Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Rodzice też się uczą! WYLOGOWANI :)24.01. przed zebraniami odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodzi-ców uczniów kl.I i II pt. „ Bezpieczny In-ternet – współczesne zagrożenia a bezpie-czne użytkowanie”. P.B.Coghen, starszy sierżant Straży Miejskiej, zapoznała obecnych z zagrożeniami czyhają-cymi na młodych użytk-owników sieci, ale także pokazała pozytywne strony współczesnych mediów elektronicznych oraz sposoby kształto-wania właściwych zacho-wań przy korzystaniu z nich, a także wspierania ofiar cyber-przemocy. Swoistym uzupełnieniem tej prelekcji były film i prezentacja przedsta-wione przez wychowaw-ców podczas zebrań, dotyczące nie tylko internetowych zagrożeń, ale także praktycznych porad dotyczących np. korzystania z bankowo-ści elektronicznej, ochro-ny praw autorskich czy obrony przed złośliwym oprogramowaniem. To kolejne działania w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni”. (Na podstawie informacji od p.E.Krajewskiej) 24.01. na apelu pod-sumowującym I semestr poznaliśmy wyniki kon-kursu „Wyloguj się i żyj w realu” zorganizowa-nego na przełomie paź-dziernika i listopada przez pedagoga i psychologa szkolnego przy współpracy z p.Pia-secką, p.Karasiewicz, p.Krzyżańskim, p.Dyba-lak oraz p.Mikulską. Oto zwycięzcy: I miejsce – kl.IA II miejsce – kl.IIIA III miejsce – kl.IIA Ponadto uczennica klasy IIA przedstawiła infor-macje na temat działań już zrealizowanych i pla-nowanych na drugi se-mestr w ramach  proje-ktu "Cyfrowobezpieczni”. (Na podstawie informacji od p.E.Krajewskiej) „ Czarnoksiężnik z Archipelagu” I semestr za nami!Książka ta została napisa-na przez Ursulę K. Le Guin w 1996. Otwiera ona cykl książek fantasy o nazwie „Ziemiomorze”. Dla wielu jest on klasykiem w litera-turze tego typu. Gdy Duny był młody, nikt nie podejrzewał, że będzie kimś wielkim. Zwyczajny pastuszek, ba-wiący się jak inne dzieci. Mieszka na wyspie Gont, ukrytej na Morzu Północno - Wschodnim. Słynie ona z wielkich czarodziei, jednak to chło-pak zwany Krogulcem będzie tym, którego zapamięta całe Ziemio-morze. Zaczęło się od zwy-czajnego wierszyka przy-wołującego kozy. „ Noth hierth malk man hiolk han merth han!” - te słowa usłyszał po raz pierwszy z ust ciotki, która została jego pierwszą nauczyciel-ką. Później uczył się u wioskowego zaklinacza pogody, dzięki któremu ochronił wioskę przed napadem. Wtedy bardzo wiele osób o nim usły-szało, a do jego wioski Dziewięć Olch przybył wielki mag Ogion. Czarodziej chciał uczyć Dunego, ale jego ojciec zgodził się dopiero po ceremonii nadania imienia. Ged wyrusza z nim, by później popłynąć na wyspę Roke do szkoły magii. Tam, próbując udowodnić swoją wartość, przywołuje ducha zmarłej. Jednak czar uwalnia coś, czego żaden czarodziej nie potrafi zwalczyć. Niepos-kromioną siłę ciemności, uosobienie zła. Ged do-wiaduje się, że tylko on może poskromić stwo-rzonego potwora. Czy wy-ruszy w podróż prowa-dzącą do  niechybnej zguby? Oliwia Wydra kl.IIA ŚREDNIE OCEN Pierwsze miejsce na podium zajęła klasa IIIC (4,69) niemal ex aequo z IIIB (4,65). Na trzeciej pozycji znalazła się IB (4,32). We wszystkich klasach III średnia ocen wzrosła w stosunku do I semestru ubiegłego roku szkolnego. FREKWENCJA Najchętniej do szkoły chodziły klasa IA (90,49%), IIIC (90,39%) i IB (90,3%). Wśród klas starszych tylko IIIC odnotowała wzrost frekwencji w stosunku do I semestru ubiegłego roku szkolnego.

Erasmus+, czyli Nasi w Finlandii Kiedy? 8-14.01.2017 Gdzie? Vesanto ok. 80 km od Kuopio Co? Program: Młodzi Europejczycy i Zdrowy Styl Życia Kto? uczniowie z Finlandii, Włoch i Polski (czyli my ) A oto relacja z pierwszej ręki: „Każdy uczeń przebywał u rodziny, która dbała o niego i starała się zapewnić mu wszystko, co potrzebne. Cały tydzień zwiedzaliśmy różne miejsca i podziwialiśmy piękne krajobrazy Finlandii. Czwartego dnia odwiedziliśmy Kuopio, gdzie zobaczyliśmy najsłynniejsze budynki Finlandii i aktywnie spędziliśmy czas w tzw. sali sportowej: graliśmy w unihokeja i prezentowaliśmy swoje umiejętności gimnastyczne. W ciągu całego tygodnia poznawaliśmy inną kulturę i zawarliśmy nowe przyjaźnie. Cieszę się, że wyjazd do Finlandii pozwolił mi poznać wspaniałe osoby. pokazał też, że szkolnictwo w tym kraju znacznie różni się od polskiego”. Oliwia Maliszewska

Znajdź wyjście albo giń

Strzał w dziesiątkę

Znajdź wyjście albo giń „Więzień Labiryntu” to  pierwszy tom serii amery-kańskiego autora Jamesa Dashnera, która stała się międzynarodowym best-sellerem i jest uznawana za jedną z najciekawszych książek tego gatunku obok takich tytułów jak „Igrzy-ska Śmierci” czy „Niez-godna”. Kiedy Thomas budzi się w ciemnej windzie, jedyną rzeczą, jaką pamięta jest jego imię. Jakby ktoś wymazał mu wszystkie wspomnienia. Kiedy drzwi się otwierają, widzi grupę nastoletnich chłopców, którzy witają go w Strefie – otwartej przestrzeni oto-czonej wielkimi murami, która znajduje się w sa-mym centrum wielkiego i przerażającego Labiryn-tu. Reszta mieszkańców Strefy pamięta tyle, co nasz główny bohater. Jednak mają przeczucie, że nie są tu przez przypadek, dlatego całymi dniami przemierzają kory-tarze Labiryntu w poszu-kiwaniu wyjścia lub wska-zówek. Jednak nie jest to łatwe, bo Labirynt skry-wa mrożące krew w żyłach tajemnice. Kiedy następ-nego dnia po Thomasie windą do Strefy po raz pierwszy zostaje dosta-rczona dziewczyna, przy-nosząc tajemniczą wiado-mość, wszyscy Streferzy zdają sobie sprawę, że od tej pory nawet Strefa nie będzie bezpiecznym miej-scem. Thomas podświa-domie czuje, że to właśnie on i dziewczyna są klu-czem do rozwiązania za-gadki Labiryntu. Ale z ka-żdą chwilą czasu jest cor-az mniej… Wejdź w świat tej książki, jak jej bohaterowie do Labiryntu. Zosia Sut 1A „Nieśmiertelność zabije nas wszystkich”
Drew Magary jest autorem powieści „Nieśmiertelność zabije nas wszy-stkich”. Pojawił się znikąd, a jego książka podbiła listy bestsellerów. Jest dziennikarzem i felietonistą, pub-likował na łamach m.in. „Playboya” i „New York Magazine”.


Książka jest napisana w formie dziennika głównego bohatera. Pole-cam każdemu, kto lubi mocne wra-żenia. 2019 rok. Ludzie w końcu wynaleźli lek na nieśmiertelność. Dalej możesz umrzeć na raka, zostać potrąconym przez samochód czy popełnić samo-bójstwo, ale jedno jest pewne – nie zestarzejesz się. Piękna wizja, pra-wda? No cóż, nie do końca. Pomyśl trzeźwo, jeśli będziesz żyć wiecznie, nigdy nie pójdziesz na emeryturę, a słowa: „ Póki śmierć nas nie rozłą-czy” staną się zabawnym dowcipem. Jednak stało się. Wszystkie osoby poniżej trzydziestego piątego roku życia mogą podjąć się, dosyć drogiej, kuracji. W tym nowoczesnym świecie powstają różne kontrowersyjne insty-tucje. Biura matrymonialne, które oferują małżeństwa cykliczne (po czterdziestu latach zostaje ono rozwiązane) i oddział Serwisantów Końcowych (ludzi, którzy kończą z tobą za ciebie). W chwili, w której John Farrel przekracza drzwi biura Serwisantów, zmienia się wszystko. W jednej chwili idylliczny świat zamienia się w piekło. Zamachy, morderstwa i nieśmiertelność, która okazuje się przekleństwem. Czy uważasz, że taka historia może skończyć się happy endem? Oliwia Wydra IIA 35 dziewczyn. Jedna korona.Akcja powieści „Rywalki”, autorstwa Kiery Cass, toczy się w Illei, państwie, które powstało na miejscu dzisiejszych Stanów Zjed-noczonych. Społeczeństwo jest podzielone na klasy, w zależności od zamożno-ści i wykonywanego zawo-du. Władzę sprawuje tam para królewska. Ma ona syna, Maxona, który musi znaleźć swoją wybrankę, aby zasiadła z nim na tro-nie. Według tradycji w państwie zostają zor-ganizowane eliminacje. Dziewczyny w wieku od 16 do 20 lat, klasa nie gra tu roli, mogą zgłosić się do rywalizacji, w której nagrodą jest ślub z księ-ciem i korona. Główna bohaterka, America Sin-ger, jest jedyną spośród wszystkich wybranych, której nie zależy na na-grodzie, a właściwie na-wet nie chciała brać u-działu w eliminacjach. Musi zostawić swoją rodzinę oraz sekretną miłość i wyjechać do pa-łacu, żeby rywalizować o względy mężczyzny, na którym jej w ogóle nie zależy. Czy America zmie-ni swoje nastawienie do Maxona? Czy dosto- suje się do pałacowego życia? Czy wygra elimi-nacje? Na te wszystkie pytania odpowiedzi znaj-dziecie w tej książce. Zosia Sut 1A „Dary Anioła”. Opowieść o aniołach, demonach i ludziachSkoro myślisz, że wszys-tko wokół ciebie jest bez-pieczne, to niezaprzecza-lny dowód, że jesteś zwy-kłym Przyziemnym. Na  świecie jest pełno demonów, przed którymi chronią Cię Nocni Łowcy. Może ich nie dostrzegasz, ale są wszędzie i gdyby nie oni… No cóż, dawno byłoby już po tobie. Cała opowieść, napisana przez Cassandre Clare, zaczyna się, gdy szesna-stoletnia Clary razem ze swoim przyjacielem Si-monem idzie do klubu „Pandemonium”. Przyła-puję tam trójkę Nocnych Łowców na zabijaniu de-mona. Ale to wszystko nie powinno się wydarzyć, bo Przyziemni, pozbawieni Wzroku, nie powinni wi-dzieć ani Nocnych Łow-ców, ani demonów. Clary odkrywa tajemnice, które zataiła przed nią jej matka. Dowiaduje się więcej o świecie, w którym żyje, a w tym samym czasie zło czai się tuż za rogiem i czeka, kiedy uderzyć. Jeśli jesteś wielbicielem fantastyki, „Dary Anioła” powinny być dla Ciebie lekturą obowiązkową! Zosia Sut 1A Warto czytać, bo... Czytanie książek to naj-piękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska Kto czyta książki, żyje podwójnie. Umberto Eco Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. Kartezjusz „Zwiadowcy”, czyli tajemnicza książka pełna przygód O NASAutorem serii "Zwia-dowcy" jest John Flana-gan. Will od urodzenia wy-chowywał się w pałaco-wym sierocińcu. Teraz, gdy ma już piętnaście lat, jego los zależy od barona Aralda i Mistrzów Sztuk. Sam Will najchętniej zos-tałby rycerzem, ale – dro-bny i zwinny – nie od-znacza się siłą, niezbędną do władania mieczem. Tajemniczy Halt propo-nuje mu przystanie do zwiadowców. Mało kto wie prawdę o nich, więk-szość zna tylko legendy, które wcale nie stawiają ich w dobrym świetle. Po-dobno parają się czarną magią, potrafią stawać się niewidzialni… Nauka u  Halta to dla Willa odkry-wanie tajemnic znanych tylko zwiadowcom, ale również ciężka praca, poświęcenie i prawdziwa męska przyjaźń. Zosia Sut 1A "Strzał w 10" Redaktorzy: Zosia Olejnik Zosia Papińska Natalia Saj Zosia Sut Julia Witczak Oliwia Wydra Natalia Nalaskowska Opiekun: p. E.Ferfecka Recenzja Łowczyni (tytuł trzeba zmienić)Wstrzel się w świat XV - wiecznej Anglii Akcja książki "The witch hunter. Łowczyni”, której autorką jest Virinia Bo-ecker, toczy się w śred-niowiecznej Anglii. Szesnastoletnia Elizabeth Grey jest łowczynią czarownic. Jej codziennym zadaniem jest wyłapywa-nie wiedźm, nekroma-ntów, uzdrowicieli i  inny-ch czarowników. Jej naj-lepszym przyjacielem jest Caleb, także łowca czaro-wnic. Bardzo ambitny, szalenie przystojny już dawno podbił serce przy-jaciółki. Niestety bez wzajemności. Tak więc Elizabeth prze-żywa nieszczęśliwą miłość, ma trudną pracę, a także ukrywa pewien sekret… Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy dziewczyna polująca przez pół życia na czarowników, sama zostaje posądzona o czarnoksięstwo. Trafia do więzienia, skąd ratuje ją jej śmiertelny wróg, Nicholas Perevil… Polecam każdemu tę świe-tną i  pełną humoru ksią-żkę. Zosia Papińska IA Niezapomniana podróż za niebieskie drzwi
Zbliżają się ferie zimowe, jeśli jeszcze nie wybrałeś książki na zimowe, wolne wieczory, po-lecam książkę pełną przygód, z dreszczykiem emocji, a mia-nowicie Marcina Szczygielskiego „ Za niebieskimi drzwiami”.


Można ją nazwać powieścią przygodową czy obyczajową, choć znajdziemy w niej też liczne motywy znane z literatury science fiction i horrorów.Niezwykle pre-cyzyjnie jest w niej budowane napięcie – prosta na początku fabuła obfituje w nieoczekiwane zwroty, nic też nie zapowiada zaskakującego finału. Głównym bohaterem powieści jest dwunastoletni chłopiec o imieniu Łukasz. Poznajemy go  gdy z mamą wyrusza na długo wyczekiwane wakacje. Podróż przerywa jednak wypadek. Chłopiec traci przytomność i budzi się dopiero w szpi-talu. Tam dowiaduje się, że jego mama jest w śpiączce. Trafia więc pod opiekę nieznanej mu wcześniej ciotki Agaty, któ-ra prowadzi mały pensjonat nad morzem. Łukasz zamieszkuje tam w dawnym po-koju mamy. I tu zaczynają się baśniowe, niebezpieczne i niekiedy wręcz upiorne przygody bohatera. Odkrywa on bowiem, że drzwi w jego pokoju (tytułowe nie-bieskie drzwi) prowadzą do innego świata. Co dzieje się za niebieskimi drzwiami i  jak zakończą się przygody chłopca, do-wiesz się, kiedy zdecydujesz się ją prze- czytać. A naprawdę warto zmierzyć się z  problemami chłopca. W całej akcji odnajdujemy ważny wątek, który mówi o emocjach współczesnych nastolatków – ich samotności, marze-niach, wyborach oraz nieumiejętności budowania relacji zarówno z rówieśnikami, jak i z najbliższą rodziną. To także historia poszukiwania ojca, którego Łukasz nigdy nie poznał, a za którym tęsknił przez całe swoje dwunastoletnie ży-cie. Sandra Kołodziejska IA „To nie nasza, lecz gwiazd naszych wina”Hazel umiera. Wie o tym bardzo dobrze. Ma szesna-ście lat i choruje na ciężką odmianę raka. Jej rodzina i lekarze twierdzą, że dziewczyna wpada w de-presję. Całymi dniami siedzi w domu i czyta wciąż tę samą książkę. W ten sposób Hazel trafia do grupy wsparcia. Nie interesuje jej to  jest niezadowolona, ale pew-nego dnia dziewczyna spotyka Augustusa Wa-tersa. Chłopak ma specy-ficzne poczucie humoru i jest bardzo przystojny… On także zmagał się z ra-kiem. Wskutek tego nie ma jednej nogi. Hazel za-czyna się dogadywać z Augustusem. Ich przy-jaźń rozwija się…. Książka Johna Greena zdecydowanie jest świat-owym bestsellerem. Wzru-szająca do łez, ciekawie opisuje życie. A także śmierć. Nie znam osoby, której nie poruszyła his-toria Augustusa i Hazel. Gorąco polecam, , Gwiazd naszych wina”  to naprawdę jedna z lep-szych książek, jakie czy-tałam. Zosia Papińska IA Osobliwie porywająca książkaWciągająca i ciekawie na-pisana powieść Ranson Riggs pt. „Osobliwy dom pani Perigrine” to inte-resujące zestawienie tek-stu i fotografii. Fotografii, które są… no cóż… oso-bliwe. Jacob Portman jest zwyczajnym piętnastolat-kiem. Tak przynajmniej sądzi. Gdy był mały, jego dziadek, Abraham, opo-wiadał mu historie o pot-worach, z którymi podo-bno walczył. Jacob jako dziecko wierzył w to bez-granicznie, lecz dorastał i w końcu powiedział dziadkowi, że jego opo-wieści, to bajki. Jacob do-rastał, a dziadek dziwaczał. Aż pewnego dnia życie Jacoba zmie-niło obrót… Podzieliło się na PRZED i PO… A sam Jacob wyruszył na poszu-kiwanie prawdy… Chcąc doiedzieć się, dlaczego i jak stało się TO  co od-mieniło jego życie.. Kim jest pani Perigrine? Kim jest dziadek Jacoba? I najważniejsze – kim jest sam Jacob? Polecam miłośnikom fan-tasy, kryminałów, thrille-rów i wszystkim innym osobliwym czytelnikom. Zosia Papińska 1A"Pójdziesz do papierowych miast i już nigdy z nich nie powrócisz” Kolejna książka Johna Greena w tej gazetce. Cóż… to chyba dobrze o nim świadczy. „Papie-rowe miasta” to pory-wająca i niezwykła ksią-żka. Quentin Jacobsen wierzy w cuda. Sam jednego doś-wiadczył. Zamieszkał tuż obok najniezwyklejszej dziewczyny, jaką spotkał w życiu – Margo Roth Spigelman. Jako dzieci przeżyli razem przygodę. Straszną i niezwykłą. Ale od tamtego czasu minęło 9 lat. Margo i Quentin nie są bliskimi przyjaciółmi. Każde z nich ma swoje ży-cie, lecz Quentin nie może przestać o niej myśleć. Margo jest popularna, dobrze się uczy, ma wielu przyjaciół i chłopaka…. O dziewczynie krążą legendy. Kiedy zjawia się w środku nocy w domu Quentina i proponuje, to znaczy właściwie zmusza go do nocnej wycieczki, Q (jak mówią na niego przy-jaciele) zaczyna wierzyć, że Margo dałaby się prze-konać, aby zostali przy-jaciółmi. Myśli tak, kiedy wraca do domu nastęnego dnia rano. Jednak okazuje się, że… Zosia Papińska 1A PS  Jeśli chcesz wiedzieć, co się stało dalej, po prostu przeczytaj „Papierowe miasta” Pewnie już zauważyliście nietypowość tego numeru gazetki - prawie same recenzje książek. To nasza propozycja na ferie, bo po prostu lubimy czytać. A na koniec...
KONKURS z nagrodami


Żeby wygrać nasz konkurs, musisz rozpoznać książki, których dotyczą poniższe zagadki i podać głównego bohatera lub bohaterów. Pomoże Ci  w tym umieszczone na końcu słowo - klucz związane z jakąś ważną posta-cią, wydarzeniem, przedmiotem itp. Swoje rozwiązanie prześlij na mail: strzalw10@onet.pl do  16 lutego (podaj imię, nazwisko i klasę) UWAGA! Jeśli wydaje Ci się, że  ksią-żka pochodzi z jakiejś dłuższej serii, zaznacz, o którą część Ci chodzi. A oto zagadki konkursowe. 1. Nastolatek borykający się z pro-blemami życia codziennego. Często upokarzany, dosyć leniwy, ogólnie pokrzywdzony przez życie. SŁOWO KLUCZ: (SER) 2. Człowiek, który odwala tzw. brudną robotę za pieniądze. Ma dość wyraziste cechy szczególne, jak raz go zobaczysz, nigdy nie zapomnisz. Orientuje się w sztukach magicznych. (ZŁO) 3. Mężczyzna, który dziwnym trafem trafia na różne zagadki kryminalne i rozwiązuje je wraz z dwoma futer-kowymi pomocnikami. Jeden z nich ma niezwykłą intuicję i nieraz ratuje właścicielowi życie. (WSPAK) 4. Ekscentryczny, nietuzinkowy, ge-nialny - tymi słowami można opisać tego detektywa. Rozwiąże każdą zagadkę. Ma wiele nałogów i został pokonany tylko kilka razy w życiu. (FOTOGRAFIA) 5. Rodzeństwo, które dostrzega coś, czego nie widzą inni. Musi stawiać czoła wielu niebezpieczeństwom, aby chronić coś magicznego. (SZNUR) Nagroda dla zwycięzcy to oczywiście książka! Oliwia Wydra kl.IIA