Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Drodzy Czytelnicy!Witam w kolejnym, ostatnim już tegorocznym numerze naszego "Niecodziennika". Wielkimi krokami zbliżamy się końca roku szkolnego, który dla wielu z Was jest ostatnim wspólnie spędzonym czasem w murach naszej szkoły. Jako redaktor naczelna chciałabym na wstępie życzyć maturzystom zadowolających wyników i wkro-czenia w życie z podniesioną głową, aby to co sobie wymarzyliście stało się rzeczy-wistoscią. Miejmy nadzieję, że trud, który włożyliście przez te wszystkie lata w naukę, chęć do pracy i współ- pracy zaowocuje już w niedalekiej przyszłości. Powracajcie chętnie pamięcią do czasów szkolnych, do ulubionych nauczycieli, do ostatniej klasy, z którą tak wiele przeżyliście tych dobrych, ale też złych chwil, ponieważ z nich również płynie cenna nauka. A w naszym gorącym jak promienie słońca za oknem numerze ostatnie wydarzenia, nowości, uroczy-stości oraz akcje minionych miesięcy. Zachęcam do zapoznania się z życiem naszej szkoły widzianym oczami uczniów oraz mam nadzieję, że w przyszłym roku w składzie gazetki będzie nas więcej! Patrycja Pajor Wywiad z Panią Agnieszką Piłat, nauczycielką geografii i przedmiotów gastronomicznych w ZS
NASI NAUCZYCIELE


1. Jest Pani absolwentką naszej szkoły. Jak wspomina Pani swoje szkolne lata w dobczyckim ZS? Od tamtej pory minęło już 20 lat, ale ten okres swojego życia, wspominam dość pozytywnie. Oprócz obowią-zku nauki, to był raczej beztroski czas. W tej szkole nawiązałam przy-jaźnie, (niektóre przetrwały do dziś) które miały, bardzo duży wpływ na rozwi-nięcie moich zainteresowań. To pod względem kształtowania się mojej osobowości był bardzo cenny czas. 2. W ZS uczy Pani geografii i przedmiotów zawodowych w pracowni gastronomicz-nej. Co najbardziej Pani lubi w swojej pracy? W mojej pracy najbardziej lubię różnorodność. I to, że każdego dnia mam możl-iwość, spotkania młodych ludzi pełnych życiowejenergii, a to się naprawdę udziela. Praca z młodzieżą to ogromna przyjemność, ale też duże wyzwa-nie. Bywają też chwile trudne. Jeżeli chodzi o przedmioty których uczę, to tylko pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Geografia to bardzo obszerna nauka, nie tylko o zjawiskach przyrodniczych. Geografia, to także nauka o ludziach, o tym w jakich kultu-rach żyją, i jakie tradycje kulina-rne z tej kultury się wywodzą. Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, kierunek: Turystyka i Rekreacja, na 3 roku studiów jest taki przedmiot jak: turystyka kulinarna. To nowa forma turystyki, która szybko się rozwija. Pokazuje znaczenie dziedzictwa kulinarnego jako część dziedzictwa narodowego. Nasi uczniowie na zajęciach praktycznych, również poznają kuchnię regio-nalną oraz kuchnie innych narodów i samo-dzielnie przygo-towują potrawy np. kuchni włoskiej czy francuskiej. 3. Co Pani uważa za swój największy sukces zawodowy? Trudno zdefiniować sukces, gdy mówimy o wychowaniu młodego czło-wieka. Sukcesem będzie każdy rozwiązany problem wycho-wawczy, każda dobra ocena którą wpisuję, każdy dobrze zdany egzamin, ale też każdy gest sympatii ze strony uczniów. 4.Jakie są Pani zainteresowania i w jaki sposób je Pani realizuje? Bardzo lubię czytać, robię to w każdej wolnej chwili. To zamiło-wanie do książek,zawdzięczam mojej mamie. Lubię wędrówki po górach, szczególnie po Bieszczadach. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, jak potrzebujemy się wyciszyć, odciąć od wszystkiego. Interesuje mnie też, wszystko, co dotyczy zdrowego odżywiania. Sporo czasu poświęcam temu tematowi, bo to przekłada się na jakość życia i samopoczucia mojego i mojej rodziny. 5.Jaka jest Pani ulubiona książka. Dlaczego warto ją przeczytać. Mam wiele ulubionych książek, do których często wracam. Jednak ta którą bym poleciła to ksią-żka Doroty Terakowskiej Tam gdzie spadają Anioły. Opowiada historię małej Ewy, która pewnego dnia widzi na niebie anioły, jeden z nich upada ranny. Jak się później okazuje to jej własny Anioł Stróż, który stracił moc…. Piękna i mądra historia, nie tylko dla wrażliwych. A w ogóle to bardzo lubię kryminały, thrillery, do moich ulubionych autorów należą Agatha Christie, Patricia Cornwell, Dan Brown. Czytanie wciąga, polecam! Dziękujemy za rozmowę. Anna Miętus Justyna Paryła POWIATOWE ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY
Finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy odbył się 31 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Dobczycach.


Do konkursu zakwalifi-kowało się 8 drużyn ze Szkół Podstawowych, 8 z Gimnazjów i 6 ze Szkół Ponadgimnazjalnych, łącznie 22 zespoły. Do naszej szkoły przyjechało 170 uczestników zawodów. Nie mieli oni łatwego zadania, ponieważ musieli zmierzyć się z kilkoma niespodziankami. Zawody składały się z 3 pozorowanych wypadków: resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz z dwóch scenek urazowych. Wraz ze wzrostem poziomu naucza-nia rosła trudność udzielenia pomocy. Najtrudniejsze zadania miały do wykonania zespoły ze szkół ponadgi-mnazjalnych, ale bez większych problemów dali sobie radę. O godzinie 7.30 rozpoczęło się przygoto-wanie sal, pozorantów oraz sędziów rozprowadzających. Klasa ratownicza miała przywilej zaangażować sięw organizację zawodów. Wielu uczniów było sędziami, a kilku pozoro-wało scenki. Chcieliśmy miło przywitać gości, więc przygotowaliśmy ,, małe co nieco ” – drożdżówki i napoje. O 8.00 oficjalnie rozpoczęły się zawody. Każdej drużynie został przydzielony sędzia rozprowadzający, który opiekował się nimi do zakończenia konkursu. Po wykonaniu zadań każdy zespół miał czas wolny. Nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Dobczy-cach zorganizowali ciekawe atrakcje. Goście mieli do dyspozycji strzelnicę, mogli wybrać się na zwiedzanie zamku w Dobczycach, zagrać w siatkówkę plażową, piłkę nożną, koszykówkę oraz zobaczyć karetkę maltańską. Młodsi uczestnicy chętnie brali udział w zabawach pod opieką Pani Aleksandry Czapki. Wiele osób z zaciekawieniem oglądało stanowiska poszczególnych klas: Liceum Ogólno-kształcącego o profilu ratowniczym i munduro-wym, poznawali tajniki i maszyny skonstruowane przez uczniów Technikum Mechatronicznego, Informa-tycznego, Budowlanego, Elektronicznego, Elektry-cznego i Fryzjerskiego. Mogli skosztować przysmaków przygotowa-nych przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Klasa gastronomiczna spisała się na medal przygotowując pyszny obiad. Gdy wybiła 14.00 wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej. Z niecierpliwością czekali na ogłoszenie wyników. W kategorii szkół podstawo-wych zwycięzcami zostali: miejsce pierwsze Szkoła Podstawowa w Kobielniku, miejsce drugie Szkoła Podstawowa w Zasani, miejsce trzecie Szkoła Podstawowa w Dobczycach. Z drużyn gimnazjównajlepsze były: miejsce pierwsze Gimnazjum w Trzebuni, miejsce drugie Gimnazjum w Głogoczowie, miejsce trzecie Gimnazjum w Dobczycach. Spośród uczestników szkół ponadgimnazjalnych miejsce pierwsze zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach, miejsce drugie drużyna z Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach, a miejsce trzecie drużyna z Zespołu Szkół Prywatnych Osińskich w Myślenicach. Nagrody drużynom wręczali: Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Małgorzata Bajer Kierownik Wydziału Promo-cji Zdrowia w Starostwie Powiatu Myślenice, Krzysztof Heród Przewo-dniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Starostwie Powiatu Myślenice, lek. med. Zbigniew Klich Główny Sędzia Zawodów Powiatowych Pierwszej Pomocy, Sławomir Kaganek Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myśle-nicach, Dawid Mrowiec Zastępca Komendanta Głównego Stowarzyszenia Malta Służby Medyczna. Zawody finansowane były ze środków Powiatu Myślenickiego oraz sponsorów, którzy zawsze z ogromną życzliwością wspierają działania dobczyckiego Zespołu Szkół, czyli: Market „Jan” z Dobczyc, Piekarnię Złoty Kłos z Dobczyc, Piekarnię i Cukiernię Dom Chleba z Nowej Wsi, Delikatesy Centrum z Dobczyc oraz Aptekę Ziko z Myślenic. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również zostaną zorganizowane takie zawody i wszyscy chętnie pomożemy w ich organizacji. Weronika Piwowarczyk „I TY MOŻESZ KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE" Tak brzmi motto Fundacji DKMS, która pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi.
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że jest chory na białaczkę, czyli na nowotwór krwi. Jedyną nadzieją na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy


niespokrewnionego.Cały czas są w Polsce Pacjenci, dla których nie znaleziono Dawcy wśród 25 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. Wolontariu-sze z Liceum Ratowniczego postanowili wspomóc Fundację i uczestniczyli czynnie w Dniach Dawcy Szpiku Kostnego, zorga-nizowanego na terenie sklepów JAN w Dobczycach oraz w Myślenicach 3 i 4 czerwca 2016 r. Udało się zarejestrować 59 osób, które świadomie i odpowie-dzialnie wyraziły zgodę na pobranie od nich szpiku kostnego. Jeśli jesteś pełnoletni i otwarty na czyjeś nieszczęście to myślę, że podarowanie komuś „życia”, które jest tak cenne będzie idealną rzeczą, którą możesz dać. Zgłoszenie się do bazy nic nie boli, wystarczy wypełnić formularz, odpowiedzieć na kilka pytań i oddać wymaz. To tak niewiele, a może komuś uratować życie. Aleksandra Jamka Źródła: https://www.dkms.pl/pl/zostandawca Dobczycki Portal Internetowy OBÓZ RATOWNICZY
CHOCHOŁÓW 2016


W dniach od 16-20 maja 2016 pierwsza klasa liceum wybrała się na obóz rato-wniczy do Chchołowa. Pod opieką p. Moniki Nowak-Wojnarowskiej, p. Pawła Kniziowskiego oraz profesjo-nalnych ratowników medycznych mieliśmy możliwość przećwiczyć m.in. tamowanie krwotoków, mieliśmy musztrę, brali-śmy udział w zajęciach na strzelnicy, w pozorowanym wypadku nocnym czy próbie ewakuacji. Na początku obozu klasa zostala podzielona na dwie drużyny: jedna grupa brała udział w ćwiczeniach ratowniczych a druga w zaję-ciach z samo-obrony. W wolnych chwilach mieliśmy czas na dobrą zabawę, byliśmy na paintballu. W nocy, pełni-liśmy wartę, zmieniając się co dwie godziny.Duże wrażenie na nas zrobiły ćwiczenia ze sztuczną krwią, tamowanie krwotoków, zakładanie gipsu. W ćwiczeniach pozoracyjnych udział wzięli nasi nauczyciele. Obóz był dla nas ciekawą przygodą, dużo się na nim nauczyliśmy. Z niecierpliwościa czekamy na kolejny w przyszłym roku. Marzena Kołodziejczyk, Magdalena Druzgała Wiktoria Łukaszewska
Obóz kondycyjno - sprawnościowy klasy mundurowej


Dnia 23.05.2016r. rozpoczął się 10-dniowy obóz kondycyjnosprawnościowy dla pierwszej klasy mundurowej. Pod dowó-dztwem pułkownika Jerzego Krygiera, autobus wyruszył spod naszej szkoły o godzinie 06.30. Zmierza-liśmy do ośrodka „Rewita WDW Solina” w Solinie. Po dotarciu na miejsce klasa 1LO1, zapoznała się z cudownym widokiem Bieszczad, harmonogramem zajęć oraz z tym, co oferował im ww. dom wypoczynkowy. Na terenie pensjonatu znajdowała się jadalnia, basen, hala sportowa i siłownia. Uczniowie biorący udział we wspomnianym obozie, codziennie o godzinie 06:00biegali na zaprawie porannej, po śniadaniu uczęszczali na musztrę i basen, a po zjedzeniu pysznego obiadu, odbywali WF na hali sportowej. Po takim wysiłku fizycznym, każdy z nas opadał z sił, jednak nabierał kondycji, która przyda się w każdym zawodzie mundurowym. Według mnie obóz był udany, bardzo mi się podobał. Najba-rdziej do gustu przypadła mi musztra,podczas której nauczyłam się wiele wojsko-wych komend. Poranne bieganie było ciężkie, ale super było mieć takie energiczne i produktywne dni. Wykorzysty-wałam tam dzień w 100%, a to daje sporo satysfakcji. Miejsce, wktórym byliśmy zakwa-terowani było piękne. Czyste, górskie powietrze w połączeniu z pięknym Jeziorem Solińskim, dawało zapomnieć o obowiązkach czekających na nas w domu i w szkole. Można było odpocząć w tej pełnej wysiłku przygodzie. Uczniowie Zespołu Szkół ponownie laureatami Konkuru Stypendialnego
Łopuszna 2016


Już po raz trzeci zostaliśmy zapro-szeni do udziału w Konkursie Stypendialnym przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. 28 maja 2016 roku podczas spotkania Rodzin Hospicjum w Łopusznej wręczono sty-pendia na rok 2016/2017 m. in. uczniom naszej szkoły. Laureatami zostali: Mariusz Obajtek (3 T1), Natalia Czerwi-ńska (3 LO2) i Joanna Łukasik (4TG). Uczniowie otrzymali upo-minki i piękne dyplomy. Pienią-dze, które otrzy-mają, pozwolą zapewne rozwijać pasje i zaintere-sowania, reali-zować marzenia związane z poszerzaniem wiedzy, nabywa-niem nowych umiejętności. Stypendystom życzono, by zgłębiali piękno otaczającego świata, jak również piękno swojego wnętrza. Przypomniano o potrzebie okazywania wdzięcznościrodzicom, nauczycielom oraz służbie doświadczonym przez los. W tym niezwykłym i wzruszającym spotkaniu rodzin, zmagających się z nieuleczalną chorobą swoich dzieci, z praco-wnikami, wolo-ntariuszami hospicjum uczestniczył również jako gość Dyrektor ZS, Bogusław Lichoń. Prezes Krako-wskiego Hospi-cjum dla Dzieci, Adam Cieśla, podziękował dyrektorowi za współpracę i urzeczywistnianie nauczania naszego wspólne-go patrona ks. prof. J. Tischnera w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Dyrektor z kolei przekazał na ręce Adama Cieśli statuetkę, zaprojektowaną i wykonaną przez młodzież Z Sł w Dobczycach, jako wyraz uzna-nia za działania, które podejmuje Krakowskie Hospicjum, by ulżyć w cierpieniu chorym dzieciom, wnieść radość i szczęście do ich domów, ale również za otwa-rtość na młodych, zdolnych ludzi, wspieranie sty-pendiami ich rozwoju. Złoży-liśmy kwiaty przy grobie naszego patrona, uczestniczyliśmy w Mszy Świętej z okazji 85. rocznicy urodzin ks. J. Tischnera. Dziękujemy naszym krako-wskim przyja-ciołom za lekcję dobroci, zrozumienia, otwartości na innych, wrażliwości na cierpienie człowieka. Stypendia dla naszych uczniów są dowodem na to, że warto podążać za drogowskazami ks. profesora Józefa Tischnera. To niezwykłe i zobowiązujące wyróżnienie. Gratulujemy. Iwona Puchała DZIEŃ RADOŚCI
Dnia 23 czerwca 2016r. w Gimnazjum w Dobczycach


odbył się pokaz fryzjerski zatytułowany "Smak radości". Uczniowie klas fryzjerskich naszego Zespołu Szkół przyłączyli się do obchodów Dnia Radości prezentując różnorodne fryzury, kolorowe kreacje, tworząc układy taneczne i wykonując charyzmat-yczne piosenki. Na tle ogromnych kolorowych lizaków, cukierków i różowej studzienki oraz smako-witych ozdób (wykonanych własnoręcznie), które zdobiły awangardowe fryzury dziewcząt można było zobaczyć cheerliderskiukład taneczny w wykonaniu I klasy technikum usług fryzje-rskich, taniec klasy II w stylu pinup girl oraz taniec klasy III w stylu wzoro-wych uczennic. Ponadto pokaz mody i fryzur stylizowany "na słodko" z Elvisem na czele oraz wisienkę na torcie, czyli scenkę aktorską do piosenki "Kamień z napisem love" zespołu Enej zaprezentowaną przez "rodzynka" wszystkich klas fryzjerskich Jarosława Stawo-sza wraz z Pauliną Kuchnią. Całemu wydarzeniu towarzyszyły równiez wokalne występy Patrycji Pajor oraz Urszuli Ciaputy, która zakończyła pokaz swoim wykona-niem piosenki zespołu Sound'n Grace pt. "Dach". Całośc prowadziła Monika Karcz z klasy III. Był to nasz najefekty-wniejszy i najszy-bciej zorganizo-wany pokaz prezentowany dwukrotnie: dla społeczności szkolnej oraz dla niepełnosprawnej publiczności, której Dzień Radości był głownie dedykowany. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Anny Markiewicz oraz Pani Anny Gołębiowskiej za trud, wsparcie i czas poświęcony uczniom. Patrycja Pajor Na scenie pięknie prezentowali się uczniowie ZespołuSzkół w Dobczycach z Technikum Uług Fryzjerskich „Mandala dla Malali”
Pod takim hasłem w auli RCOSu odbyła się gala IV edycji Powiatowego


Konkursu ArtystycznoEdukacyjnego, połączona z wręczeniem nagród i wernisażem wystawy pokonkursowej, jak co roku zorganizowana i przeprowadzona przez Grażynę Trzeciak, germa-nistkę ZS w Dobczycach. W tym roku do konkursu, oprócz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dołączyli uczniowie Szkoły Podstawowej i dzieci z Prze-dszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach, a zada-niem uczestników było wykonanie Mandali z wyko-rzystaniem różnorodnychtechnik plastycznych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in. Tomasz Suś – wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Halina JędrzejczykAdamska – wiceburmistrz GiM Dobczyce, Mariola Duda – dyrektor Gimnazjum, Bogusław Lichoń – dyrektor Zespołu Szkół, oraz uczniowie Gimnazjum i ZS a także dzieci SP i PS nr 3 z Dobczyc wraz z opieku-nami. Nie zabrakło również Magdaleny Gaweł z działu Promocji Gminy, Andrzeja Topy, dyrektora dobczyckiego MGOKiSu oraz Ireny Stawickiej, przewodniczącej Rady Rodziców w ZS. Laureatami w kategorii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna zostali: 1 miejsce - Gabriela Mitan (Gimnazjum) 2 miejsce - Zuzanna Jeż i Sandra Nowak (Gimnazjum) 3 miejsce - Maja Brodzik i Wiktoria Strzałka (Zespół Szkół) Laureaci PS nr 3: 1 miejsce - Lena Drab i Milena Wania z grupy „Słoneczka” 2 miejsce - Dawid Maniecki i Adam Mikłaszewski z grupy „Zające” 3 miejsce - Agata Grabowska i Dominika Reszka z grupy „Słoneczka” Po uroczystym rozdaniu nagród i dyplomów oraz pamiątkowych zdjęciach, odbyła się prezentacja „Mandala – kod życia”, po której nastąpiło otwarcie wystawy. Nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych ufundowało Starostwo Powiatowe, natomiast sponsorem nagród dla dzieci z PS nr 3 i Szkoły Podstawowej była GiM Dobczyce. Redakcja KONKURS BUDOWLANY"STRONG BUILDER" 7 czerwca na boisku szkolnym odbył się konkurs zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów budowlanych.Rozegrano następujące konkurencje: bieg z przeszkodami, transport bliski pt. "Podaj cegłę", przeciąganie liny, spacer farmera, transport i ustawianie rusztowań, kto dłużej utrzyma. Zawody wygrała drużyna z klasy 2T3. Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom świetnego pomysłu. LATO W KUCHNI
Tarta z truskawkami i serkiem mascarpone


CIASTO : - 200 g mąki - 2-3 łyżki cukru pudru - 100 g zimnego masła - 1 jajko - 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii KREM: - 1/2 kg sera mascarpone - 5 łyżek cukru - 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii - 1/2 szklanki śmietanki kremowej 30%, bardzo zimnej TRUSKAWKI W SYROPIE: - 1/2 kg truskawek - 5 łyżek konfitury malinowej - 5 łyżek słodkiego sherry SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Truskawki opłukać, osuszyć i oderwać szypułki, przekroić na połówki lub ćwiartki. Konfiturę podgrzać, wymieszaćz sherry, ostudzić i połączyć z truskawkami. Wstawić do lodówki na czas przygo-towania tarty lub na kilka godzin jeśli mamy czas. Przesianą mąkę, cukier puder i pokrojone na kawałki masło włożyć do misy miksera i miksować mieszadłem aż z ciasta zrobią się okruszki (można też drobno posiekać masło z mąką na stolnicy). Dodać jajko oraz wanilię i jeszcze chwilę miksować aż skła-dniki zaczną się łączyć (ciasto można też zagnieść ręcznie). Ulepić kulę z ciasta, zawinąć w przeźroczystą folię i włożyć do lodówki na 1/2 godziny. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Rozwałkować ciasto na podsypanej mąką stolnicy na około 3 mm placek. Aby wałek nie przyklejał się do ciasta, można je przykryć przeźroczystą folią. Zawinąć ciasto na wałek i przenieść je do formy na tartę o średnicy 24 cm. Ciastem wyłożyć dno i boki formy. Przyciąć wystające brzegi ciasta. Spód tarty dokładnie podziurkować widelcem i wstawić ją do lodówki na 1/2 godziny. Tartę przykryć papierem do pieczenia i obciążyć *. Piec przez 15 minut. Zdjąć papier i pozostawiając część obciążenia, piec tartę przez kolejne 8 - 10 minut, aż się lekko zrumieni. Ostudzić w formie. Ser mascarpone wymieszać z cukrem i wanilią, a następnie z ubitą na bardzo sztywną pianę śmietanką kremową. Krem wyłożyć na spód tarty. Przed samym podaniem wyłożyć truskawki w syropie. Anna Miętus Justyna Paryła KĄCIK KULINARNY
Mus z białej czekolady Anna Miętus Justyna Paryła


Składniki: * 150 g białej czekolady * 200 g śmietanki kremówki * 25 g cukru pudru * 3 białka * szczypta soli * maliny do dekoracji Sposób przygotowania: Czekoladę rozta-piamy w kąpieli wodnej i stu-dzimy. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę, pod koniec dodając cukier puder. Kremówkę również ubijamy na sztywno. Prze-studzoną rozpu-szczoną czeko-ladę powoli dodajemy do ubitej kremówki. Delikatnie mieszamy kremówkę z czekoladą aż się połączą. Następnie łyżka po łyżce doda-jemy do masy czekoladowej ubite białka i bardzo delikatnie mieszamy całość. Ciekawostki kulinarnePapryka - Ojczyzną papryki jest Ameryka Południowa. - Na świecie znanych jest ok. 2000 odmian papryki, różniących się od siebie barwą, rozmiarem i kształtem. - Papryki mogą być kuliste, podłużne, stożkowate, a nawet trapezo-wate. - W Polsce najbardziej znana w uprawie jest odmiana papryki igołomskiej, zwana niekiedy białą, ze względu na swój mlecznożółty kolor. - Coraz bardziej popularna na polskich stołach staje się piękna z wyglądu, ale groźna z wnętrza – papryka chili. - aby złagodzić ostry smak ostrej papryki wystarczy po zjedzeniu wypłukać usta olejem roślinnym, wypić szklankę tłustego mleka lub zjeść lody, a pieczenie ustanie. W tym przypadku płukanie wodą nie przyniesie zamie-rzonego efektu. - Paprykę wykorzy-stuje się w każdej tzw. kuchni świata - Papryka zielona jest o prawie połowę mniej kaloryczna od czerwonej (dostarcza jedynie około 17 kalorii w 100 gramach), gdyż jest jeszcze niedojrzała i zawiera mniej cukrów prostych Izabela Ślusarczyk Aleksandra Figiel Recenzja książki Powstanie 44
Angelika Jamka Brytyjski historyk Norman Davies w swojej książce


Powstanie 44 ukazuje zapo-mniane przez całą Europę wydarzenia, mające miejsce w Polsce 1944 roku. Początek wojny był koń-cem marzeń dla wielu młodych Polaków, którzy z miłości dla ojczyzny posta-nowili walczyć o wolność. Książka wzboga-cona jest w aute-ntyczne wypo-wiedzi powsta-ńców, oficerów niemieckich, itp. W swojej publi-kacji Davies porusza decyzje Wielkiej Trójki odnoście pomocy powstańcom. Polityka aliantów do dziś budzi wiele kontro-wersji, a próby rozmów podej-mowanych przez Churchilla ze Stalinem odnośnie zrzucenia niezbędnych do przetrwania rzeczy, na walczącą stolicę są jednymi z wielu ukaza-nych wątków. Przez cały sierpień Churchill, a w mniejszym stopniu Roosevelt próbowali namówić Stalinana udzielenie prawa lądowania na obszarze ZSRR alianckim samolotom lecącym w stronę Warszawy. Szacuje się, że w powstaniu zginęło ok. 200 000 ludzi a śmierć, która zebrała wtedy ogromne żniwo nie omijała nikogo. Jedną z największych strat, którą poniosło społe-czeństwo polskie była śmierć młodego pisarza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego twór-czość porówny-wano z dziełami Adama Mickie-wicza. Do osób, którym udało się przeżyć powsta-nie i opowiedzieć o swoim losie należy Czesław Miłosz. Kiedy niemieckie źródła porównały Powstanie Warszawskie do obrony Stalin-gradu, przywódcy Hitlerowscy cieszyli się, gdyż w końcu mogli raz na zawsze rozprawić się z Warszawą. Ich polityka była niezrozumiała dla niektórych, jedną z takich osób był Kapitan Wilm Hosenfeld - Porzucamy wszystko to, co utrzymywaliśmy przez pięć lat i co przed światem ogłosiliśmy jako zdobycz wojenną. [...] Teraz, gdy musimyprzyznać, że wszystko już stracone, niszczymy całą pracę i burzymy to, z czego administracja cywilna, była tak dumna i czym próbowała uzasadnić wobec świata potrzebę swojego istnienia. Jest to bankru-ctwo naszej polityki wscho-dniej. Burząc Warszawę, sami wystawiamy tej politycenagrobek.– tak pisał czło-wiek, który ura-tował Władysława Szpilmana. Polecam książkę Normana Daviesa „Powstanie 44” wszystkim tym, którzy chcieliby poznać historię Warszawy z 1944, przenieść się w tamte czasy. Recenzja książki Cmętarz zwieżąt
Dla wszystkich fanów horroru polecam powieść Stephena Kinga


Cmętarz zwieżąt. Trzymająca w napięciu i mrożąca krew w żyłach. Kosz-marne sceny, emocje i przera-żająco ciekawa fabuła łączą się w idealną całość, tak, że nie spo-sób o niej zapo-mnieć. Historia wiąże się z tytu-łowym cmenta-rzem, jednak autor nie pozo-stawia jej bez drugiego dna. Dowiadujemy się czym dla boha- tera jest śmierć i jak ciężko się z nią pogodzić. Poznajemy także jakim uczuciem dla niego jest miłość wobec innych i bycie skorym do poświęceń. Mroczny klimat tej książk sprawia, że z pewnością nie pozostaniemy obojętni wobec twórczości Kinga i sięgniemy po więcej. Jest to dla mnie jedna z najlepszych opowieści, w którą udało mi się zagłębić i gorąco polecam - dreszcz trzyma do końca. Anna Surman

Wobiektywie uczniów ZS

Redaktor naczelny: Patrycja Pajor Redakcja i współpraca: Magdalena Druzgała, Aleksandra Figiel, Aleksandra Jamka, Angelika Jamka, Karolina Jamróz, Marzena Kołodziejczyk, Anna Miętus, Justyna Paryła, Anna Surman, Izabela Ślusarczyk