Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


ZSE Krzyk OD REDAKCJI

Odwiedzaj swoje wspomnienia. Uszyj dla nich płócienne pokrowce. Odsłoń okna i otwórz powietrze. Bądź dla nich serdeczny i nigdy Nie daj im poznać po sobie. [...] To są Twoje wspomnienia. Adam Zagajewski Szanowni Czytelnicy! Dzisiejszy Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu ma za sobą osiemdziesiąt lat tradycji, której fundamentem było powołane do życia w 1937 r. Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupiec-kie. Na przestrzeni kolejnych lat szkoła wielokrotnie zmieniała swoje oblicze, podlegała przekształceniom, nosiła różne nazwy. Nigdy nie była tylko budynkiem czy instytucją, lecz zawsze społecznością tworzoną przez ludzi, którzy zostawili w niej część swojego ży-cia. Chcąc upamiętnić ten jubileusz, przygotowaliśmy okolicznościowe wydanie gazetki szkolnej „Krzyk”. Postanowiliśmy przedstawić wybrane wydarzenia z historii szkoły tak, jak zostały utrwalone przez obie-ktyw aparatu fotograficznego. Czarno - białe i kolo-rowe zdjęcia pokazują, jak zmieniali się uczniowie i grono pedagogiczne na tle zwyczajnej szkolnej co-dzienności, ilustrują zmiany w infrastrukturze i wy-posażeniu, jakie dokonały się w ostatnich latach w szkole. Najstarsze wykorzystane fotografie mają już ponad 50 lat, najnowsze pochodzą z tego roku. Za ich udostępnienie serdecznie dziękujemy absolwen-tom oraz byłym i obecnym pracownikom szkoły. Mamy nadzieję, że stworzona galeria będzie oka-zją do wspomnień i zadumy nad mijającym czasem, a jubileusz 80-lecia szkolnictwa ekonomicznego – wyjątkowym przeżyciem, które na długo zostanie w pamięci.

ZSE KrzykZSE Krzyk ZSE Krzyk Uczennica Technikum Ekonomicznego rok przed maturą, 20 maja 1965 r. Arch. prywatne. Uczennice Liceum Ekonomicznego przed budynkiem szkoły, 1977-1981. Arch. prywatne. Uczniowie Technikum nr 1 w ZSE przed budynkiem szkoły, 2017 r. Arch. ZSE. Uczennica klasy I Technikum nr 1 w ZSE naprzeciw budynku szkoły, 2017 r. Arch. ZSE.ZSE Krzyk

Zdjęcie na górze: Uczniowie klasy V a Technikum Ekonomicz-nego, zawód: technik ekonomista, wychowawca: Kazimierz Piechota, 1965/1966. W środku nauczyciel Tadeusz Skrzyniarz. Arch. prywatne. Zdjęcie obok: Absolwenci Technikum Ekonomicznego (klasy V a i V b) 50 lat po maturze przed bursą przy ulicy Warszawskiej z nauczycielami: Elżbietą Herchel, Zofią Marzec i Julianem Dołykiem oraz obecną dyrektor ZSE Martą Mysoną. Arch. prywatne.

ZSE Krzyk

Zdjęcia na s. 8-9: Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Katalog Główny klasy I, 1938/1939. Arch. ZSE. Wśród przedmiotów m. in. wiadomości przyrodnicze, arytmetyka handlowa, ćwiczenia cielesne, śpiew. Świadectwo dojrzałości Technikum Ekonomicznego, 1966 r. Arch. prywatne. Wśród przedmiotów m. in. przysposobienie wojsko-we, higiena, liternictwo, pisanie na maszynie. Zdjęcia na s. 10-11: Uczniowie ZSE przed szkołą z nauczycielką Zofią Marzec, lata 80. Arch. ZSE. Uczniowie Technikum nr 1 w ZSE przed szkołą z na-uczycielką Lidią Sasor, 2017 r. Arch. ZSE.

ZSE Krzyk ZSE Krzyk Tarcze szkolne. Arch. ZSE. Uczennice Liceum Ekonomicznego z dziećmi nauczy- cieli na zabawie choinkowej, 1977-1981. Arch. prywatne. Uczennica Liceum Ekonomicznego w internacie z opiekunem Wandą Czerską - Oziębło, 1977-1981. Uczennice Liceum Ekonomicznego w internacie, 1977-1981. Arch. prywatne.ZSE Krzyk ZSE Krzyk Uczennice ZSE około 1990 r. oraz w 2017 r. przy bramie wjazdowej do szkoły i na "Gryfie". Arch. prywatne i arch. ZSE. Duże podziękowania dla uczniów klasy I b Techni-kum nr 1 za doskonałe wczucie się w klimat minio-nych lat oraz dla Martyny Walczak z klasy III b Te-chnikum nr 1 za świetne zdjęcia współczesne.ZSE Krzyk ZSE Krzyk Uczniowie Liceum Eko-nomicznego, rok ukończenia szkoły 1984/1985, w pracowni języka niemieckiego (sala nr 42) z nauczy-cielami: Zdzisławą Czarnotą (wychowawca), Elżbietą Herchel i Julianem Dołykiem. Arch. prywatne. Zdjęcie na s. 18: Uczniowie klas Techni-kum nr 1 w ZSE: I b i III a w pracowni nr 42 (dawniej języka nie-mieckiego, obecnie biologii) z nauczyciela-mi: Małgorzatą Żmudą, Agnieszką Lorynowicz i Bogdanem Luberą. Arch. ZSE.ZSE Krzyk

Zdjęcia na s. 19-21: W pracowni komputerowej Pierwszy komputer od zakładu patronackiego PSS "Społem", 1987 r. Arch. prywatne. Uczniowie Technikum nr 1 w ZSE w sali nr 25, 2017 r. Arch. ZSE. Podczas pracy w grupach Uczniowie Liceum Ekonomicznego, 1984/1985. Arch. prywatne. Uczniowie Technikum nr 1 w ZSE, 2017 r. Arch. ZSE. W pracowni fizyki (sala nr 24) Uczniowie Liceum Ekonomicznego z nauczycielem Waldemarem Bartłomowiczem, 1984/1985. Arch. prywatne. Uczniowie z nauczycielem Stanisławem Kijakiem, 1987 r. Arch. prywatne.

ZSE KrzykZSE KrzykZSE KrzykZSE Krzyk Na lekcjach historii (sala nr 48) Zdjęcia na górze, s. 22-24: Uczniowie Liceum Eko-nomicznego, 1984/1985. Arch. prywatne. Zdjęcia na dole, s. 22-24: Uczniowie klasy I b Technikum nr 1 w ZSE, 2017 r. Arch. ZSE.ZSE KrzykZSE KrzykZSE Krzyk NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zdjęcia na górze, s. 25-27: Uczniowie w latach 80. w sali gimnastycznej i na "Gryfie". Arch. ZSE. Zdjęcia na dole, s. 25-27: Uczniowie w latach 2014-2017 w salach gimnastycznych i na stadionach. Arch. ZSE.ZSE KrzykZSE KrzykZSE Krzyk

WYCIECZKI

ZSE Krzyk

Zdjęcia na s. 28: Uczestnicy wycieczki do Zakopanego, 1977-1981. Arch. prywatne. Uczestnicy wycieczki do Wieliczki, 2 maja 1981r. W środku wicedyrektor Jerzy Strzelecki i nau-czycielka Romualda Świerczek. Arch. prywatne. Zdjęcie na górze: Uczniowie klas Techni-kum nr 1 w ZSE: I b i III b z opiekunami: Małgorzatą Stępień, Małgorzatą Kamudą, Lidią Sasor, Renatą Ciężadło i Grzegorzem Wcisło na wycieczce w Zakopanem, 2017 r. Arch. ZSE.

ZSE KrzykZSE Krzyk STUDNIÓWKA Zaproszenia na stud-niówkę i studniówka uczniów Technikum Ekonomicznego (na zdjęciu razem z nauczy- cielką Elżbietą Herchel), 19 lutego 1966 r. (arch. prywatne) oraz Technikum nr 1 w ZSE, 14 stycznia 2017 r. (arch. ZSE).ZSE Krzyk ZSE Krzyk Uczniowie klas maturalnych na studniówce w latach 80. i w 2013 r. z wychowawcami: Heleną Sołowia-niuk, Romualdą Świerczek, Elżbietą Kukowską oraz dyrektorami: Leopoldem Szobakiem i Władysławem Korzeniem. Arch. prywatne i arch. ZSE. Zdjęcia na s. 34: Tradycyjny polonez w latach 80. (w pierwszej parze dyrektor Leopold Szobak) oraz w 2017 r.ZSE KrzykZSE KrzykZSE Krzyk ZSE Krzyk Praca społeczna (obcinanie liści na polu buraków) w Ośrodku Doświadczalnym w Chorzelowie. Uczniowie Liceum Ekonomicznego z opiekunami: Zofią Marzec i Romualdą Świerczek, koniec lat 70. Arch. prywatne. Sadzenie drzewek w ramach akcji "Tysiąc drzew na minutę" w Nadleśnictwie Tuszyma. Uczniowie klasy III a Technikum nr 1 w ZSE, 2017 r. Arch. ZSE.ZSE Krzyk ZSE Krzyk Kadra pedagogiczna w pokoju nauczycielskim, 1983 r. Elżbieta Kulasa, Jadwiga Gurgul, Romualda Świerczek, Jerzy Strzelecki, Helena Sołowianiuk, Lucyna Nosek, Grażyna Pleban, Elżbieta Herchel, Wanda Światowiec, Zdzisława Czarnota, Julian Dołyk, Kazimierz Piechota, Maria Pisarczyk. Arch. prywatne. Zdjęcia na s. 40: Kadra pedagogiczna w pokoju nauczycielskim, 1991 r. Z nauczycielami stoi dyrektor Władysław Korzeń. Przy stole siedzi wicedyrektor Jerzy Strzelecki. Arch. prywatne. Kadra pedagogiczna w pokoju nauczycielskim, 2017 r. Arch. ZSE.ZSE KrzykZSE Krzyk W KSIĘGOWOŚCI Zdjęcie na górze: Księgowa Grażyna Madej jeszcze z maszy-ną do pisania i starym modelem telefonu, 1993 r. Arch. prywatne. Zdjęcie na dole: Księgowa Hanna Lipińska już z kompute-rem, drukarką i współ-czesnym aparatem telefonicznym, 2017 r. Arch. ZSE.ZSE Krzyk ZSE Krzyk W SEKRETARIACIE Irena Królikowska, Teresa Kapinos, lata 80. Arch. prywatne. Hanna Lipińska, wicedyrektor Jerzy Strzelecki, Barbara Zorzycka, lata 90. Arch. prywatne. Magdalena Bigda, wicedyrektor Anna Zawrzykraj, Teresa Zięba, 2017 r. Arch. ZSE. Magdalena Bigda, Hanna Lipińska, 2017 r. Arch. ZSE.