Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


IntroSTW

SPIS TREŚCI 1. Spotkanie z panem Jerzym Łabętowiczem ..................3 2. Alleluja! ...................................................................5 3. Dziesiata rocznica istnienia zespołu "Pasja" ................7 4. Egzamin Gimnazjalny 2015 ......................................10 5. Teatr w klacie Ic .....................................................14 6. Pamiętamy o bohaterach naszej Małej Ojczyzny ........19 7. Programy i projekty w naszej szkole .........................22 8. Komers już za nami .................................................36 9. Święto Patrona ........................................................39 10. Konkursy 2015 ......................................................46 11. Wyjątkowe spotkanie .............................................52 12. Zasada mocnych punktów ......................................57 13. Kasza... samo zdrowie ............................................60 14. Podsumowanie roku szkolnego ...............................64 15. Wakacje przed nami ...............................................70 16. Wakacje w naszym mieście ....................................80 17. Kącik poetycki .......................................................84 Zdjęcie na okładce: Barbara Zamachowska, kl. IIa

IntroSTW Spotkanie z panem Jerzym Łabętowiczem Dnia 17 marca 2015 roku w bibliotece szkolnej Gimnazjum odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Łabętowiczem – przedstawicielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.IntroSTW

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób. Byli to uczniowie z klas 1-3 Gimnazjum, a także nasi absolwenci, których zainteresowała II wojna światowa i dzieje AK. Organizatorką tej ciekawej lekcji była Pani Izabela Szumilas. Pan Jerzy Łabętowicz opowiadał o czasach partyzanckich, ale także o młodości i dzieciństwie. Wszyscy uczniowie zadawali bardzo dużo pytań, chcieli wiedzieć m.in.: jak w tamtych czasach wyglądała szkoła i jakich przedmiotów uczono. Pytali także o sprawy związane z uczuciami takimi jak np. strach, tęsknota za bliskimi. Pan Jerzy odpowiadał na nie z wielką ochotą. Uświadamiał wszystkim zgromadzonym, jak ważne są nasze decyzje i jak duży wpływ mają na losy naszego państwa. Atmosfera panująca na spotkaniu sprzyjała wspomnieniom. Na pewno nikt nie może się doczekać kolejnego spotkania z naszym gościem. Zuzanna Rurarz, Kamila Chwaścińska
ALLELUJA!!!
IntroSTW

Wielkanoc i poprzedzający ją Wielki Tydzień to szczególny czas dla wszy-stkich katolików, także dla Polaków. To także święto odznaczające się wieloma symbolami, takimi jak: Święconka powinna zawierać: chleb - symbol Jezusa jako pokarmu dla duszy, mięso i wędliny symbolizujące dostatek, jajka - nowe życie i wiarę w życie wieczne, sól - chroni od zepsucia i oczyszcza, chrzan - umacnia w cierpieniu i chorobie, Baranek - zwycięstwo życia nad śmiercią oraz odkupienie grzechów, bazie i bukszpan - symbolizują na-dzieję, palemka – chroni ludzi przed wszelkim złem – na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy,  lany poniedziałek - śmigus - dy-ngus,  święto lejka - to zabawa, którą wszyscy dobrze znamy. Milena Kupisińska Izabela Ferensztajn

IntroSTW

Dziesiąta rocznica istnienia zespołu ,,Pasja’’
Dnia 08.04.2015r. w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli odbyła się uroczystość związana z dziesiątą rocznicą powstania zespołu wokalno - instrumentalnego –„Pasja”.
IntroSTW

Mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jakich okolicznościach powstał zespół, posłuchać najciekawszych pieśni w wykonaniu pasjonatów muzyki, dla których śpiew i gra na instrumentach ma ogromne znaczenie. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty, ale szczególne miejsce zajmują w nim pieśni patriotyczne. Nasza szkoła nosi imię Armii Krajowej od niedawna, ale takie wartości jak szacunek dla historii czy podziw dla bohaterów narodowych pielęgnuje od początku swojego istnienia. Podczas koncertu mieliśmy okazję posłuchać kilku utworów patriotycznych w wykonaniu zespołu „Pasja”: „Biały orzeł”, „Aby ktoś mógł żyć”, „Sto dwadzieścia trzy”. W ciągu tych 10 lat w repertuarze zespołu pojawiają się też utwory o charakterze rozrywkowym lub ludowym. Wysłuchaliśmy najciekawszych: „Niech żyje bal”, „Wiara czyni cuda”, „Do kołyski”, „Święty czas”.

IntroSTW IntroSTW Zdarza się, że zespół reprezentuje szkołę na różnego typu imprezach pozaszkolnych i bierze udział w konkursach. Zespół „Pasja” trzykrotnie reprezentował powiat konecki w etapie regionalnym Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Wykonał wówczas między innymi pieśni: „Szara piechota”, „Marsz Polonia” oraz utwór „Ciężki los” będący autorskim dziełem pani Anety Karbownik. Te utwory również wykonano podczas uroczystości. Występy zespołu „Pasja” to stały element każdej uroczystości szkolnej. Z okazji dziesięciolecia na ręce wszystkich śpiewających i grających w zespole, podziękowania złożył Pan Czesław Staciwa Dyrektor Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli. Szczególne podziękowania popłynęły w kierunku absolwentów Gimnazjum w Stadnickiej Woli, którzy wciąż do nas wracają. W uroczystości wzięli udział: Wojciech Koczaj, Patryk Romańczuk, Michał Kania, Jakub Krzysztoporski, Zuzanna i Natalia Staciwa oraz Sylwia Kucharska. Wyrazy wdzięczności złożono również na ręce pani Anety Karbownik za zaangażowanie w pracy z młodzieżą. Wszystkim jubilatom dedykowano wiersz Wojciecha Próchniewicza pod tytułem „Najwierniejszy instrument” Na zakończenie uczniowie zaprosili do wspólnego wykonania pieśni „Psalm dla Ciebie”. Przygotowała: Wiktoria Karbownik

Egzamin Gimnazjalny 2015
Jak co roku, uczniowie trzecich klas Gimnazjum musieli przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, do którego przygotowywali się przez trzy lata.
IntroSTW

Egzamin nie należał do najłatwiejszych. 21 kwietnia o godzinie 9:00 w ramach części humanistycznej uczniowie zmierzyli się z pytaniami z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Dwie godziny później odbył się test z języka polskiego. Następny dzień rozpoczął się prze-dmiotami przyrodniczymi. Po sześć pytań z biologii, chemii, fizyki i geografii. Potem nadeszła kolej na obszerny sprawdzian z matematyki. Na koniec, czyli 23 kwietnia, uczniowie klas trzecich napisali egzamin gimnazjalny z języka obcego nowoży-tnego. W naszej szkole do wyboru był j. angielski i j. niemiecki. Wśród uczniów naszej szkoły to egzamin z języka polskiego wywołał najwięcej kontrowersji. Trudny do zrozumienia i pełny archaizmów tekst „Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza przysporzył kłopotów niektórym uczniom. Drugi tekst „Droga nie wybrana” Roberta Frosta był różnie interpretowany przez uczniów, co skutkowało utratą cennych punktów.

IntroSTW

Gimnazjaliści mieli też problemy z matematyką, która wymagała od nich znajomości wielu wzorów i logicznego myślenia. Bardzo ważna była też szybkość wykonywania działań, gdyż niektóre pojedyncze zadania wymagały kilku obliczeń do uzyskania wyniku, przez co wielu uczniów siedziało nad arkuszami aż do ostatniej minuty. 19.06.2015 roku CKE przedstawiła wyniki egzaminów gimnazjalnych. Wydaje się, że mimo wielu kontrowersji, gimnazjaliści ze Stadnickiej Woli wypadli dobrze. Przygotował: Paweł Szwed

IntroSTWIntroSTW

TEATR W KLASIE IC
Kiedy na zajęciach ję-zyka polskiego zajmo-waliśmy się twórczością Williama Szekspira, szczególną uwagę zwró-ciliśmy na tragedię pt. ,,Romeo i Julia’’. Najpierw przeanalizowali-śmy ten tekst, a następnie postanowiliśmy, aby nasza sala stała się teatrem szekspirowskim, a my a-ktorami i scenografami. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani.
IntroSTW

Nasz pomysł poparła i pomogła zrealizować pani Lilianna Saik – nasza wychowawczyni i nauczy-cielka języka polskiego. Każdy uczeń z klasy 1C przyniósł kartony i tektury potrzebne do stworzenia konstrukcji zaplanowanego zamku. Kilku uczniów przygotowało drewniany stelaż, który potem po-łączyliśmy z przyniesionymi materiałami. Tak powstałą budowlę pomalowaliśmy farbami. Nieużytą tekturę wykorzystaliśmy do stwo-rzenia drzewek, wieży i kwiatków. Jeszcze tylko drobne detale i zamek był gotowy. Tak właśnie w ciągu kilku tygodni z niczego zrobiliśmy coś ładnego. W wylosowanych wcześniej parach mieliśmy przygotować wybrany fra-gment tekstu ze scen balkonowych. Oprócz tego, każdy miał przygotować ciekawy kostium i nauczyć się wybranej kwestii. Występy odbyły się 13.05.2015r. Tego dnia wszyscy uczniowie naszej klasy przyszli nieco ze-stresowani, ale przygoto-wani do roli.

IntroSTW

Zaprezentowały się następu-jące pary: Żaneta Grabarczyk (Romeo) i Damian Kosmal (Julia) Maria Tusińska (Julia) i Sebastian Kosmólski (Romeo) Wiktoria Jakubowska (Julia) i Jakub Dajer (Romeo) Karolina Stolarczyk (Julia) i Konrad Kuśmierczyk (Romeo) Zuzanna Rurarz (Julia) i Piotr Cuper (Romeo) Mateusz Grzegorczyk (Julia) i Dominik Kusztal ( Romeo ) Kamila Chwaścińska (Julia) i Adrian Kucharski (Romeo). Wszyscy aktorzy zostali nagrodzeni brawami, a cała klasa była dumna z przedsięwzięcia oraz miło spędzo-nego czasu. Maria Tusińska

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

Pamiętamy o bohaterach naszej Małej Ojczyzny

IntroSTW

Dnia 30 maja 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji trzeciej rocznicy odsłonięcia pomnika ku czci ofiar z 6 kwietnia 1940 roku w miejscowości Piekło. Była to bardzo ważna uroczystość. Głównym organizatorem był Jan Lachowski sołtys Sta-dnickiej Woli. Podczas uroczystości odprawiono mszę świętą w intencji po-mordowanych przez niemieckich okupa-ntów mieszkańców o-kolicznych miejsco-wości. Następnie odbył się występ artystyczny zespołu "Pasja" oraz przemówienie syna jednej z ofiar. Na tę podniosłą uroczystość przybyło wielu gości m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz posłowie Ziemi Świę-tokrzyskiej. Po przemówieniach gości zaproszono wszystkich na pyszny poczęstunek. Wiktoria Pilarska Daniel Kania

IntroSTWIntroSTW

PROGRAMY I PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE
Mistrzowie Kodowania Pierwszego czerwca troje uczniów z naszej szkoły: Monika Kilar (1b), Wiktoria Czabator (2a) i Kamil Jakubowski (1b), którzy brali udział w projekcie „Mistrzowie Ko-dowania”, zostało wybra-nych przez panie Monikę Mularczyk oraz Marzenę Piwowarczyk, aby wziąć udział w oficjalnym Finale 2. Edycji Mistrzów Kodo-wania.
IntroSTW

W Dzień Dziecka wyje-chaliśmy autobusem do Warszawy, gdzie to wy-darzenie miało miejsce. Podróż upłynęła nam dosyć miło i szybko. Około godziny 10 doje-chaliśmy na Stadion Na-rodowy w Warszawie. Za-rejestrowaliśmy się, weszli-śmy na trybuny i rozpoczął się finał, który prowadził Tomasz Kammel. Na rozpoczęciu obecni byli również Minister Administracji i Cyfryzacji, pan Andrzej Halicki, Lider Cyfryzacji i pełnomocnik ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, pan Włodzi-mierz Marciński, Podsekre-tarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pani Iwona Wendel, poseł na Sejm RP, pani Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP i Zastępca Przewodniczą-cego Komisji Innowacyjno-ści i Nowoczesnych Technologii, pan Grzegorz Napieralski. Następnie udaliśmy się do kolorowych scen, do których przydzielono nas przy rejestracji i przez kilka godzin osoby z danej grupy prezentowały swoje prace. Nasza grupa również zaprezentowała kilka animacji, które przy-gotowywaliśmy w ostatnim czasie. W ciągu przedsta-wiania prac mogliśmy

IntroSTW

uczestniczyć w wielu zabawach, np. jeździe na byku. Potem zwiedzaliśmy stadion, a w tym czasie nasi opiekunowie brali udział w różnych wykładach. W klubie Business zjedliśmy obiad i powróciliśmy do zabawy. Późnym wieczorem nastąpiło krótkie zakończenie i po kilku godzinach wróciliśmy do domu. Wszyscy uznaliśmy, że to był jeden z najlepszych Dni Dziecka w naszym życiu. Impreza była fantastyczna i każdy z nas dobrze się bawił. W następnym roku zamierzamy uczestniczyć w 3. Edycji Mistrzów Kodowania. Wiktoria Czabator

IntroSTW IntroSTW

POSTAW NA SŁOŃCE
Od października ubiegłego roku grupa uczniów z klasy 2b naszego Gimnazjum w składzie:
IntroSTW

Agnieszka Dębowska Maria Markiewicz Katarzyna Pluta Adam Sierszyński Dawid Stachurski Dawid Stępień Norbert Ziółkowski uczestniczyła w różnorodnych działaniach w ramach projektu "Postaw na Słońce". Celem projektu było upo-wszechnienie wśród mło-dzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawia-lnych źródeł energii. W ramach projektu szcze-gólny nacisk położono na uzyskiwanie energii ele-ktrycznej z ogniw fotowo-ltaicznych. Część projektu realizowana przez uczniów została podzielona na 3 etapy. Etap I, zakończony w po-łowie stycznia, polegał na zapoznaniu się z zaga-dnieniami dotyczącymi OZE, a w szczególności fotowoltaiki, obliczeniu za-potrzebowania energety-cznego budynku szkolne-go, zaprojektowaniu syste-mu ogniw fotowoltaicznych dla szkoły i obliczeniu ilości energii, jaką ten system może produkować. Zako-ńczeniem tej części prac było przeprowadzenie ape-lu i przedstawienie wy-ników prac uczniom szko-ły. Etap II, zakończony w kwietniu, polegał na prze-prowadzeniu podobnych działań i obliczeń dla pięciu budynków mieszkalnych. Wyniki przedstawiono w czasie apelu szkolnego. Etap III polegał na zo-rganizowaniu konferencji lokalnej, przedstawieniu zagadnień dotyczących OZE oraz wyników prac grupy projektowej sze-rszej, pozaszkolnej społe-czności.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW W tym roku szkolnym gimnazjaliści uczestni-czyli też w projekcie edukacyjnym pt. "ACH, TA NASZA EUROPA" organizowanym przez opiekunów Szkolnego Klubu Europejskiego p. Justynę Dziubę i p. Iwonę Janiszewską oraz projekcie "DRUGIE ŻY-CIE PRZEDMIOTU – JAK TWÓRCZO WYKORZY-STAĆ TECHNIKĘ DECO-UPAGE'U?" przeprowa-dzonego z sześciooso-bową grupą uczennic klasy 2b przez p. Ju-styne Soję – Sadowską. Celem projektu było poznanie techniki deco-upage, jej rodzajów, materiałów i narzędzi potrzebnych do pracy, a następnie wykorzystanie jej do odnowienia sta-rych, niepotrzebnych przedmiotów. Ostatecznie, w ramach projektu, powstało oko-ło trzydziestu prac, których część, uczennice kl. II b zaprezentowały swoim koleżankom, ko-legom i nauczycielom na wystawie w czytelni szkolnej. Wiktoria CzabatorIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTW

Komers już za nami...
13 czerwca w sali bankietowej „Motel” odbył się bal gimnazjalny.
IntroSTW

Uroczystość rozpoczęła się przemó-wieniem pana Czesława Staciwy Dyrektora Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli oraz polonezem w wykonaniu uczów klas trzecich. Następnie zasiedliśmy do stołów i zjedliśmy obiad. Po posiłku młodzież udała się na salę zaprezentować taniec belgijski. DJ przez całą imprezę zabawiał wszystkich różnorodną muzyką, z której wszyscy byli zadowoleni. Komers zakończył się o godz. 2.30. Pomimo tego, że bal był wspaniały, na twarzach gimnazjalistów pojawił się smutek, ponieważ była to ostatnia zabawa w tym gronie.

IntroSTWIntroSTWIntroSTW Święto Patrona Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli 15 czerwca w naszej szkole odbyła się uro-czystość z okazji I ro-cznicy nadania Gimna-zjum i Szkole Podstawo-wej w Stadnickiej Woli imienia Armii Krajowej. Zaproszeni zostali prze-dstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan Krzysztof Obratański Burmistrz Miasta i Gminy KońskieIntroSTW

oraz inni przedstawiciele władz miasta. Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystej mszy w kościele świętej Anny w Końskich, którą odprawił ksiądz Tomasz Janicki. Następnie przemasze-rowaliśmy pod Pomnik Partyzantów na cmentarzu w Końskich, aby oddać hołd bohaterom. Po powrocie do szkoły na wszystkich czekała krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod kierunkiem na-uczycieli: p. Iwony Ślifirskiej, p. Jolanty Sułek, p. Janusza Szweda, p. Roberta Krakowiaka, p. Anety Karbownik, p. Justyny Soi – Sadowskiej. Po prze-dstawieniu pan Czesław Staciwa Dyrektor Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek. Przygotowała: Jagoda Lorek

IntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTW Przygotowała: Jagoda Lorek

Konkursy 2015...

IntroSTW i sukcesy naszych uczniów...

Największym sukcesem edukacyjnym w bieżącym roku szkolnym był udział uczennic: Izabeli Popiel z kl. IIIb i Natalii Kucharskiej z kl. IId w finale konku-rsów przedmiotowych. Izabela uzyskała tytuł finalisty Konkursu Języka Niemieckiego, a Natalia została finalistką Konkursu Biologicznego. Finalistkom oraz ich opiekunom p. B. Nowak i p. M. Piwowarczyk serdecznie gratulujemy! II semestr przyniósł naszym uczniom wiele sukcesów w konkursach recytatorskich. Jednym z najbardziej prestiżowych okazał się III Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Spo-tkanie ze Słowem" odby-wający się 25 marca w Kielcach. Udział w nim wzięły uczennice naszego Gimnazjum: Izabela Ferensztajn i Wiktoria Karbo-wnik. Recytatorzy musieli zaprezentować dwa utwory literatury polskiej. Po wielo-godzinnym przesłuchaniu o-głoszono wyniki. Spośród 84 uczestników Iza otrzymała wyróżnienie i tym samym znalazła się w najlepszej ós-emce. 9 kwietnia w koneckiej "Je-dynce" odbył się XII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę". Reprezentantkami naszej szkoły były: Izabela Fere-nsztajn, Wiktoria Karbownik oraz Jagoda Lorek. Tym razem najwyższe miejsca podium należały do naszych uczennic. Jagoda zajęła II miejsce, a Iza i Wiktoria exaequo I miejsce i tym samym przeszły do finału, który odbył się 29 kwietnia w Starachowicach. W finale Wiktoria otrzymała wyró-żnienie, a Iza zajęła III miejsce. Opiekunem recytują-cych była p. Lilianna Saik. 25 maja w międzyszkolnym konkursie mitologicznym „W świecie mitów” naszą szkołę reprezentowały: Gąszcz Pau-lina (kl. Ia), Kosmal Amelia (kl. Ia), Kuleta Weronika (kl. Ia), Kilar Monika (kl. Ib), Lorek Jagoda (kl. IIIa).

IntroSTW

Konkurs przebiegał w dwu etapach. Po części pisemnej Paulina Gąszcz zajęła I miejsce. Przystępując do części ustnej, uczennica bardzo dobrze poradziła sobie z pytaniami, zajmując ostatecznie III miejsce. Uczniowie klasy Ia pod opieką pani Justyny Maliborskiej wzięli też udział w konkursie literackim „Przyjaźń” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Zadaniem konkursowiczów było zredagowanie opowiadania, w którym wykorzystają motyw przyjaźni. Komisja oceniała głównie twórczy charakter prac oraz poprawność stylistyczną i językową. Aleksandra Zamachowska zajęła w tym konkursie I miejsce, natomiast wyróżnienia otrzymali: Amelia Kosmal, Weronika Kuleta oraz Dominik Smołuch. O sukcesie może mówić także piłkarska drużyna dziewcząt, która w Wojewódzkich Rozgrywkach w Piłce Ręcznej wywalczyła II miejsce. Opiekunem drużyny jest pan Piotr Klusek.

IntroSTW IntroSTWIntroSTW

W II półroczu roku szkolnego uczniowie naszej szkoły osiągali również sukcesy w konkursach o charakterze artystycznym. W wojewódzkim konkursie plastyczno - fotograficznym „Świętokrzyskie, jakie cudne” organizowanym w ramach III Artystycznych Spotkań z Przyrodą wyróżnienia zdobyły: Aleksandra Zamachowska, kl. I a, Wiktoria Potocka, kl. I c, Nina Kiersznowska, kl. II d. I miejsce w powiatowym konkursie fotograficzno - literackim „Fotoinspiracje gimnazjalisty” (kategoria: Moje życie w obiektywie) zajęła Wiktoria Czabator z kl. IIa. II miejsce w tym samym konkursie (kategoria: Końskie i okolice w obiektywie) zajęła Nina Kiersznowska, kl. IIa, a nagrodę internautów zdobyła w nim Marta Sroka, kl. IIIc III miejsce w organizowanym po raz drugi powiatowym konkursie „MasterChef” zdobyły Weronika Borzęcka i Elżbieta Staniszewska z kl. IIIa. Dziewczyny zdobyły serca jury "Makaronową włoską ucztą", czyli przygotowanym według autorskego przepisu lasagne. Izabela Ferensztajn

IntroSTW

Wyjątkowe spotkanie
Na początku 2015 r. pani Lilianna Saik powiadomiła uczniów o literackim konkursie "Mój Arsenał", który był zorganizowany przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów i Związek Harcerstwa Polskiego.
IntroSTW

Patronatem konkursu był Prezydent Rze-czpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W konkursie naszą szkołę reprezentowałam wspólnie z przewodniczącą Jagodą Lorek. Na wyniki czekałyśmy dość długo, ale było warto, ponieważ na początku marca przyszły do nas oficjalne zaproszenia od pana prezydenta, które mówiły, że każdy uczestnik konkursu jest zaproszony do pałacu prezydenckiego na spotkanie. Byłyśmy bardzo zadowolone i 4 marca pojechałyśmy do Warszawy. Spotkanie zaczęło się uroczystym odśpiewaniem hymnu Szarych Szeregów, a następnie wysłuchaliśmy przemówień organizatorów konkursu i pana prezydenta. Otrzymaliśmy gratulacje i nagrody. W dalszej części spotkania rozmawialiśmy z panami kombatantami i śpiewaliśmy piękne pieśni patriotyczne. Miłą niespodzianką był pyszny poczęstunek. Można było zjeść coś na gorąco np. gulasz i poczęstować się słodyczami (lody, babeczki, ciasta i wiele innych pyszności). Wizyta w pałacu prezydenckim pozostanie na długo w naszej pamięci.    Przygotowały: Patrycja Dębowska, Jagoda Lorek

IntroSTWIntroSTW IntroSTWIntroSTWIntroSTW ZASADA MOCNYCH PUNKTÓW Mocne punkty to miejsca w obrazie, na które najpierw zwracamy uwagę. W nich najlepiej umieszczać głó-wny motyw obrazu. Dzieląc obraz dwiema li-niami na trzy równe części w poziomie, a także w pio-nie, na przecięciach tych li-nii, otrzymamy cztery "mo-cne punkty", w których może znajdować się np. człowiek, budynek, drze-wo, zwierzę. Wiktoria PotockaIntroSTW IntroSTW Autorką prac malarskich jest Wiktoria Potocka

Kasza... samo zdrowie!
Kasza – przez wielu niedoceniana i omijana w kuchni, jest bardzo zdrowa i pożywna.
IntroSTW

Obok pieczywa, makaro-nów to ona powinna zagościć w naszym jadło-spisie. Nieprawdą jest również, że kasza tuczy, oczywiście jak wszystkie inne produkty spożywane w nadmiarze może przy-czynić się do nadwagi. Kasza to jadalne nasiona zbóż mało przetworzone, pozbawione tylko łuski, czasami rozdrobnione. Bo-gate są m.in. w magnez, cynk, żelazo, potas, fosfor, witaminy z grupy B i wi-taminę E. Im grubsza kasza (gryczana, pęczak), tym więcej zawiera bło-nnika, który reguluje pracę jelit, wchłania nadmiar cholesterolu, tłuszczów. Produkty te zawierają ta-kże rutynę, która wzma-cnia naczynia krwionośne. Ciekawostką jest to, że z tych łusek produkowane są wkłady do poduszek, które idealnie przystosowują się do kształtu ciała ,co czyni je bardzo wygodnymi. Dodatkowo mają właści-wości hamujące rozwój drobnoustrojów i bakterii. Która z kasz jest na-jzdrowsza? Wszystkie kasze są bardzo zdrowe, ale najwięcej witamin i minerałów za-wiera kasza gryczana. Kasza gryczana wytwa-rzana jest z nasion gryki nieprażona, która powsta-je z łamanych, niepalonych ziaren gryki o kremowej barwie i delikatnym sma-ku, mniej charakterysty-cznym niż palona kasza gryczana, prażona, ma orzechową barwę i cha-rakterystyczny, dosyć i-ntensywny smak, popula-rniejsza od nieprażonej.  Idealnie komponuje się z daniami mięsnymi, wsze-lkimi gulaszami. Ze zmie-lonej kaszy można wy-piekać chleb, placki i cia-sta, pozbawione glutenu. Można również faszerować nią warzywa.

IntroSTW

Kasza jęczmienna W zależności od stopnia rozdrobnienia dzielimy ją na: pęczak – całe, jedynie wypolerowane i pozba-wione łuski ziarno, perłową (kasza mazurska) – to pęczak pocięty na kawałki; w zależności od stopnia jej rozdrobnienia dzielimy ją na grubą, średnią i drobną, łamaną (wiejską) – podo-bnie jak kasza perłowa jest to rozdrobniony pęczak; różnica polega na tym, że kasza łamana nie jest polerowana, dzięki czemu zachowuje więcej cennych składników. Kasza jęczmienna idealnie nadaje się do zup, gulaszów. Kasza jaglana jest kaszą z ziarna prosa nadaje się do mięs ,zup, kotletów z kaszy oraz… deserów! Przepis na budyń z kaszy: Do garnka z wodą, w proporcji 1 szklanka kaszy na 2,5 szklanki wody, wrzuć kaszę i gotuj przez 15-20 minut, co jakiś czas mieszając. Po ugotowaniu kaszy dolej do niej szklankę mleka, cały czas gotując. Następnie blenderem zmi-ksuj kaszę na gładką masę. Jeżeli lubisz bardziej płynną konsystencję, dolej więcej mleka. Na końcu budyń słodzimy cukrem trzcinowym w miarę upo-dobań. Możesz również budyń posypać czekoladą, wiórkami kokosowymi, suszonymi owocami, orze-chami. Smacznego! Kasza manna to biała, drobna kasza powstała podczas przemia-łu pszenicy na mąkę. Jest łatwa i szybka w przy-gotowaniu. Gotowana na mleku, podobnie jak o-wsianka, jest bardzo smaczna. Niestety jest bardzo tucząca i z tego powodu nie powinna być podawana małym dzie-ciom. Dorośli też powinni spożywać ją z umiarem. Kaszę kukurydzianą otrzymuje się z obłu-szczonego i połamanego ziarna kukurydzy. Jest drobna i ma żółty kolor. przyrządza się z niej popularne na całym świe-cie placki tortilli. W Polsce jest mało popularna, jest głównym składnikiem ka-szek dla dzieci i produktem przeznaczonym dla osób chorych na celiakię. Kasza kuskus to jasnożółta, drobna kaszka (nieco grubsza od manny). Powstaje z twardej pszenicy durum. Jest pysznym dopełnienie wielu dań np. fasze-rowanych warzyw, czy warzyw duszonych na patelni. Kasza owsiana jest wytwarzana z ziarna owsa – zboża, które częściej spożywamy w formie płatków. Jest również, jak kasza ku-kurydziana, mało popu-larna.

IntroSTW

Przepis na placuszki owsiane: szklanka kaszy owsianej lub płatków owsianych 1/2 szklanki otrębów owsianych 1/2 szklanki mąki pełnoziarnistej  1 i 1/2 szklanki jogurtu naturalnego                           jajko                                                                                     1 + 4 łyżki oleju łyżeczka proszku do pieczenia miód Wszystkie sypkie składniki przesypujemy do miseczki i zalewamy jogurtem. Odstawiamy na 20 minut aby napęczniały. Oddzielamy żółtko od białka, żółtko wlewamy do jogurtu z płatkami owsianymi, a białko ubijamy na sztywno. Teraz mieszamy łyżką naszą masę tak, aby nie miała grudek. Dodajemy łyżkę oleju rzepakowego i ubite białko. Całość mieszamy i dodajemy proszek do pieczenia. Nagrzewamy patelnię z olejem i smażymy placuszki tak, aby zarumieniły się na złoto. Gotowe placuszki polecam oblać łyżką miodu …mmm pycha. Przygotowała: Natalia Kucharska

IntroSTW


PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
IntroSTW

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się w auli szkolnej, dyrektor szkoły p. Czesław Staciwa pogratulował wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzył absolwentom dalszych sukcesów. Nie obyło się bez podziękowań i gratulacji dla uczniów z najwyższymi średnimi. W tym roku aż 56 osób zdobyło świadectwa z wyróżnieniem! Pan dyrektor poinformował również zebranych, że nasza szkoła wypadła bardzo dobrze podczas ewaluacji zewnętrznej. NAJLEPSI UCZNIOWIE : 1. Wiktoria Jakubowska Ic - 5,69 2. Nina Kiersznowska IId - 5,67 3. Maria Tusińska Ic - 5,62 4. Milena Kupisińska IIa - 5,60 5. Antoni Plech IIIb - 5,56 6. Dominik Smołuch Ia - 5,54 7. Karolina Kozielska IIa - 5,53 Aleksandra Wcisło IIb - 5,53 8. Izabela Popiel IIIb - 5,50 Wiktoria Kos IIc - 5,50 9. Wiktoria Czabator IIa - 5,40 Ewa Skrzypczyńska IIa - 5,40 Martyna Ziomek IId - 5,40 10. Monika Kilar Ib - 5,38 11. Weronika Śliwak IIb - 5,30 12. Izabela Ferensztajn IIa - 5,27 Katarzyna Pluta IIb - 5,27 13. Karolina Stolarczyk Ic - 5,23 Klaudia Kosmal Ic - 5,23 14. Martyna Olczyk IIIa - 5,17

IntroSTW

15. Wiktoria Karbownik IIa - 5,13 16. Karolina Gula IIIc - 5,11 17. Dominika Kuleta Ia - 5,08 18. Michał Banasik IId - 5,07 19. Katarzyna Caputa IIIa - 5,06 Aleksandra Struzik IIc - 5,06 20. Marta Sroka IIIc - 5,0 Elżbieta Staniszewska IIIa - 5,0 Zuzanna Rurarz Ic - 5,0 Natalia Kucharska IId - 5,0 21. Jagoda Lorek IIIa - 4,94 Kinga Fidos IIIa - 4,94 22. Wioletta Karasińska IId - 4,93 23. Kamila Chwaścińska Ic - 4,92 Michał Wiąckiewicz Ic - 4,92 24. Dominika Ciaś IIIc - 4,89 Daniel Kania IIIa - 4,89 25. Sandra Franaszczyk IIIb - 4,88 Klaudia Basiak IIc - 4,88 Paweł Narożnicki IIc - 4,88 26. Barbara Zamachowska IIa - 4,87 27. Paulina Gąszcz Ia - 4,85 28. Aleksandra Cupiał IIIc - 4,83 Karolina Kuśmierczyk IIIa - 4,83 29. Adrianna Koczaj IIIb - 4,81 Wiktoria Krasowska IIIb - 4,81 Katarzyna Szustak IIIb - 4,81 30. Weronika Wąsowska IIa - 4,80 Kamila Wilk IId - 4,80 31. Dominik Piłat IIIa - 4,78 Wiktoria Pilarska IIIa - 4,78 32. Michał Ślifierski Ic - 4,77 Kamila Boruń Ib - 4,77 Aleksandra Zamachowska Ia - 4,77 33. Małgorzata Krakowiak IIIb - 4,75 Adrianna Usińska IIIb - 4,75 ŚREDNIE KLAS: Ic - 4,22 IId - 4,21 IIa - 4,13 IIIb - 4,13 IIIa - 3,95 IIb - 3,95 IIIc - 3,86 IIc - 3,82 Ia - 3,78 Ib - 3,64 Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów! W części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klas drugich pod opieką wychowawców, pożegnano trzecio-klasistów. Przedstawienie nawiązywało formułą do gali wręczenia Oscarów! A oto szkolne kategorie i zwycięzcy: 1. Najmądrzejsi - Iza Popiel 2. Najpiękniejsza - Patrycja Dębowska 3. Najpiękniejszy - Kamil Smołuch 4. Apollo - najbardziej kochliwy - Kuba Surmacz 5. Imprezowicz - Kacper Moczarski Zwycięzcy zostali obdarowani upominkami w formie pluszowych misiów. Na koniec wyświetlona została prezentacja przy-gotowana przez Wiktorię Czabator. Zdjęcia z trzech lat w naszej szkole poruszyły serca absolwentów. Nie brakowało również łez. Część muzyczno - instrumentalną przygo-towała p. Aneta Karboownik, a dekorację p. Justyna Soja - Sadowska. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pra-cownikom szkoły redakcja gazetki życzy wesołych, ciepłych i pełnych uśmiechu wakacji! Do zobaczenia!!! Milena Kupisińska

IntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTW

Wakacje przed nami!

IntroSTW IntroSTW

Już niedługo koniec roku szkolnego. W tym czasie robimy plany na nasz czas wolny. Na pewno każdy gdzieś się wybiera, choćby do dziadków na wieś. Inni zaś jadą tradycyjnie nad morze lub w góry. Są też tacy, którzy jadą za granicę lub planują robić w wakacje coś szalonego! W takim razie dokąd się udać w tym czasie?

IntroSTW IntroSTW Góry: popularne, kojarzone raczej z zimą i śniegiem, lecz latem też jest tam pięknie!!! W Polsce mo-żna udać się w Tatry, Bieszczady, Pieniny lub inne. Można jeździć ko-lejką, chodzić po górach i zdobywać szczyty, zwiedzać górskie miasta i zobaczyć, jak żyją ich rodowici mieszkańcy. W górach można też zasmakować oscypków, które chyba każdemu przypadną do gustu.IntroSTWIntroSTW Morze - tradycyjna opcja, zazwyczaj jest to nasze polskie. Zapewne większość z nas już tam była, ale zawsze warto wrócić. Nad morzem można robić wiele ró-żnych rzeczy, np. cho-dzić do wesołego mia-steczka, spacerować brzegiem morza, opalać się na plaży, czy też zwiedzać nadmorskie miasta.IntroSTW IntroSTW Inne kraje ta opcja według niektórych należy do tych "z wyższej półki", ale nie zawsze trzeba wydawać na to fortunę! Jeżeli chcemy wyjechać gdzieś za granicę, możemy udać się np. do naszych sąsiadów z południa (Słowacja, Czechy) lub też np. z zachodu (Niemcy). Jest tam tak wiele atrakcji jak i w innych, bardziej odległych krajach. Jeśli jedziemy gdzieś dalej, możli-wości są podobne. Na pewno trzeba zwiedzić słynne miasta i zabytki danego kraju. Zasmakować trady-cyjnych potraw, pójść do słynnego zoo lub parku wodnego. Jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzie znajduje się morze, można poszukać muszelek lub innych ciekawych "skarbów". A co, gdy jesteśmy w kraju, w którym przeważają góry? O ile to możliwe, to można zdobyć szczyt którejś z gór lub zapoznać się z tradycją danego miejsca.IntroSTW IntroSTW Dom chyba najczęstsza o-pcja spędzenia wa-kacji. To dobry czas na spotkania z przy-jaciółmi. Możliwości jest wiele i na pewno każda z nich jest dobra, po-nieważ grunt to się nie nudzić! MIŁYCH WAKACJI!!! Wiktoria Czabator

Wakacje w naszym mieście...
Nareszcie wakacje!
IntroSTW

Sposobów na spędzenie wakacji jest wiele. Większość smuci fakt, że nie pojedzie w miejsce, które jest tym wymarzonym. Jednak nie należy się tym martwić. Wakacje spędzone w naszym mieście nie muszą być wcale takie złe. Przygotuj się jak prawdziwy turysta. Zapakuj w plecak potrzebne rzeczy, wskocz na rower i rusz na swoje wymarzone wakacje. Pamiętaj, że nasze miasto posiada wiele ciekawych miejsc, a o niektórych nawet nie słyszałeś. Bierz się więc za zwiedzanie Końskich! Oto plusy takich wakacji: - ruch w czasie lata jest znacznie mniejszy, więc łatwiej jest poruszać się rowerem (w naszej okolicy jest już wiele tras rowe-rowych) - samodzielne odkrywanie historii jest bardzo satysfa-kcjonujące, - podczas jazdy na rowerze można się opalić, - w parku można spotkać innych odkrywców. Wakacje to również czas, w którym możesz zrobić to, na co nie miałeś czasu podczas roku szkolnego. Przeczytaj książki, które leżą na twojej półce i odchodzą w zapo-mnienie. Ten wolny czas możesz też poświęcić na doskonalenie pewnych umiejętności, np. w bardzo upalny dzień pójdź na basen lub pograj w piłkę z kolegami. Wolne dni możesz wykorzystać na zawieranie nowych znajomości i uma-cnianie starych przyjaźni. Nie-stety wakacje są raz w roku i należy mądrze je wykorzystać. Najpiękniejsze chwile wakacji to: - ostatnia kąpiel w morzu o zachodzie słońca, - wybór najpiękniejszej po-cztówki dla bliskiej osoby, - kolacja na kocu pod ro-zgwieżdżonym niebem, - piosenka, którą ciągle pu-szczają w radiu i będzie się ją nucić jeszcze zimą, - czytanie ulubionej książki na łące, - włóczenie się i odkrywanie nowych ciekawych miejsc. Przygotowała: Karolina Stolarczyk

IntroSTWIntroSTW IntroSTWIntroSTW

Kącik poetycki "Wiersz o Ojczyźnie" Ojczyzna. Przelane litry krwi. Wielka blizna. Osierocone dzieci. Traktują nas jak śmieci. Przejść koło tego obojętnie? Ja chętnie … Ja chętnie się temu sprzeciwię, a może tym wroga zadziwię? Za naszą Ojczyznę! Za honor Polaków! Odlatują stada ptaków, jesienny wietrzyk powiewa. Chłopiec przy kominku ziewa. A czy już nikt nie pamięta, że kiedyś Ojczyzna była jak święta? Że młodzi żołnierze do boju szli, nie żałując swojej krwi. Krzycząc: Polska, Polska, Polska!!! A dziś, czy ktoś to pamięta? Czy to już sprawa zamknięta? A słowa hymnu są jeszcze znane? Czy też już dawno zapomniane? Młodzi Polacy! To w Was nadzieja! Bądźcie, mówcie i pamiętajcie… O tym, że teraz to Wy jesteście na warcie. Marysia Tusińska

IntroSTW

NASZA REDAKCJA REDAKTOR NACZELNA: Wiktoria Czabator DZIENNIKARZE: Izabela Ferensztajn Milena Kupisińska Zuzanna Rurarz Kamila Chwaścińska Wiktoria Karbownik Maria Tusińska Wiktoria Pilarska Jagoda Lorek Patrycja Dębowska Wiktoria Potocka Natalia Kucharska Karolina Stolarczyk Paweł Szwed Daniel Kania http://galerialu.pl/Fototapeta_wzor_TAPETA0892_Kwiaty_Laka_kwiatow-35792.html