Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s. 5-6 s. 11- 13 s. 7-8 s. 14 s. 9-10 s. 15 REDAKCJA:

ZSE Krzyk W NUMERZE:

Nasze listy do Mikołaja Wywiad z panem Markiem Chamielcem Wyniki ankiety na temat czytelnictwa Witamy w klubie! Warto przeczytać! Rozmaitości świąteczne Maria Kaczmarska - redaktor naczelna Justyna Torba - zastępca redaktor naczelnej Joanna Basak Alicja Kozioł Dominika Kułacz Patrycja Leśniak Natalia Miłaszewicz Katarzyna Pietras Adrianna Pietryka Dagmara Sypek Natalia Wrześniak Opiekunowie: Agnieszka Lorynowicz Beata Szędzioł Nasz adres: krzykekonomik@o2.pl Na dobry początek OD REDAKCJI:
coś miłego, czyli Wasze życzenia i pozdrowienia
ZSE Krzyk

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających ra-dość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był je-szcze lepszy niż ten, co właśnie mija. Życzenia dla Dagma-ry, Anetki i Kasi Serdeczne pozdrowienia dla najlepszej koleżanki z klasy, Alutki, od kolegi z klasy. Mam nadzieję, że wreszcie odwza-jemnisz moje uczucia. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim nauczy-cielom naszej szkoły za to, że wprowadzają miłą, rodzinną atmosferę, a każdy uczeń jest dla nich kimś ważnym. Wszystkiego co najlepsze dla Jammiego Vardy'ego oraz współmałżonki. Pobijania kolejnych rekordów i wyśmieni-tych cieszynek. Pozdrówki! Pierwsze pół roku nauki za nami. Ostatnie tygodnie były czasem zmagań z po-prawianiem ocen, nadra-bianiem zaległości. Już nie-długo święta, więc będzie-my mogli cieszyć się chwilą odpoczynku, aby nabrać sił na przetrwanie kolejnego półrocza. Korzystając z o-kazji, w imieniu redakcji składamy dyrekcji, nau-czycielom, pracownikom szkoły i uczniom ZSE naj-serdeczniejsze świąteczne życzenia: dużo zdrowia, radości, uśmiechu, wy-trwałości, chwil spędzo-nych w rodzinnym gronie oraz spełnienia wszystkich marzeń. Dodatkowo trzy-mamy kciuki za uczniów zdających w tym roku szkolnym maturę oraz egzaminy zawodowe i ży-czymy powodzenia. Maria Kaczmarska 6 grudnia obchodziliśmy święto ku czci św. Mikołaja – biskupa Miry. Dla każdego z nas jest to jedno z bardziej lubianych świąt, bo każdy lubi dostawać upominki. Z pewnością większość z nas postarała się tego dnia obdarzyć najbliższych, znajomych czy kolegów prezentem.
MIKOŁAJKI
ZSE Krzyk

A czy wiesz, skąd pochodzi ta tradycja? Zwyczaj wręczania prezentów w mikołajki wywodzi się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja. Jedna z nich mó-wi, że młody Mikołaj, jeszcze przed wybo-rem na biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił ma-jątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, posta-nowił sprzedać swoje trzy córki, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego i modlitwie, postanowił uratować dziewczę-ta. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na po-sag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił do-wiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pie-niądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mi-kołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu zawstydzony i pos-tanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami. Opr. na podst. Wikipedii Rys. Natalia Wrześniak

ZSE Krzyk DROGI MIKOŁAJU!

Wierzę w Ciebie i dobro ludzi. Piszę, bo może przyniósłbyś do mojego domu odrobinę radości i spokoju w te święta. Marzę także o dobrej książce na długie zimowe wieczory oraz o najnowszych słuchawkach nausznych. Wiem, że może byłam trochę niegrzeczna, ale zmienię się w przy-szłym roku. Gabrysia Piszę do Ciebie ten list, ponieważ chciałbym prosić Cię w tym roku o małe prezenty pod choinkę. Od zawsze moim marzeniem jest posiadanie psa, a konkretnie golden retrie-vera. Uwielbiam spędzać czas ze zwierzętami i je fotogra-fować, ale niestety nie mam dobrego aparatu, którym mo-głabym robić im zdjęcia, więc chciałbym go dostać. Trzecią rzeczą jest nowy telefon oraz duuuuużo słodyczy! Grzeczna Julia Chciałabym Ci podziękować za prezent z ubiegłego roku. Nie był do końca trafiony, ale liczą się intencje. W tym roku nie będę Cię prosić o nic szczególnego. Nie mam żadnych wygórowanych zachcianek. W sumie to sama nie wiem, co bym chciała. Podrzuć mi jakieś pieniążki do portfela i będę bardzo zadowolona. Natalia Wiem, że w tym roku byłam średnio grzeczna, ale… moim wielkim marzeniem jest być na koncercie mojego ulubio-nego wykonawcy Donguralesko. Mam nadzieję, że dzięki Tobie się to spełni. Byłabym niezwykle wdzięczna i szczę-śliwa. Z nadzieją oczekująca Patrycja Jak co roku nie mogę się doczekać choinki, spotkania z ro-dziną i Bożego Narodzenia Ale najbardziej lubię dostawać prezenty. Kochany Mikołaju, w tym roku bardzo chciała-bym dostać nowy telefon (Samsung Galaxy Note). Proszę Cię też o dużo zdrowia, zadowolenia, humoru dobrego, zero smutku i spełnienia najskrytszych marzeń. Byłabym bardzo wdzięczna. Święty Mikołaju życzę Ci odpoczynku. Mam nadzieję, że będziesz o mnie pamiętał. Klaudia

ZSE Krzyk NASZE LISTY DO M.

Chcę pod choinkę pieska. Proszę bardzo przynieś mi go. Nic więcej nie chcę poza ślicznym, małym szczeniakiem, z który mogłabym wychodzić na spacer. Będzie on moim najlepszym przyjacielem. Tak bardzo go chcę, że aż udało mi się przekonać rodziców i pozwolili mi. Agnieszka Moim wymarzonym prezentem jest nowy laptop, który po-służyłby mi do nauki ekonomii. Niedawno zostałam zapro-szona na wesele, dlatego chciałabym dostać jakąś wystrza-łową sukienkę, w której mogłabym zachwycić wszystkich moich znajomych. Do tego bardzo bym chciała dostać dużo słodyczy, ponieważ lubię jeść słodkości. Twoja grzeczna Madzia W tym roku byłam wyjątkowo grzeczna. Skończyłam gim-nazjum z dobrymi wynikami, a aktualnie chodzę do Zespo-łu Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Mam nowa klasę, która jest świetna. Znalazłam nowych przyjaciół, z którymi do-brze się dogaduję i mamy wiele wspólnego. Aktualnie mam dużo nauki, bo pierwszy semestr się kończy, ale czekam z niecierpliwością na święta. Będzie wolne! Hura! Czekam je-szcze na śnieg, aby poczuć święta, no bo co to za gwiazd-ka bez śniegu? W tym roku nie chcę wiele. Chciałabym do-stać bilet na mecz reprezentacji Polski w piłce siatkowej i piłce ręcznej, a także buty timberlandy oraz piłkę do siat-kówki. Perfekcyjna Przede wszystkim chciałabym Cię prosić o zdrowie i szczę-ście dla moich bliskich. Jeśli sprawisz, że będą szczęśliwi, ja również będę. Prosiłabym również o dobre stopnie i o-siągnięcia w nauce. Nie proszę w tym roku o wiele, jednak są to rzeczy bardzo dla mnie ważne. Magda W związku z tym, że zaliczam się do grona tych posłusz-nych dzieciaków, chciałabym Cię prosić, abyś spełnił moje tegoroczne marzenia. Cały rok pomagałam rodzicom, do-brze się uczyłam i byłam dla wszystkich miła. Bardzo bym chciała dostać aparat fotograficzny, mieć same szóstki na koniec półrocza i wyjechać do Ameryki. Natalka Czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie... na które znamy już odpowiedź
Czytanie książek jest w życiu każdego człowieka bardzo ważne. Literatura to dziedzina sztuki, która towarzyszy ludziom od wieków. Pomaga im zrozumieć otaczający świat, spra-wia, że człowiek staje się mądrzejszy. Nic nie może zastąpić lektury książek – nie dorówna im radio i telewizja. Czytanie książek może wpływać na człowieka oraz kształtować jego postępowanie. W książkach ukazani są bohaterowie, od których możemy się wiele nauczyć.
ZSE Krzyk

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, postanowiliśmy sprawdzić stan czytelnictwa w naszej szkole. Do ankiety zaprosiliśmy po dziesięć osób z klas Ib, IIa i IIIa. Wyniki są następujące: 1. Na pytanie: „Jak spędzasz wolny czas” zdecydowana większość odpowiedziała, że słucha muzyki. 30% ankietowanych twier-dzi, że w wolnym czasie czyta książki. Tyl-ko 10% uczniów gra na komputerze. 2. 43% uczniów korzysta z bibliotek. 3. Uczniowie rocznie czytają od 1-5 ksią-żek. Zdarzały się również odpowiedzi, że czytanych książek jest więcej. 13% nie czyta książek. 4. Najczęściej wybieranym rodzajem ksią-żek były romanse, aż 57%. Często wybierane były również książki przygodo-we oraz kryminały. 5. Na pytanie: „Czy grubość książek ma dla Ciebie znaczenie?” uczniowie odpowiadali, że wszystko zależy od tego, czy książka im się podoba. 6. Młodzież woli zwykłe książki od e- book-ów. Taką odpowiedź zaznaczyło 60% osób biorących udział w ankiecie. 7. 60% ankietowanych twierdzi, że czyta-nie książek w dobie internetu jest pożyte-czne. 8. 40% uczniów twierdzi, że książka tylko częściowo może zastąpić im internet, tele-wizję i radio. 37% zaznaczyło odpowiedź: zdecydowanie nie. 9. Nasi uczniowie czytają książki: 37% gdy już naprawdę nie ma co robić, 40% dla przyjemności, 10% gdy rodzice im każą, 13% żeby zdobyć wiedzę. Test na inteligencję
z przymrużeniem oka
ZSE Krzyk

10. Czy lektury szkolne są zmorą? 44% uczniów twie-rdzi, że nie przepada za le-kturami szkolnymi. 33% lubi czytać lektury tylko czasami. 23% nienawidzi szkolnych lektur. 11. 94% osób czyta książki w domu. 2% woli je czytać w parku lub w autobusie. 12. Na pytanie: „Dlaczego warto czytać książki” padły odpowiedzi: kształtują wyobraźnię 47% poszerzają słownictwo 24% dobry sposób na nudę 29%. 13. 21 spośród 30 osób nie kupuje książek. 14. „Czytanie książek wpły-wa na rozwój naszego u-mysłu”. Z tym stwierdze-niem zgodziło się 60% an-kietowanych. Jak wynika z przeprowa-dzonej ankiety, nie jest tak najgorzej z tym czytaniem. Są osoby, które rzeczywiś-cie lubią książki i czytają nie tylko lektury szkolne. Warto, aby Ci stroniący od czytania wzięli z nich przy-kład i zadbali o swój roz-wój intelektualny. Opr. Dagmara Sypek 1) Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz do arki? 2) Czy mężczyzna w Egip-cie może mieć za żonę sio-strę swojej żony wdowy? 3) Przez las idą mały i du-ży człowiek. Mały człowiek jest synem dużego, ale du-ży nie jest ojcem małego. Jak to możliwe? 4) Niektóre miesiące maja 30 dni, niektóre 31 dni. A ile jest miesięcy, które ma-ją 28 dni? 5) Jak miał na imię Napo-leon? 6) U dwóch rąk jest 10 pal-ców. Ile palców jest u dzie-sięciu rąk? 7) Która rzeka czytana od tyłu daje nazwę ryby? 8) Nad stawem siedzi 12 kaczek. Myśliwy zastrzelił 4, a reszta uciekła. Ile ka-czek zostało? Każda dobra odpowiedź to 1 punkt. Wyniki: 8-7 Bardzo dobrze 6-5 Dobrze 4-3 No, ewentualnie może być 2-0 Bez komentarza Odpowiedzi: 1) To nie Mojżesz miał ar-kę, tylko Noe. 2) Nie może, ponieważ jest martwy. 3) Duży człowiek jest mat- ką małego. 4) Wszystkie. 5) Napoleon. 6) 50 palców. 7) Nil. 8) 4, bo reszta uciekła. Wyszukała Katarzyna Pietras

ZSE Krzyk W ciągu roku szkolnego nie masz czasu na czytanie? Ok, to teraz nadrabiaj zaległości. Oto lista naszych książkowych propozycji.

Jakiś czas temu mia-łam okazję przeczytać książkę pt. „Mała księżni-czka”. Jest to wzruszająca opowieść o losach małej Sary Crewe, „księżniczki” otoczonej wielkim bogac-twem, której niczego nie brakowało, miała piękne ubrania i zabawki. Nie była ona jednak rozpieszczona, dostrzegała potrzeby in-nych. Pewnego dnia jej los cał-kowicie się odmienił. Po bankructwie i śmierci ojca stała się posługaczką trak-towaną w sposób okrutny i nieludzki. Główna bohater-ka, gdy staje się biedna, nadal w swej wyobraźni pozostaje „księżniczką”. Według mnie, jedną z cie-kawszych sytuacji opisa-nych w książce jest ta, kie-dy Sara, nie mając pienię-dzy, znajduje kilka pensów na ulicy. Ponieważ była bardzo głodna, poszła do piekarni, żeby kupić sobie coś do zjedzenia. Gdy była już przed drzwiami, zauwa-żyła małą żebraczkę, która była bardzo zaniedbana. Sara pomyślała, że skoro jest księżniczką, to powin-na pamiętać, że gdy księż-niczki cierpiały biedę, zaw-sze dzieliły się z ubogimi. Nie namyślając się długo, kupiła bułki i większość z nich dała żebraczce. „Mała księżniczka” to ksią-żka, która może nas wiele nauczyć. Myślę, że niejed-nego czytelnika wzruszyła. Maria Kaczmarska

ZSE Krzyk „Jestem numerem czte-ry” Pittacus Lore Obcy nie tylko istnieją, ale także mieszkają na Ziemi. Jednym z nich jest John, zbieg z innej planety, któ-rego śladami podążają gro-źni obcy. Wkrótce okazuje się, że tylko od jego dzia-łań zależy to, czy Ziemia zostanie zniszczona, tak jak jego rodzinna planeta. „Percy Jackson i bogo-wie olimpijscy: Złodziej Pioruna” Głównym bohaterem jest Percy Jackson. Odkrywa on, że jest synem Posejdo-na i został oskarżony o kradzież najpotężniejszej broni na świecie - pioruna Zeusa. Wkrótce Percy wy-rusza w długą i pełną nie-bezpieczeństw podróż, aby dowieść swej niewinności. „Pałac Północy” Carlos Ruiz Zafon Wychowanek sierocińca wpada na trop jednej z najbardziej przerażających tajemnic indyjskiej Kalkuty. Zanim rozwikła tajemnicę, trafi między innymi na dworzec widmo i spotka ognistą zjawę. Polecam, Katarzyna Pietras „Hopeless” jest pierwszą przeczytaną przeze mnie książką Colleen Hoover. Poleciła mi ją kole-żanka w bibliotece, więc postanowiłam ją przeczy-tać. „Hopeless” należy do gatunków młodzieżowych. Autorka porusza ważne zagadnienia, takie jak mi-łość czy kłamstwo. Bardzo spodobał mi się sposób pisania autorki – tworzy ciekawe postacie, intere-sującą fabułę, pisze przyjemnym i zrozumiałym ję-zykiem. Powieść zaczyna się 8 października 2012 roku, a potem cofamy się o kilkanaście lat, by się dowie-dzieć, co doprowadziło do takiej sytuacji. Pokaza-nie skutku w pierwszej kolejności pozwala nam spojrzeć na wydarzenia z różnej perspektywy. Sky dotychczas uczyła się w domu, miała tylko jed-ną przyjaciółkę i dobre stosunki z mamą, jednak zacząwszy uczęszczać do szkoły, poznała Holdera, chłopaka dorównującego jej złą reputacją. Dziew-czyna z początku czuje przy nim strach, który po-tem przeradza się w miłość. Kiedy poznają się bli-żej, Sky odkrywa, kim tak naprawdę jest Holder, i okazuje się, że wie o niej więcej niż ona sama. Szokująca prawda, o której się dowiaduje, całkowi-cie odmieni jej życie. Lektura „Hopeless” wzbudziła we mnie silne emo-cje. Podczas czytania da się uśmiechnąć, wzruszyć, rozpłakać, a nawet wpaść we wściekłość. Zabaw-nym elementem historii była Six, przyjaciółka Sky, a konkretniej ich relacje. Natomiast wzruszające były wspomnienia bohaterów z dzieciństwa. Nigdy wcześniej nie czytałam historii poruszającej tak ważne tematy. Pokazuje ona, że czasem odkrycie prawdy może odebrać nadzieję szybciej niż wiara w słodkie kłamstwa. Aby się o tym przekonać, powinniście przeczytać „Hopeless”. Natalia Miłaszewicz

ROZMOWA NUMERU

ZSE Krzyk

Zapraszamy do lektury wywiadu, jaki z panem Markiem Chamielcem, nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego w naszej szkole, prze-prowadziły Justyna Torba i Adrianna Pie-tryka. Jak rozpoczęła się Pana kariera sportowa? Jako 15-latek grałem w Nowej Dębie w III lidze, potem jako młody obie-cujący piłkarz zostałem powołany do Reprezentacji Polski Juniorów. Znalazłem się w kręgu zainteresowań klubów. Wtedy, w 75 roku rywalizowały o mnie trzy kluby: Siarka, Stalowa Wo-la i Stal Mielec. Stal Mielec była najlepszym wyborem. Znajdowała się w wyższej lidze niż pozostałe. Grałem jako lewy pomocnik. A jak było z Pana edu-kacją? Najpierw uczyłem się w Nowej Dębie, potem prze-pisałem się do II LO w Mielcu, następnie cztery

ZSE Krzyk

lata studiowałem na AWF. Po skończonych studiach rozpocząłem grę w Stali Rzeszów. Strzeliłem tam około jedenastu bramek. Grałem do ukończenia dwudziestego dzie-wiątego roku życia i karierę skończyłem w Siarce Tarnobrzeg. Potem dostałem propo-zycję trenera w Nowej Dębie w III lidze, a następnie w Stali Mielec. Długo pracował-em jako trener młodzieżowych zespołów. Jaki był Pana największy sukces w Stali Mielec? Trzecie miejsce w Polsce. Byłem jednym z tych, którzy wypracowali ten sukces. Nie byłem zanadto szybki, ale sprytny w polu karnym (śmiech). Piłka mnie szukała i co mnie znalazła, to zamieniałem ją na bram-ki. Czy to prawda, że był Pan w Repre-zentacji Polski? Tak, ale nie pierwszej, tylko młodzieżowej. Zagrałem tam jedenaście meczów i jede-naście w juniorach. W 76 roku otrzymałem tytuł: „Najbardziej obiecujący zawodnik na lewej pomocy”. Grałem w jednej drużynie z takimi sławami, jak: Lato, Kasperczak, Szarmach. Kiedy trafił Pan do naszej szkoły? W 93 roku dostałem propozycję pracy, gdy jeden z nauczycieli poszedł na urlop, i po-tem już zostałem, bo spodobałem się panu dyrektorowi. Podoba się Panu praca nauczyciela? No pewnie, nie wyobrażam sobie innej pracy, ale nie powiem dlaczego. Jest Pan również dyrektorem w SMS-ie. W 2004 roku założył Pan tę szko-łę. Co było inspiracją? Byłem na stażu we Francji w podobnych ośrodkach. Francuzi, zanim zdobyli Mis-trzostwo Europy czy Mistrzostwo Świata, założyli takie ośrodki wojewódzkie, w któ-rych młodzi piłkarze rozwijali swoje zdol-ności. Na początku było około sześciu tych ośrodków. I z nich wywodzą się światowej klasy zawodnicy, tacy jak: Thierry Henry, Zinedine Zidane. Zasada tam była taka, że przez pięć dni w tygodniu trenowali w oś-rodkach, a na szósty i siódmy dzień jechali do swoich klubów. Założyciele tych ośro-dków opracowali niesamowitą metodę, dzięki której zdobyli Mistrzostwo Świata, a potem Mistrzostwo Europy. Postanowiłem postudiować trochę w takiej szkole i zoba-czyć, jak to funkcjonuje. Pojechałem tam z kolegą i okazało się, że jedną z takich szkół prowadzi były zawodnik Reprezentacji Pol-ski, Joachim Marx, z którym spotykałem się na boisku. Przez tydzień obserwowaliśmy, jak to wszystko wygląda, a kiedy wróciliśmy, zorganizowaliśmy kursokonfe-rencję dla całego Polskiego Związku Piłki Nożnej i postanowiliśmy, że założymy coś takiego u nas. Założyliśmy szkołę, ale chcieliśmy wojewódzkie ośrodki młodzie-żowe. Taki ośrodek powstał w Rzeszowie, bo Mielec nie otrzymał pozwolenia. Nieste-ty, w Polsce takie ośrodki nie spełniły swo-jej roli, dlatego że kluby, które były wiodą-cymi w województwie, tak jak u nas Stal Rzeszów, brały najlepszych zawodników, nie dając im prawa wyboru klubu. A to nie miało tak wyglądać. Jakimi sukcesami mogą pochwalić się Pana podopieczni ze szkoły sporto-wej? Moja szkoła istnieje już jedenasty, w tym czasie osiągnęliśmy dość duże sukcesy, między innymi Mistrzostwo Polski Juniorów, Wicemistrzostwo Polski Juniorów, Mistrzo-stwo Polski Juniorów Młodszych i Juniorów Starszych... Długo by wyliczać. Korzystając z okazji chciałyśmy po-gratulować Panu ostatniego sukcesu podczas Powiatowej Olimpiady Pier-wszej Pomocy Przedmedycznej. Wie-my, że nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Dwie drużyny wywal - Zagadki literackie

ZSE Krzyk

czyły drugie i trzecie miejsce, zaś Dominika Hyjek została najlepszą uczestniczką konku-rencji polegającej na wykonaniu resuscytacji krążeniowo - oddecho-wej. To również Pana zasługa jako opiekuna młodzieży. A jakie jest Pana hob-by? Moją pasją jest piłka nożna i dzięki niej zwiedziłem pół świata. Byłem między in-nymi w Korei Północnej czy we Francji. Oprócz te-go moim hobby jest zbie-ranie znaczków klubo-wych. Mam pokaźną ko-lekcję. Jedno z moich ta-blo przedstawia kontury Europy i poszczególnych państw, a na nich znaczki związków piłki nożnej, a drugie tablo to 1200 zna-czków klubów z całego świata, między innymi tych, przeciwko którym grałem, w tym jest około 30-40 z samego klubu Stal Mielec. To są rarytasy. Je-śli jest tylko taka możli-wość, to nadal to zbieram. Wszystko się kręci wokół piłki nożnej, tym żyję. Dziękujemy za rozmo-wę. Panowie i słudzy Sługa i jego pan – temat ten przewija się w dziejach literatury w najrozmait-szych wariantach. Podej-mują go różne epoki lite-rackie, rozwiązując na swój sposób stosunek tej pary: sługa wierny, sługa filut, sługa mądrzejszy od swego pana, wreszcie sługa buntowniczy – na historii tego wątku literac-kiego śledzić niemalże mo-żna rozwój idei demokra-tycznych. Uzupełnijcie podane niżej zestawienia i podajcie ty-tuły utworów, z których po-chodzą poszczególne pa-ry. 1. Robinson i …………...… 2. Don Kichot i …………… 3. Hrabia Horeszko i …….. 4. Skrzetuski i …………..... 5. Staś Tarkowski i …….… 6. Hipolit Wielosławski i …. Miejsca urodzin Często zdarza się, że miej-sce urodzin pisarza ma du-że znaczenie dla jego póź-niejszej twórczości, np. Mi-ckiewicza każdy kojarzy z Litwą. Są jednak przypa-dki powiązań równie zna-czących, choć nie tak już oczywistych. W zestawie-niu poniższym nazwiska i miejsca urodzin zostały po-przestawiane. Przywróć im właściwy porządek. 1. E. Orzeszkowa a) Krze-mieniec 2. S. Żeromski b) Milkow-szczyzna pod Grodnem 3. J. Słowacki c) Laskowo pod Warszawą 4. J. Tuwim d) Strawczyn w Kieleckiem 5. W. Reymont e) Kraków 6. S. Wyspiański f) Łódź 7. J. Kasprowicz g) Kobiele Wielkie pod Piotrkowem 8. C. K. Norwid h) Szym-borze pod Inowrocławiem

ZSE Krzyk

WITAMY W KLUBIE! 7 grudnia, w związku z obchodami w szkole Dnia Wolontariusza, odbyły się otrzęsiny nowych wolontariuszy. Do na-szego klubu dołączyło czternaście dziewczyn. Miały one za zadanie między innymi tańczyć z miotłami, zaśpiewać sło-wa tekstu z gazety do melodii znanej piosenki czy ciekawie opowie-dzieć o sobie. Wszystkie zaprezentowały się świe-tnie. Po uroczystym przyjęciu nowych człon-ków przez panią dyre-ktor Martę Mysonę i pa-nią Alicję Kamieniecką przyszedł czas na zaba-wę i wspólne tańczenie. Jako jedna z wolontariu-szek zapewniam, że w naszym gronie nie moż-na się nudzić, zawsze znajdziemy czas i na pomoc, i na zabawę. Dagmara Sypek A to ciekawe! 1. Bambus rośnie metr na dobę. 2. Zapalniczkę wymyślo-no wcześniej niż zapałki. 3. Przeciętny człowiek zasypia po 7 minutach. 4. Żaden prezydent USA nie był jedynakiem. 5. Przez pół wieku prod-ukowano konserwy, choć nie znano jeszcze otwieracza do nich. 6. Serce krewetki znaj-duje się w jej głowie. 7. Potrzeba aż 1200 000 komarów, by wyssać z człowieka całą krew. 8. Jedna dorosła osoba na pięć wierzy, że kos-mici ukrywają się na naszej planecie w "prze-braniu" człowieka. Wyszukała Katarzyna Pietras Coś świątecznego dla ciała... ...i dla ducha ;)

ZSE Krzyk

Warstwowa sałatka GYROS SKŁADNIKI: kapusta pekińska podwójna pierś kurczaka puszka kukurydzy słoik ogórków konserwo-wych 2 cebule majonez jogurt naturalny 3 ząbki czosnku przyprawa do gyrosa ketchup SOS: Majonez zmieszać z jogur-tem naturalnym, dodać utarty na najmniejszych oczkach czosnek. Dodat-kowo sos można doprawić sosem koperkowoziołowym z torebki. PRZYGOTOWANIE: Mięso pokroić w kostkę i usmażyć ma patelni z do-datkiem przyprawy do gy-rosa. Wszystkie składniki pokroić na drobno i układać w półmisku war-stwami w kolejności: ka-pusta pekińska, mięso, sos, cebula, ogórek kon-serwowy, kukurydza, sos, kapusta pekińska. Na ko-niec polać ketchupem. Z takiej ilości składników wychodzą dwa duże pół-miski sałatki. SMACZNEGO Patrycja Leśniak Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, cze-kają tylko na pierwszą gwiazd-kę. Oczywiście przy stole jed-no dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi. - Kto tam? - Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce? - Jest. - A mogę skorzystać? - Nie. - Ale dlaczego?! - Bo tradycyjnie musi być puste! Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: - Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: - Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. Na to chłopiec: - Nie, ale babcia jest. IKEA. Choinka składana: - Szkielet - 1 szt, - Gałązki - 46 szt, - Igły - 13543 szt, - Klej montażowy - 3 litry. ZAPRASZAMY DO KINA "GALAKTYKA" Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy Fistaszki Alwin i wiewórki: Wielka wyprawa Bella i Sebastian 2

ZSE Krzyk

Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec kino@kultura.mielec.pl Nie siedź w domu. Skuś się na wybrany przez siebie film w kinie SCK "GALAKTYKA" gatunek: przygodowy / scifi produkcja: USA / Wielka Brytania czas trwania: 2 godz. 16 min. ceny biletów: 3D: 19 zł, 17 zł, Tani poniedziałek 13 zł; 2D: 15 zł, 13 zł termin: od 18.12.2015 gatunek: animacja / familijny / komedia produkcja: USA czas trwania: 1 godz. 25 min. ceny biletów: 3D: 19 zł, 17 zł, Tani poniedziałek 13 zł; 2D: 15 zł, 13 zł, termin: od 08.01.2016 gatunek: animacja / familijny / komedia produkcja: USA czas trwania: 1 godz. 26 min. od lat: b/o ceny biletów: 15 zł, 13 zł,wersja językowa: Dubbing termin: od 22.01.2016 gatunek: przygodowy produkcja: Francja reżyseria: Christian Duguay czas trwania: 1 godz. 37 min. ceny biletów: 15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 08.01.2016