

Uczciliśmy rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego
28 września 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 76. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
IntroSTW IntroSTW

Wzięli w niej udział przedstawiciele Koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Pani Krystyna Milczarek - Naczelnik Wydziału Edukacji. Spotkanie zostało uświetnione występem uczniów Szkoły Podsta-wowej przygotowanym pod kie-runkiem pani Agnieszki Pakuły i pani Justyny Maliborskiej. W przedsta-wieniu nie zabrakło recytacji oraz nastrojowej muzyki, które wszy-stkich skłoniły do zadumy nad trudnym losem polskiego żołnierza. Występ uczniów podobał się wszystkim zebranym. Tego typu uroczystości przypo-minają nam, jak jesteśmy szczęśliwi, że możemy żyć w wolnej Polsce. Adam Pisarski

IntroSTWIntroSTWIntroSTW Dzień Edukacji NarodowejIntroSTW

Dnia 13 października 2015 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowali je uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej pod opieką pani Jolanty Krawiec i pani Małgorzaty Lipnickiej. Przed rozpoczęciem akademii Samorząd Szkolny Gimnazjum podał wyniki plebiscytu przeprowadzo-nego w dwóch kategoriach: najlepszy i najskute-czniejszy nauczyciel naszej szkoły. W obu zwycięzcą okazał się nauczyciel historii pan Robert Krakowiak. Postanowiłyśmy zadać zwycięzcy kilka pytań.

IntroSTW IntroSTW

Jak się Pan czuł, gdy wyczytano dwukrotnie Pana nazwisko, jako najlepszego i najskut-eczniejszego nauczyciela w naszej szkole, a wszyscy uczniowie zaczęli bić ogromne brawa? RK: Czułem się bardzo dobrze. Moim zdaniem nie może być większej nagrody dla nauczyciela jak ta płynąca od uczniów. Jak Pan sądzi, za co lubią Pana uczniowie? RK: Wydaje mi się, że lubią mnie za przyjazną atmosferę, jaka panuje na moich lekcjach. Myślę, że mimo różnicy wieku, możemy ze sobą przyjaźnie korelować. Co Pana skłoniło, aby zostać historykiem ? RK: Od dziecka interesowałem się historią i miałem większe uzdolnienia w kierunkach humanistycznych, a troszkę więcej kłopotów sprawiały mi przedmioty ścisłe. Można powiedzieć, że historia sama wchodziła mi do głowy. A jakie są Pana zainteresowania? Co Pan robi w wolnym czasie ? RK: W wolnym czasie staram się być aktywny fizycznie. Gdy to tylko możliwe, jeżdżę na wycieczki rowerowe. Lubię też czytać książki, czasopisma historyczne oraz oglądać filmy związane z moją pasją. Czy mógłby Pan wymienić swoją ulubioną książkę, czasopismo i film? RK: Nie potrafię wymienić jednej ulubionej. Wszy-stkie mają w sobie coś wyjątkowego. A jaka jest Pana ulubiona postać historyczna? RK: Podobnie, jak w poprzednim pytaniu nie jestem w stanie wyróżnić jednej. Każda jest na swój sposób wyjątkowa i ciekawa. Bardzo dziękujemy Panu za poświęcony nam czas. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-szych sukcesów!!! Maria Tusińska i Kamila Chwaścińska
MINERAŁY – MOJE HOBBY
IntroSTW

W rejonie Drogi Mlecznej znajduje się Słońce, czyli gwiazda mieszcząca się w centrum Układu Słonecznego. Dookoła niej krąży Ziemia. To właśnie na niej, a właściwie w jej podłożu, tworzą się minerały. Obecnie zatrucie środowiska jest tak olbrzymie, że warto zwrócić uwagę na skarby ukryte w ziemi. Minerały oraz kamienie szlachetne cieszą oko różnorodnością barw, kształtów, gabarytów oraz faktur. Stanowią więc dotąd niezmodyfikowane przez człowieka naturalne okazy. Warto im się przyjrzeć bliżej i zgromadzić, chociażby niektóre z nich, w swoim domu. Rozpoczynając przygodę z tą dziedziną wiedzy, należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie - co to jest minerał? Minerały powstają w procesach geologicznych, czyli podczas niesamowitych i niezwykłych reakcji chemicznych oraz fizycznych zachodzących w przyrodzie. Prawie wszystkie są ciałami stałymi i nieorganicznymi. Wyjątek stanowi rtęć, która występuje w stanie ciekłym, a krystalizuje się dopiero w temperaturze 39°C. Minerały są zbudowane z atomów i mają ściśle określony skład chemiczny. Różnią się jednak ilością cząsteczek. Niektóre z nich np. złoto, srebro i miedź składają się z jednego typu atomów, czyli posiadają budowę jednorodną. Inne, nazwane związkami, posiadają większą liczbę pierwiastków. To nie jedyna różnica. Zastanawiająca jest ich twardość. Skalę twardości opracował w 1812 roku niemiecki mineralog Friedrich Mohs.

IntroSTW

Wiemy o tym, że diament i grafit składają się wyłącznie z węgla. Jednak ich odporność jest zdecydowanie różna. Diament to minerał o na-jwiększej twardości, a grafit jest tak miękki, iż wyko-rzystywany jest do produkcji ołówków. Dla przykładu talk można zarysować pazno-kciem. Fluoryt można podra-pać nożem, a topaz trudno zarysować, ale łatwo go ro-zbić. Liczba znanych i skla-syfikowanych minerałów wy-nosi ponad 4500. Jednak wciąż odkrywane są nowe. Ciekawostką jest legenda o Kryształach Strażnikach Ziemi. Owe kryształy to kwarce odkryte w Ameryce Południo-wej w latach osiemdziesiątych XX w. Odnaleziono je na dużej głębokości, a ich wielkość przekraczała półtora metra. Miały one za zadanie utrzymać równowagę sił magnety-cznych, a tym samym dbać o stabilizację całej planety. Dzięki temu ród ludzki mógł bez przeszkód się rozwijać. Obecnie niektóre z Kryształów Strażników znajdują się w świątyniach.

IntroSTW IntroSTW Pochodzenia mineralnego są także kamienie szlachetne, które wykorzystuje się w jubilerstwie. To co decyduje o drogocenności kamienia, to jego twa-rdość, kolor, połysk, przezroczystość, rzadkość występowania, a przede wszy-stkim odporność na działanie czasu. Na uwagę zasługują klejnoty z brytyjskiej korony. Można wśród nich odnaleźć 2868 diamentów, 273 perły, 17 sza-firów, 11 szmaragdów, 5 rubinów. Oprócz kamieni szlachetnych występują również półszlachetne. Jest ich więcej i są one bardziej pospolite, co nie znaczy, że mniej ładne. Należą do nich, między innymi, różne odmiany turmalinu i kwarcu. Moja przygoda z kolekcjonowaniem minerałów rozpoczęła się dość wcześnie. Początkowo zbierałem kamienie ciekawe tylko pod względem cech zewnętrznych. Później zaciekawiło mnie ich pochodzenie, naze-wnictwo, skład chemiczny, szlachetność oraz cenność. Informacji dostarczały mi osoby sprzedające minerały oraz kolekcjonerzy. Znaczną wiedzę uzyskałem, czytając dostępną na ten temat literaturę. Obecnie posiadam około 340 okazów. W dalszym ciągu poszerzam swoją kolekcję o nowe minerały. Będąc na wycieczkach, z zaciekawieniem zwiedzam muzea, galerie, kopalnie, wystawy i podobne miejsca, w których są one zgromadzone. Najwięcej tego typu ekspozycji znajduje się w górach. Chociaż okolice nadmorskie też mogą się poszczycić różnorodnością podobnych placówek. My, mieszkańcy Gór Świętokrzyskich, także mamy swój kamień, którym jest krzemień pasiasty. Wydobywany jest on w okolicy Sandomierza, Iłży i Ostrowca Świętokrzyskiego.IntroSTW

Zachęcam wszystkich, którzy choć trochę inte-resują się geologią i minerałami, do rozwi-jania swojej pasji. Za-pewniam o niesamo-witej frajdzie i satysfa-kcji. Każdy z moich minera-łów jest inny, niepo-wtarzalny i wyjątkowy. Posiada także cenne właściwości. Niektórzy mówią o ich leczniczych zdolnościach. A najważniejsze jest to, że powstały one w ziemi - największym skarbie ludzkości. Mateusz Walkiewicz Jedne są piękne i kolorowe, drugie ślicznie śpiewają, a niektóre nawet potrafią mówić. Ptaki to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Przyjrzyjmy się im z bliska. Do najczęściej hodowanych ptaków zaliczamy: *papugi (np. nimfy, amazonki, nierozłączki i papużki faliste) *kanarki *zeberki
Ptaki - nasi latający przyjaciele
IntroSTW

Ptaki, w zależności od gatunku, można hodować albo w klatce, albo w specjalnie przygotowanych do tego wolierach. Im większy gatunek – tym więcej przestrzeni trzeba zaaranżować. Jeżeli decydujemy się na zakup ptaka, najlepiej kupić parę, aby pojedyncza sztuka nie czuła się osamotniona (traci wtedy chęć do śpiewu). Pamiętajmy jednak, że im więcej ptaków, tym większa musi być klatka. Żywienie Dieta ptaków powinna być jak najbardziej zróżnicowana. Nie można stale podawać tych samych produktów. Na przykład papuga, aby prawidłowo funkcjonować, musi mieć dostęp do szerokiej gamy składników odżywczych. Na samym ziarnie papużki pożyją najwyżej kilka lat. Ptakom codziennie należy podawać warzywa, owoce i mieszankę ziaren. Porady dla początkujących hodo-wców: 1. Zacznij od łatwych w hodowli ptaków np. papużek falistych czy zeberek 2. Jeżeli oswajasz ptaka (każdego) to stopniowo przyzwyczajaj go do swojej obecność 3. Pamiętaj o codziennej zmianie wody. 4. Twój ulubieniec na pewno ucieszy się z zabawki. Można ją zrobić samemu np. koraliki nawlec na wytrzymały sznurek albo po prostu postawić w klatce lusterko. 5. Pamiętaj o tym, że ptak nie może całego dnia przesiedzieć w klatce. Musi rozprostować skrzydła.

IntroSTW IntroSTW Ciekawostki: Kanarek waży od 20 do 35 gramów w zależności od rasy. W dobrych warunkach kanarek może przeżyć nawet 15 lat. Kanarki harceńskie są mistrzami śpiewu.

Największą papugą jest ara hiacyntowa. Osiąga ona długość ok. 100 cm i zamieszkuje Amerykę Południową.
Najmniejszą papugą jest karłówka płowolica. Jej wielkość to ok. 8 cm. Zamieszkuje południowowschodnie tereny Nowej Gwinei.
IntroSTW IntroSTW

W latach osiemdziesiątych zeberki stały się bohaterami niecodziennego ekspe-rymentu. Pewien niemiecki hodowca ptaków egzotycznych, Werner Winklhofer z Bad Reichenhall, co roku wiosną, przez ponad 5 lat, wypuszczał swoje zeberki do rozległego ogrodu. Wyniki eksperymentu okazały się zdumiewające: zeberki szybko zaaklimatyzowały się w ogrodzie i przepędziły z okolicy inne ptaki, łącznie z większymi od nich wróblami. Zeberki można zobaczyć na znaczkach pocztowych. Papugi, w zależności od wielkości, mają od 1500 do 15000 piór. Nierozłączki nie zawsze, jak się powszechnie uważa, łączą się w pary na całe życie. Zdarzają się u nich również "rozwody". Papugi widzą światło ultrafioletowe, które jest niewidoczne dla człowieka. Najlepiej mówiącą papużką falistą był "Puck", który w 1995 roku został wpisany do księgi rekordów Guinnessa, mówiąc ponad 1700 słów.

IntroSTW Przygotowała: Monika Kilar

O filmie „Dary anioła: Miasto kości”

IntroSTW Głównymi postaciami są: Lilly Collins, która zagrała Clary Fray Jamie Campbell wcielił się w Jace’a Waylanda Robert Sheehan grający Simona Lewisa.

Jest to adaptacja filmowa powieści ,,Miasto kości” Cassandry Clare. Reżyserem jest Harald Zwart. Scenariusz opraco-wała Jessica Postigo. Gatunki filmu to: dramat, fantasy, przygodowy. Pro-dukcja odbywała się w Kanadzie, Niemczech oraz USA. Polska premiera nastąpiła 21 sierpnia 2013 roku. Film trwa 2 godziny 10 minut. Opis filmu: Główna bohaterka, Clary Fray, mieszka z matką i jej partnerem w Nowym Jo-rku. Pewnego dnia przy-padkiem dowiaduje się, iż należy do grupy Nocnych Łowców, którzy bronią świata ludzi przed nie-bezpiecznymi demonami. Nagle matka dziewczyny zostaje porwana, ponieważ była właścicielką cennego dla demonów kielicha. Obdarzona nietuzinkową mocą Clary musi uratować matkę oraz całą ludzką rasę przed nadciągającym niebezpieczeństwem… Gorąco polecamy obejrzeć tę ekranizację. Według nas film jest ba-rdzo ciekawy i wciągający. Wrażenie zwiększa idealne dobranie aktorów do granych postaci, zwracają-ca uwagę muzyka i intry-gujące efekty specjalne. Stroje niesamowicie oddają charakter tej ekranizacji. Wiktoria Jakubowska Wiktoria Potocka

IntroSTW

Pozycje ze szkolnej biblioteki, które warto przeczytać - „Harry Potter". W naszej szkolnej bibliotece możemy znaleźć książki z serii „Harry Potter”. Ich autorką jest J.K. Rowling. Jej książki mają miliony fanów i prawie każdy z nas zna imię sławnego czarodzieja, Harry'ego Pottera. Cała seria składa się z siedmiu tomów. Dlaczego warto je przeczytać? Książki opowiadają o walce dobra ze złem i o tym, jak dużą wartością jest przyjaźń. Harry i jego przyjaciele: Ron i Hermiona walczą ze śmierciożercami, których przywódcą jest Ten, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać, czyli sam Lord Voldemort. Podczas czytania mamy wrażenie, że jesteśmy obserwatorami wydarzeń lub ich uczestnikami. Prze-nosimy się do Szkoły Magii i Cza-rodziejstwa w Hogwarcie. Jest to książka, przy czytaniu której zapomina się o nudzie. Pierwsza część nosi tytuł „Harry Potter i kamień filozoficzny”, w której dowiemy się, jaką tajemnicę skrywa jeden z profesorów Hogwartu. Kilka ciekawostek o serii. J.K. Rowling powiedziała, iż profesor Lupin, zmieniający się raz w miesiącu w wilkołaka, jest metaforą osoby cierpiącej na AIDS. Ukrywał on swoją przypadłość ze względu na strach przed reakcją społeczeństwa. Pierwsza powieść o Harrym Potterze została wydana w 1988 roku. Wtedy odbyła się także Bitwa o Hogwart. Rowling przyznała, że, tworząc postać Voldemorta, wzorowała się na Hitlerze, a ostatnia część serii odnosi się do czasów II wojny światowej. A czy tak jest naprawdę, oceńcie sami. Kim są Potterheads? Potterheads to fani Harry'ego Pottera. Znają oni wszystkie ważne cytaty wielkich postaci, a także potrafią wyrecytować hymn Hogwartu oraz przynajmniej jedną z Baśni Barda Beedl'a. Potterheads próbują ożywić pocztę. Wielu z nich koresponduje ze sobą za pomocą listów. Nazywają to Sowią Pocztą, gdyż głównym środkiem komunikacji w świecie Harry'ego były sowy. Bardzo cenny wśród tej społeczności jest list od samej J.K Rowling. Jak rozpoznać Potterhead? Każdy Potterhead będzie nosił na ręce ciemnopomarańczową wstążkę lub jakiś motyw z insygniami śmierci. Insygnia śmierci to znak, o którym dowiemy się więcej, czytając Baśń o Trzech Braciach. Każda książka o Harrym Potterze została zekranizowana. J.K Rowling napisała także „Bibliotekę Hogwartu”, w której w skład wchodzą: „Quidditch przez wieki”, „Baśnie Barda Beedl'a” i „Fantastyczne stworzenia i jak je znaleźć”. Są to podręczniki uczniów Hogwartu. Te ostatnie zostaną zekranizowane i będziemy mogli zobaczyć je w kinach pod koniec 2016 roku. Karolina Stolarczyk

IntroSTW

Perspektywa zbieżna Perspektywa zbieżna jest także nazywana linearną, geometryczną, bądź centralną. Była znana już w starożytności, jednakże zasady jej stosowania zostały opracowane po raz pierwszy przez florenckiego architekta, Leona Battista Albertiego. Perspektywa linearna oparta jest na zasadzie pozornego zmniejszania się wielkości przedmiotu w miarę oddalania od widza. Dzięki niej w obrazie powstaje złudzenie głębi. Wykorzystuje ona zbieżność krawędzi przedstawianych przedmiotów ku wyznaczonemu punktowi zbiegu na linii horyzontu. Występują rożne rodzaje perspektywy zbieżnej, na przykład: - boczna - ukośna - żabia - z lotu ptaka . Wiktoria Potocka

IntroSTW

Jak przetrwać chłodne dni? - dieta jesienno - zimowa
Zima to ciężki okres dla naszego organizmu. Jesteśmy osłabieni, mamy gorszy nastrój, obniżoną odporność, więc częściej chorujemy. Jak temu zapobiec? W tym artykule podzielimy się z Wami cennymi radami ,dzięki którym jesiennozimowa słota nie będzie wam doskwierać.
IntroSTW

W zimie trudno o świeże owoce i warzywa, nie oznacza to jednak ,że w tym czasie dieta musi być monotonna i uboga w witaminy. Warto zadać sobie trochę trudu i urozmaicać, w miarę możliwości, codzienne posiłki, dzięki temu łatwiej będzie uchronić się przed chorobą. A oto sposoby dla zachowania zdrowia: • picie napojów mlecznych, które zawierają dobre bakterie zasiedlające przewód pokarmowy, • spożywanie przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia i niewychodzenie z domu bez pożywnego śniadania ( np. płatki kukurydziane z mlekiem bądź jogurtem) • codziennie spożywanie produktów typu: chude mięso, ryby, ser twarogowy, które są podstawowym źródłem białka • spożywanie cytrusów, szpinaku, selera oraz różnego rodzaju syropów: żurawinowego, z czarnego bzu, porzeczkowego oraz aroniowego. Człowiek powinien jeść warzywa i owoce minimum 5 razy dziennie. Warto przypomnieć, że warzywa i owoce można podzielić na 5 grup kolorystycznych, z których każda ma inne właściwości: czarne to bogate źródło witaminy C, która łagodzi infekcje i poprawia koncentrację, białe, jak na przykład czosnek, mają działanie antybakteryjne i antywirusowe, zielone, oczyszczają organizm z toksyn, żółtopomarańczowe to m.in. cenne źródło betakarotenu i iwitaminy A, czerwone są cennym źródłem potasu. Oprócz właściwej diety należy pamiętać o: - regularnym spożywaniu posiłków, - aktywności fizycznej, najlepiej na świeżym powietrzu, - odpowiedniej ilości snu, - przewietrzeniu pokoju przed snem. Autorki: Julia Wąsik, Izabela Studzińska, Anna Zięba

IntroSTW

Nasza redakcja: Redaktor naczelna: Wiktoria Czabator Dziennikarze: Wiktoria Jakubowska Wiktoria Potocka Karolina Stolarczyk Maria Tusińska Kamila Chwaścińska Natalia Kucharska Monika Kilar Julia Wąsik Izabela Studzińska Anna Zięba Milena Kupisińska Izabela Ferensztajn Karol Kamiński Mateusz Walkiewicz Adam Pisarski