Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s. 4-5 s. 10-12 s. 7 s. 13-14 s. 8-9 s. 15 REDAKCJA:

ZSE Krzyk W NUMERZE:

Wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej Nasze pasje Ferie tuż, tuż... Dzień Bezpiecznego Internetu Żyj zdrowo! Humor walentynkowy Maria Kaczmarska - redaktor naczelna Justyna Torba - zastępca redaktor naczelnej Joanna Basak Alicja Kozioł Dominika Kułacz Patrycja Leśniak Natalia Miłaszewicz Katarzyna Pietras Adrianna Pietryka Dagmara Sypek Natalia Wrześniak Opiekunowie: Agnieszka Lorynowicz Beata Szędzioł Nasz adres: krzykekonomik@o2.pl OD REDAKCJI:

ZSE Krzyk

Już niedługo rozpo-czną się ferie. W tym roku akurat na wolne musieliśmy czekać naj-dłużej. Niektórzy już zakończyli wypoczy-wać, bo jak wiadomo, przerwa zimowa w różnych wojewódz-twach wypadła w in-nych terminach. Co można robić w fe-rie? Pomysłów na walkę z nudą jest wiele. Wol-ne od szkoły to świetny czas na spotkania z rodziną i ze znajomymi, a także na robienie tego, na co nie ma cza-su w ciągu tygodnia nauki. MY proponujemy sięg-nąć po przygotowany, specjalnie dla Was, no-wy numer gazetki szkolnej KRZYK. Znaj-dują się w nim artykuły na różne tematy, więc myślę, że każdy znaj-dzie coś dla siebie. Miłej lektury! Maria Kaczmarska Wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej
28 stycznia, jak co roku, szkolni wo-lontariusze wraz z panią Alicją Kamie-niecką wybrali się do Domu Pomocy Społecznej w Mielcu z występem z o-kazji Dnia Babci i Dziadka.
ZSE Krzyk

Celem wizyty było umilenie czasu pensjonariuszom oraz sprawienie, by na ich twarzach pojawił się uśmiech. Przygotowania do tego wydarzenia trwały wiele dni, więc wszystko było perfekcyjnie dopracowane. Uczennice, przebrane w piękne ludo-we stroje, zaśpiewały kilka znanych polskich przebojów. Występ był urozmaicony grą na instrumentach, oczywiście reprezentantów naszej szkoły. Ponieważ niedawno obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia, nie mogło obyć się bez wspólnego śpiewania kolęd. Podczas wykonywania kolęd można było zauważyć na twarzach seniorów łzy wzruszenia. Nawet panie z personelu przerwały na chwilę swo-ją pracę, aby posłuchać wykonywa-nych utworów. Na koniec pan Jan, przewodniczący społeczności mieszkańców DPS - u, podziękował za piękny występ i za-prosił uczennice, żeby przyszły za

ZSE Krzyk

rok. Powiedział, że bardzo mu się podobało, jednak najbardziej zachwycony był grą na skrzypcach Alicji Kozioł. Pan Jan jest emerytowanym dyrektorem ZST w Mielcu i po uroczystości zgodził się, aby przeprowadzić z nim wywiad. Opowiedział nam część historii swojego życia, wspominając czasy II wojny światowej. Nie zabrakło również anegdot z życia prywatnego. Dowiedzieliśmy się, w jaki spo-sób znalazł się w Domu Pomocy Społecznej, a także jaki jest przepis na długie życie. Na koniec uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdję-cie z mieszkańcami. Był to niezapomniany dzień, pełen ciepła, radości i uśmiechu. Maria Kaczmarska Egzaminy zawodowe - sonda
Styczeń upłynąl pod znakiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawo-dzie. Zapytaliśmy kilkoro z Was, jak oce-niacie swoje szanse na ich zdanie.
ZSE Krzyk

Technik ekonomista Kwalifikacja A.35 Teoria, moim zdaniem, była łatwa, lecz pod-chwytliwa. Jeżeli nie przeczytało się uważnie zadania, to można było stracić punkty na pyta-niach prawie oczywis-tych. Co do praktycznego egzaminu, był średnio trudny, ale wydaje mi się, że większość sobie poradziła. Egzamin nie sprawił mi większej trudności. My-ślę, że zdałam. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to analiza. Kwalifikacja A.36 Egzamin bez większych niespodzianek, ogólnie było dużo rzeczy takich, co braliśmy. Czy poszło dobrze, czy nie to do-piero powiedzą nam wyniki w marcu, ale wydaje mi się, że zda-łam. Według mnie część te-oretyczna była łatwa, nad większością pytań nie musiałam się długo zastanawiać. Co do pra-ktycznego, nie był naj-łatwiejszy, ale wydaje mi się, że każdy sobie powinien z nim pora-dzić, przynajmniej na te 75%. Technik organizacji reklamy Niby był łatwy, ale tak naprawdę z jakimiś haczykami, więc nikt nie był pewien, jak na-pisał. Z tego co wiem, to nie każdy dobrze sobie poradził. Egzamin określiłabym jako średnio trudny. Jeżeli ktoś uczył się przez poprzednie lata, to nie miał problemu z zadaniami. Technik obsługi turystycznej Egzamin dla mnie był średnio trudny, jednak po rozmowie z kole-żankami z klasy okazało się, że różne wyniki wyszły, więc nie wiem, czy zdałam. Opinie zebrała Maria Kaczmarska

ZSE Krzyk Ferie tuż, tuż…

15 lutego rozpoczynają się długo wyczekiwane przez nas ferie zimowe. Każdy z nas z niecierpli-wością czeka na ten czas, w którym możemy odpo-cząć, nabrać pozytywnej mocy i energii, by pełni entuzjazmu, gotowości i chęci wrócić po dwutygod-niowej przerwie i kontynu-ować naukę. Zdarza się, że niektórzy w ten czas leniuchują w do-mu, twierdząc, że to naj-przyjemniejszy sposób spędzenia tego okresu. My jednak zachęcamy, by te dwa tygodnie spędzić żywo i owocnie. Polskie góry to najlepsze rozwiązanie dla każdego z nas. W tej sytuacji polecamy kilka bardzo ciekawych, pięknych i wartościowych miejsc. Jeśli jesteś z tych, którzy są odważni i lubią wyzwa-nia, czy też uwielbiają sporty zimowe: narty, snowboard, saneczkarstwo - zachęcamy do wybrania się m. in. do: Białki Ta-trzańskiej, Zieleńca, Szczy-rku. Tutaj masz do dyspo-zycji wiele pięknych i nie-kończących się tras. W tych miejscach na pewno nie będziesz się nudził. Osoby, które lubią podzi-wiać, zwiedzać i poznawać nowe ciekawe miejsca, za-chęcamy do odwiedzenia m.in. Czarnego Stawu pod Rysami z Morskim Okiem, szlaku w Dolinie Gąsieni-cowej [Tatry], gdzie w ta-ką pogodę z małym wysił-kiem można dotrzeć. Zachęcamy również do odwiedzenia Muzeum Ta-trzańskiego, Muzeum Stylu Tatrzańskiego, czy Trybsza – Kościoła św. Elżbiety. Dla chcących prawdziwego odpoczynku, pięknych wi-doków i niewielkich wysił-ków – polecamy Gorce, dokładniej Studzionki. Jest to piękna okolica, z wido-kami na zachody słońca, mająca w tle drewniane domy otoczone sosnami, świerkami i prawdziwym górskim powietrzem. W takim miejscu można przyjemnie spędzić wie-czory przy kominku na fotelu z książką w ręku, podziwiając małe, drew-niane chałupki. Nikt nie potrafi oprzeć się temu miejscu, Ty też nie bę-dziesz potrafił. Ferie to wyjątkowy czas – postaraj się więc go spę-dzić aktywnie, tak by go zapamiętać na długo. Życzymy Wam udanych ferii i do zobaczenia po dwutygodniowej przerwie! Joanna Basak ŻYJ ZDROWO!
Zdrowe odżywianie pełni ważną rolę w naszym życiu. Jedząc zdrowo, jesteśmy zdro-wi, a także dbamy o swoją sylwetkę. Połączenie diety z wy-siłkiem fizycznym może przynieść świetne efe-kty w postaci spadku wagi. Chociaż do lata jeszcze trochę czasu, możemy zadbać o swo-ją sylwetkę już dziś.
ZSE Krzyk

Oto 10 zasad, które pomo-gą nam to osiągnąć: 1. Jedz regularnie. Staraj się jadać posiłki o stałych porach. Niech to będzie 5 posiłków dzien-nie, dzięki temu unikniesz odkładaniu się tkanki tłuszczowej. 2. Pij dużo płynów. Najlepsza do picia jest wo-da, gdyż nie zawiera żad-nych dodatków. Jeśli nie lubisz pić samej wody, do-daj do niej cytrynę i świeżą miętę. Jeżeli nadal nie je-steś przekonany, pij soki i nektary, ale pamiętaj, by wybierać te bez cukru. 3. Czytaj etykiety na opakowaniach, Wybieraj tylko zdrowe produkty. 4. Unikaj wysoko prze-tworzonych i sztucz-nych produktów. Fast foody i gotowe dania zawierają bardzo dużo konserwantów oraz wzma-cniaczy smaku i zapachu. 5. Śniadanie to podsta-wa. Śniadanie musi dać nam siłę na dobre rozpoczęcie dnia. Nie zapomnij o nim! 6. Wprowadź do diety naturalne spalacze tłuszczu. Używaj dużo ostrych przypraw, takich jak pieprz czy ostra papryka. 7. Wybierz aktywność fizyczną, którą lubisz. Nie musi być to codzienne chodzenie na siłownię. Ćwicz 2-3 razy w tygodniu po 45 min, bo dopiero po 30 min. ćwiczenia spalana jest tkanka tłuszczowa. Pamiętaj, wybierz rodzaj wysiłku, który sprawi Ci przyjemność. 8. Wysypiaj się odpo- Masz trochę wolnego na feriach? Nie wiesz, co z nim zrobić?

ZSE Krzyk

wiednio. Ilość snu także ma wpływ na naszą figurę. Postaraj się spać ponad 7 godzin, ale nie więcej niż 9. 9. Pamiętaj o błonniku. Błonnik pęczniej w żołądku i daje uczucie sytości. Poza tym poprawia pracę jelit i o-czyszcza organizm z toksycznych produk-tów przemiany materii. 10. Nie martw się, jak czasem złamiesz zasady. Jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, cza-sem możesz sobie na to pozwolić, ale pa-miętaj, żeby nie było to zbyt często. W ra-mach rekompensaty za zjedzone ciastko czy inne słodycze zmniejsz następny posi-łek albo zafunduj sobie większy wysiłek fizyczny. Warto także wiedzieć, jakie mamy zapo-trzebowanie dzienne na kalorie. Możemy je obliczyć ze wzoru: Waga × 24 godziny × współczynnik aktywności fizycznej. Współczynniki aktywności: 1,0 – leżący lub siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej 1,2 – praca siedząca, aktywność fizyczna na niskim poziomie 1,4 – praca nie fizyczna, trening 2 razy w tygodniu 1,6 – lekka praca fizyczna, trening 3-4 razy w tygodniu 1,8 – praca fizyczna, trening 5 razy w ty-godniu 2,0 – ciężka praca fizyczna, codzienny tre-ning Zacznij dbać o siebie już dziś, a niebawem zauważysz efekty! Przygotowała Patrycja Leśniak Street dance 2 Film opowiada o losach pewnego tancerza, Asha. Pragnie on dostać się do grupy tanecznej „Invinci-ble”, jednak mu się to nie udaje, co więcej, zostaje przez nich wyśmiany. Ash postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć grupę taneczną. Wierzy, że pokona zadufanych w sobie „Invincible”. W końcu każde niepowodzenie można zmienić w sukces. Na ratunek wielorybom Film opowiada o losach wielorybów, które zostały uwięzione pod lodami koła podbiegunowego u wyb-rzeży Alaski. Film, pełen wzruszających momentów, oparty jest na faktach. His-toria ta miała miejsce w 1988 r. Królewna Śnieżka Ten film z kolei jest oparty na klasycznej baśni. Zła królowa wypędza Śnieżkę z królestwa. Ta wersja jed-nak ma w sobie coś wyjąt-kowego. Może to obsada powoduje, iż dobrze znaną historię odkrywa się na no-wo, bo w końcu kto nie lubi Julii Roberts? Co z tego, że gra złą królową… Katarzyna Pietras NASZE PASJE
W tym numerze gazetki przypominamy, jakie hobby ma Marcin Padykuła, jeden z uczniów klasy IIa T, o którym pisaliśmy w zeszłym roku. Możecie nie tylko o nim poczytać, ale i pooglądać efekty jego pracy.
ZSE Krzyk ZSE Krzyk

Rysowaniem zajmuję się dopiero od pół-tora roku. Wtedy stworzyłem pierwsze mo-je rysunki, jakimi były postacie z kreskówek na arkuszu A5. Później się przeniosłem na A4 i tak zostało do tej pory. Przeważnie rysuję różne postacie z gier czy filmów. Ostatnim razem, gdy pisałem artykuł do gazetki, nie dodawałem żadnym rysunków, tym razem zaprezentuję Wam okładkę Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City i Grand Theft Auto San Andreas ryso-waną techniką ołówkową na formacie A4. Pewnie niektórzy kojarzą te gry kompute-rowe, a ja jestem pasjonatem tej serii. Nie są to może profesjonalne dzieła, ale i tak robią duże wrażenie. Nie jest je łatwo na-rysować. Nie każdemu by się chciało i nie każdy ma na to czas. Średnio zajmowało mi 10 godzin z przerwami, by narysować jeden rysunek. Takie miałem postanowie-nie, by narysować coś szalonego i to mi się udało, bo każdy, komu je pokazuję, mówi: „wow, świetne, masz talent”. Następne okładki GTA narysuję dopiero na feriach. Obecnie jestem w trakcie two-rzenia pewnego projektu, tym razem nie na formacie A4. Gdy go skończę, pragnę przy-nieść do szkoły, aby wszyscy mogli po-dziwiać. Jestem wdzięczny Bogu za talent. Pozdrawiam :) Marcin Padykuła

ZSE KrzykZSE Krzyk 9 lutego na całym świecie, w tym również w Polsce, obcho-dzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Lepszy internet zależy od Ciebie!”

Uczniowie naszej szkoły, jak co ro-ku, aktywnie włączyli się w obchody tego dnia. Młodzież z klas pierwszych technikum przygotowała plakaty, a u-czniowie klasy IIc T prezentacje multi-medialne pt. „Bezpieczny Internet”. Najlepsze prace plastyczne zdobią ko-rytarze szkoły. Jesienią ubiegłego roku wśród 105 uczniów naszej szkoły zostało również przeprowadzone badanie dotyczące „Bezpiecznego Internetu”. Wyniki an-kiety mają za zadanie dostarczyć wy-chowawcom i nauczycielom informacji na temat korzystania przez uczniów z internetu. Zdobyty w ten sposób mate-riał badawczy będzie służył podjęciu odpowiednich działań zapobiegających niebezpiecznym zachowaniom mło-dych ludzi w sieci. Z przeprowadzonych badań wynika, że na 100 uczniów korzystających z sieci 90% ankietowanych korzysta z inter-netu w domu, pozostali: 7% w szkole, a 3% u znajomego. Najczęściej poda-wane dane przez internet to adres (50%), nr telefonu (30%) oraz zdjęcia (41%). Młodzież najczęściej wykorzystuje in-ternet do odczytywania wiadomości w komunikatorach oraz w poczcie ele-ktronicznej (72%), do zdobywania niezbędnych informacji - 45%. Spora liczba ankietowanych traktuje sieć jako sposób spędzania wolnego czasu (29%) oraz jako przyjemność dnia co-dziennego (40%). Niewielka liczba an-kietowanych (4%) przegląda strony dla dorosłych, również 4% traktuje sieć jako miejsce poznawania nowych PORADA

ZSE Krzyk

osób. 68% badanych stwierdziło, że rodzice nie limitują im czasu spę-dzanego przed komputerem i raczej rzadko interesują się sposobem spę-dzanego w ten sposób czasu. 34% badanych stwierdziło, że wirtualny świat internetu jest dla nich ucieczką od codziennych problemów, 21% - anonimową rzeczywistością, natomiast 9% uważa, że jest to pewien sposób na życie. Większość ankietowanych, bo aż 91%, słyszało lub czytało o zagrożeniach płynących z sieci, między innymi o za-wieraniu nowych znajomości. Połowa badanych wystrzega się poznawania nowych osób przez internet. Pomimo to około 40% ankietowanych uczniów co najmniej raz spotkało się z osobami poznanymi w ten sposób. Również około 40% badanych spotkało się z faktem, że ktoś wbrew ich woli pró-bował się z nimi kontaktować. 43% uważa, że korzystanie z internetu mo-że mieć negatywny wpływ na ograni-czenie realnych kontaktów międzylu-dzkich, a niemal tyle samo uzależnia to od innych osób. Jesteś gnębiony w sieci? Obcy ludzie zło-śliwie komentują Twoje zdjęcia? Oto jak można się bronić przed hejtera-mi. Po pierwsze, jeśli nie chcesz, aby Twoje zdję-cia były oglądane przez obcych ludzi, zawsze możesz na swoim pro-filu na Facebooku w „niestandardowe usta-wienia prywatności” do-dać osoby, przed który-mi chcesz ukryć swój status. Możesz również zablokować osoby Ci uciążliwe lub zgłosić do admina strony narusze-nie. Możesz także zmie-nić ustawienia swojej prywatności tak, aby Twoja zgoda była po-trzebna za każdym ra-zem, gdy ktoś chce Cię oznaczyć na zdjęciu. Katarzyna Pietras HUMOR WALENTYNKOWY

ZSE Krzyk Zawsze na świecie ktoś na kogoś czeka. Paulo Coelho Alchemik

Pewien mąż postanowił udowodnić żonie, że kobiety mówią więcej od mężczyzn. Dlatego pew-nego dnia pokazał jej wyniki badań, które wy-kazywały, że mężczyźni w ciągu dnia wypowia-dają średnio 15 000 słów, zaś kobiety 30 000. Na to żona po chwili na-mysłu: - A nie przyszło ci do głowy, że kobiety uży-wają dwa razy więcej słów niż mężczyźni, dla-tego że muszą im wszy-stko powtarzać dwa razy? Na to zdziwiony mąż: - Możesz to powtórzyć? Kobieta na diecie waży się i widzi, że kuracja nie przynosi oczekiwanego rezultatu. - Skarbie - mówi do mę-ża z nadzieją w głosie. - Jaka żona bardziej by ci się podobała: szczupła i zrzędliwa czy gruba i we-soła? Mąż znad gazety pyta: - A ile byś musiała przy-tyć, żeby być wesoła? Młody człowiek przyszedł z wizytą i zwraca się do pana domu: - Przyszedłem, by po-prosić o rękę pańskiej córki. - Ależ, młody człowieku, ja pana przecież jeszcze nie znam! - Tym lepiej, proszę pana, tym lepiej... - Tak kochasz Olę, jak ona mówi? - Chyba tak. - Podobno rzuciłeś dla niej papierosy? - Tak. - I alkohol? - Tak. - I przestałeś grać w karty? - Także prawda. - To kiedy się żenisz? - Nie wiem jeszcze. Do-szedłem do wniosku, że z takimi zaletami mogę sobie znaleźć dużo lep-szą dziewczynę od Oli. .................................... Żona do męża informaty-ka: - Poznajesz tego człowie-ka na fotografii? - Tak. - To dzisiaj o 15 odbie-rzesz go ze szkoły. W parku siedzi młoda para. - Czy byłaby pani bardzo oburzona, gdybym panią pocałował? - Oczywiście! Broniłabym się z całych sił! Tylko że jestem bardzo słaba. Wybrała Maria Kaczmarska ZAPRASZAMY DO KINA "GALAKTYKA" PLANETA SINGLI ZJAWA 7 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI

ZSE Krzyk

Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec kino@kultura.mielec.pl Nie siedź w domu. Skuś się na wybrany przez siebie film w kinie SCK. "GALAKTYKA" gatunek: komedia romantyczna produkcja: Polska czas trwania: 2 godz. 16 min. od lat: 15 ceny biletów: 15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 10.02.2016 r. gatunek: dramat / przygodowy produkcja: USA czas trwania: 2 godz. 36 min. od lat: 15 ceny biletów: 15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 19.02.2016 r. gatunek: komedia produkcja: Polska reżyseria: Kinga Lewińska czas trwania: 1 godz. 50 min. od lat: 15 ceny biletów: 15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 26.02.2016 r. gatunek: animacja /fantasy / komedia produkcja: USA reżyseria: Pete Docter czas trwania: 1 godz. 42 min. od lat: b.o. ceny biletów: 8 zł termin: od: 17.02.2016 r.